Magda Jeanrenaud biografia


Magda Jeanrenaud opera literara

Comentarii literare si caracterizarea personajelor din opera

JEANRENAUD, MAGDA. Eseista, traducatoare.

S-a nascut la 14 martie 1953 in lasi. Este fiica lui Alfred-Frederic Jeanrenaud, profesor universitar, si a Angelinei (n. Ocneanu), profesoara de liceu.

A absolvit in anul 1976 Facultatea de Filologie, sectia Franceza -Engleza, a Universitatii "AI. I. Cuza" din Iasi. intre 1972-l976 este redactor al revistei studentesti de cultura "Alma Mater / Dialog" si membra a cercului din jurul revistei.

Intre anii 1976-l980 este profesoara de limba franceza in lasi, apoi (din 1980) asistenta si lector la catedra de limbi moderne a Universitatii Tehnice din Iasi: din 1991 este lector si apoi conferentiar la Catedra de Limba si literatura franceza a Facultatii de Litere a Universitatii "Al. I. Cuza" din Iasi.

In perioada 1986-l992 a fost membra a colectivului de redactare a Dictionarului de retorica, poetica si semiotica, elaborat sub patronajul universitatii. incepind cu anul 2000 este expert pentru limba franceza al programului de traduceri al Fundatiei "Concept".

Debuteaza publicistic in revista "Alma mater / Dialog" in .

Debutul editorial are loc cu studiul Practic si mitic in comunicarea literara in volumul Cunoastere - Creativitate - Comunicare (editat de Maria Carpov si Petru loan, Iasi, 1981).

Colaboreaza la: "Alina Mater / Dialog". "Opinia studenteasca". "Viata Romaneasca". "Caiete Critice", "Cahiers roumains d'etudes litteraires. Euresis", "Convorbiri literare". "Collegium", "Anuar de lingvistica si istorie literara". "Analele Stiintifice ale Universitatii din lasi". "Contrapunct". "Vatra", "Cronica". "Continent". "Interval" s.a.

A publicat urmatoarele volume: Introduction a la Poetique (Ed. Univ. "Al. I. Cuza", 1995); Tzvetan Todorov. De la hegemonia modelelor lingvistice la orizontul etic (Ed. Univ. "Al. I. Cuza". 1999).

A colaborat la elaborarea urmatoarelor lucrari colective: Rationalitate si discurs (Ed. Univ. "Al. I. Cuza", 1983), Limbaje functionale (Ed. Univ. "Al. I. Cuza". 1984), Terminologie poetica si retorica (Ed. Univ. "Al. I. Cuza", 1994).

A tradus urmatoarele carti: Tzvetan Todorov - Cucerirea Americii (Ed. Institutul European. 1994), Emile Durckheim - Formele elementare ale vietii religioase (Ed. Polirom, 1995), Jacques Le Rider - Modernitatea vieneza si crizele identitatii (Ed. Univ. "Al. I. Cuza", 1995). Michel de Certcau - Fabula Mistica (cu o prefata a traducatoarei. Ed. Polirom, 1996). Hermann Parret - Sublimul cotidianului (Ed. Meridiane, 1996). Julia Kristeva - Samuraii (cu o postfata a traducatoarei. Ed. RAO. 1997), Serge Moscovici - Cronica anilor risipiti (Ed. Polirom. 1999). A facut parte din colectivul de traducere al volumului Cercetari contemporane de sociologia culturii (Ed. Univ. "Al. I. Cuza", 1988).

A beneficiat de urmatoarele burse: bursa de studii din partea fondation pour une Entraide Intellectuelle Europcenne, Paris (1991); bursa de mobilitate Tempus la Universitatea Paris VIII (1998).
In prezent autoarea este conferentiar univ. doctor la Universitatea "Al. I. Cuza" din Iasi.

Este membra a Asociatiei Romane de Literatura Comparata. Asupra cartilor si activitatii autoarei au formulat opinii critice: Ioana Ploesteanu - Criza si identitate ("Orizont", nr. 3/1994); Andreea Dec iu .-Criza culturii si pierderea identitatii ("Romania literara". 22-28 febr. 1995) si In intimitatea autorului ("Romania literara". 18-24 febr. 1998): Liviu Antonesei - in pragul modernitatii ('"Moniiorul", nr. 28/1997): Gheorghe Vlasie - Despre avatarurile unui discurs ("Timpul", nr. 4/1997); Diana Popescu - Aventura intelectuala a anilor '60 din Franta ("Adevarul", nr. 2375/1998); Adrian Neculau - Cronica anilor risipiti ("Psihologia sociala", nr. 3/1999); Stefan Firica - Monografie Todorov ("Observator cultural", nr. 6/2000); Maria Carpov ("Convorbiri literare", nr. 4/2000) s.a.

Referinte critice:

.'Urmarind drumul parcurs de Magda Jeanrenaud, am avut prilejul sa apreciez ritmul si valoarea acumularilor sale. rigoarea in asimilarea lor. grija scrupuloasa in avansarea punctelor de vedere, respectul pentru profesionalism, refuzul fata de graba daunatoare reusitei reale. Orientarea catre poetica a avut loc in aceeasi nota de maxima exigenta, formatia de semiotician lingvist asigurindu-i un atu ce nu poate fi pus la indoiala."
(Maria Carpov. "Convorbiri literare", ni. 4/2000)

"Lucrarea Magdei Jeanrenaud [Tzvetan Todorov. De la hegemonia modelului lingvistic Ia orizontul etic] nu este doar o savanta incursiune in gindirea occidentala a ultimei jumatati de secol, ci si un fascinant tablou al acelei helle epoque a teoriei literare. Nu lipsesc nici anecdotele semnificative, pe care autoarea le povesteste cu multa savoare."'
(Stefan Firica, "Obsevalor cultural", nr. 6/2000)