Mihai Coman biografia


Mihai Coman opera literara

Comentarii literare si caracterizarea personajelor din opera

COMAN MIHAI

Eseist specializat in folclor si antropologie.
De asemenea, publicist.

S-a nascut la 26 martie 1953 in Fagaras.

Este fiul lui Tiberiu si al Silviei Coman (nascuta Savuleanu).

A absolvit Liceul "Radu Negru" din Fagaras (1972) si Facultatea de Litere a Universitatii Bucuresti (1976). Din 1985 este doctor in litere al aceleiasi universitati.

Intre 1971 - 1986 a frecventat cenaclurile "Sagetatorul", "Junimea", "Suplimentul literar-artisitic al «Scinteii tineretului»" si Cercul de folclor al Facultatii de Litere din Bucuresti.
A fost membru in Societatea studentilor folcloristi (1972-l976).

In perioada 1976 - 1982 a fost profesor la Scoala generala nr. 30 din Bucuresti, apoi redactor si secretar general de redactie la "Scanteia tineretului" (1983 -l989). intre 1989 - 1990 a fost director delegat al Editurii Ion Creanga.

Din 1990 este cadru didactic la Facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicarii din Bucuresti.

Debuteaza publicistic in "Luceafarul" (1976).

Debutul editorial are loc in 1980, cu volumul Izvoare mitice (F.d. Cartea Romaneasca).

Colaboreaza la reviste din tara: "Luceafarul", "Romania literara", "Steaua". "Vatra", "Viata Romaneasca", "Revista Romana", "Suplimentul literar-artisitic al «Scintcii tineretului»", "Tribuna", "Caiete critice", "Folclor literar", "Sfera politicii", "Dilema", si din strainatate: "Reseaux", "Ethnologie francaise'" (Franta); "Communication" (Canada), "Journalism Studies" si "Gazette" (SUA), "Etudes indoeuropeennes", "Etudes et doeuments balcaniques et mediterraneenes".

Dupa cartea de debut, a publicat urmatoarele volume: Sora Soarelui (Ed. Albatros, 1983); Mythos si Epos (Ed. Cartea Romaneasca, 1985); Mitologie populara romaneasca (voi. I, 1986; Ed. Minerva, volum II, 1988); Punctul si spirala (Ed. Eminescu, 1992); Din culisele celei de-a patra puteri (Ed. Caro, 1996); Bestiarul mitologic romanesc (Ed. Fundatiei Culturale Romane, 1996); Introducere in sistemul mass-media (Ed Polirom, 1999). Figureaza in volumele colective: La transition en Roumanie (Presses Univ. de Quebcc, 1995); Valeriana (Cracovia, Polonia, 1996); Telerevolutions cultiu-clles (Paris, L'Harmatan, 1998).

A obtinut premiul de debut in critica literara al revistei "Luceafarul" (1976). A efectuat calatorii de studiu in Franta, SUA, Belgia, Canada, Germania. A beneficiat de burse in Franta (acordate de France-Telecom, 1995, si Ministerul Francez al Afacerilor Externe, 1991) si in SUA (USIA, 1991, si Fulbright, 1999). A fost visiting professor la UQAM, Canada (1993), Paris XIII (1996) si Universite Stendhal, Grenoble, Franta (1998). Este prezent cu peste 25 de articole stiintifice in carti, monografii si reviste din strainatate.

Este membru al Uniunii Scriitorilor din Romania, al ORBICOM (Reseau de chaires en communication de UNESCO), al European Training Journalism Association si al International Association of Mass Communication Rescarchers.

Lucreaza ca si profesor universitar la Facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicarii din cadrul Universitatii Bucuresti.

Au formulat opinii critice asupra cartilor autorului: Sorin Titel - Pasiune si eruditie ("Romania literara", nr. 24/1981); Nicolac Constantinescu - Izvoare mitice; Sora Soarelui ("Cahiers Roumains d'Etudes litteraires", nr. 1/1984); Silvian losifescu - Mit si epica (".Contemporanul", nr. 3/1985); Henri H. Stahl - Capcanele mitologiei ("Contemporanul", nr. 21/1987); Ion Seuleanu Bestiarul mitologic romanesc ("Tribuna", nr. 36/1997); Iordan Datcu (in Dictionarul Etnologilor Romani. Ed. Saeculum, 1998): Ioana Bot - Prestigiul culturii populare ("Tribuna", nr. 40/1998) s.a.

Referinte critice:


"intr-un teritoriu interdisciplinar, in care se interfereaza folcloristica, antropologia, teoria literaturii, Mythos si Epos cladeste solid, mereu
Incitator."
(Silvian losifescu, "Contemporanul", 17 ian. 1985)

"Mihai Coman propune, pentru prima oara in cultura noastra, elaborarea unei lucrari de sinteza a mitologiei populare romanesti, potrivit metodelor modeme de analiza morfologic-structuraliste."
(Henri H. Stahl, "Contemporanul", nr. 21/1987)

"Mihai Coman a incercat sa fie cit mai aproape de spiritul, de logica de adincime a domeniului investigat, renuntind la analizele speculative, la interpretarile inadecvate, la ipotezele himerice. Cartea sa [Bestiarul mitologic romanesc] nu este doar o inlantuire de articole foarte bine scrise, care se parcurg cu ineintare, ci si o contibutic la descoperirea mecanismelor care determina combinarea semnelor mitologice, la cunoasterea gramaticii mitologiei."
(Iordan Datcu, "Romania literara", nr. 41/1997)