Monica Lazar biografia

Monica Lazar


Monica Lazar opera literara

Comentarii literare si caracterizarea personajelor din opera

LAZAR Monica (prenumele la nastere: Monica Rodica Maria), se naste la 5 oct. 1933, Cluj - moare in 8 apr. 1984, Cluj-Napoca.
Critic literar.

Fiica lui loan Lazar, magistrat si a Mariei (n. Goia), contabila.

Scoala Primara Germana din Dumbraveni; liceul la Dumbraveni si Cluj (1945-l952); Facultatea de Filologie a Univ. din Cluj (1952-l956), licenta in limba si literatura romana.

Doctor in filologie cu o teza despre Pavel Dan, la Univ. din Iasi (1967). Bibliotecar(1953-l956), redactor la Editura Tineretului (1956-l957). la revista Tribuna (1957-l958), prof de liceu (1959-l961), lector univ. la Baia Mare (196l-l970), lector la Institutul de Perfectionare a Cadrelor Didactice din Cluj (1970-l979), lector la Facultatea de Filologie a Univ. din acelasi oras (1979-l985). Debut in Tribuna cu publicistica (1957).Colaboreaza la Steaua. Familia. lasul literar, Cronica. Revista de istoric si teorie literara, Orizont. Limba romanaetc, cu studii de 1b. si literatura, cronici plastice, teatrale, literare, recenzii (a semnat si cu pseudonimul Marina Vlad).

Debut editorial cu monografia Pavel Dan (1967). A publicat ed. Versuri fa Radu Stanca (1980). Studii si comentarii diverse, in revista, despre M. Sadoveanu , V. Voiculescu, G. Calinescu, Lucian Blaga s.a. Comentarii teatrale la Ibsen, Barbu Delavrancea, G.M. Zamfirescu. Horia Lovinescu A colaborat la DSR. Monica Lazar a lasat o opera critica neimplinita, dar cu numeroase contributii analitice interesante despre literatura romana clasica si contemporana, interpretata dintr-un unghi fenomenologic si stilistic.

Instabila in preocupari, risipindu-se in mai multe directii: metodica, pedagogie.jurnalism, cronica teatrala si plastica, critica literara, activitatea Monicai Monica Lazar a fost diversa si inegala.

Un destin capricios si dramatic a impiedicat implinirea operei de analiza critica spre care autoarea se orienta in ultima parte a vietii, cu bune pagini consacrate lecturii din opera lui Eminescu, Cosbuc, Creanga. Galaction. Lucian Blaga". V. Voiculescu, Pavel Dan s.a. Comentariile la unele opere contemporane (N. Labis, Augustin Buzuia", Horia Lovinescu. Radu Stanca s.a.) o asaza in linia interpretativa si axiologica a Cercului Literar sibian. cu ai carui exponenti (Radu Stanca in primul rind. dar si I. Negoitescu. C. Regman", E. Todoran) a avut relatii literare trainice. Singura caile publicata in timpul vietii, monografia critica Pavel Dan (1967), era, la data aparitiei, o lucrare de pionierat. in sensul tentativei de a reinscriein ierarhia de valori interbelice prozatorul cel mai interesant (dar aproape uitat) de dupa Liviu Rebreanu. Primul care a repus in circulatie, dupa razboi, opera lui Pavel Dan a fost C. Regman. in substantialul studiu intro. ductiv la volumul de Scrieri (1966) al acestui autentic evocator al Cimpiei Transilvane. Meritul principal al autoarei este de a fi restituit intreaga personalitate a scriitorului, proiectin-d-o pe fundalul social si de cultura al vietii ardelene interbelice. Monica Lazar epuizeaza investigatiile arhi vistice, in buna scoala a lui Gh. Bogdan-Duica, mergind pina la identificari tipologice intre opera si realitatea satului de obirsie al autorului Iobagilor.

Fixarea altor determinari, stabilirea cu finete a factorilor modelatori ai personalitatii prozatorului, racordurile momentelor biografice cu creatia nuvelelor sint bine relevate si cintarite.

Cu acribie, dar si cu o doza de atasament sentimental, se contureaza un profil inconfundabil. Aparatul informativ imens pe care se sprijina monografia, discernerea prudenta a surselor, confruntarea documentului cu depozitia orala a unor contemporani ce i-au fost apropiati lui Pavel Dan, efortul analitic arata ca Monica Lazar era un istoric literar deplin format. intre calitatile critice, remarcam finetea prin excelenta feminina a unor intuitii, o buna capacitate de disecare a textului, poate pe alocuri ostentativ metodica, conturarea ferma a unui destin literar si fixarea convindepasirea clasarii acestei opere in linia pur ardeleana Slavici - Agarbiceanu, Rebreanu, in directia unui realism magic ilustrat de Galaction. Voiculescu, Gib I. Mihaescu s.a.

OPERA:
Pavel Dan (1907-l937), Bucuresti, 1967.


REFERINTE CRITICE:
N. Antonescu, in Ateneu, nr. 8, 1967;
. Apetroaie, in Cronica, nr. 48, 1967: N. Barbu, in latul literar, nr. 8, 1967;
M. Dragan, in Tribuna, nr. 48, 1967;
M Zaciu, in Steaua, nr. 6, 1967;
S. Velea, in Revista de istorie ti teorie literara, nr. 4, 1967;
C. Ungureanu, in Orizont, nr. 1, 1968.