Nicolae Oprea biografia
Nicolae Oprea opera literara

Comentarii literare si caracterizarea personajelor din opera

OPREA NICOLAE

Critic si istoric literar, eseist.
Semneaza si cu pseudonimele literare N. Braniste, Nicolae Orfea, Lector si altele.

S-a nascut la 30 iunie . in comuna Optasi-Magura (Olt). Este fiul lui llie si al Floarei Oprea. Dupa studiile liceale incheiate in 1968 (Liceul "George Baritiu", Cluj-Napoca), a absolvit in 1973 Facultatea de Filologie a Universitatii "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca, iar in 1981, Facultatea de Filosofie a aceleiasi universitati (cursuri fara frecventa). Din 1999 este doctor in Filologie.

Activeaza in cenaclurile literare ale revistelor "Echinox", "Arges" si "Calende".

Debuteaza publicistic in revista "Echinox" (1972), cu eseul Modalitati epice. Debutul editorial are loc in 1993, cu volumul Provinciile imaginare (Ed. Calende). Colaboreaza cu critica literara, eseuri si articole de opinie la revistele: "Echinox". "Arges". "Calende", "Viata Romaneasca", "Vatra", "Familia", "Tribuna". "Ateneu". "Ramuri", "Romania literara", "Luceafarul". "Astra", "Poesis". "Euphorion". "Zburatorul" s.a.

Dupa volumul de debut, publica volumele: Alexandru Macedonski intre romantism si simbolism (Ed. Dacia, 1999) si I.D. Sarbu si timpul romanului (Ed. Paralela 45, 2000).

A ingrijit volumul Amintiri de Iraclie Porumbescu (Ed. Dacia, 1979).

A ingrijit impreuna cu Calin Vlasie, o culegere de raspunsuri la o ancheta a revistei "Calende", intitulata Literatura romana intre impostura si adevar (Ed. Paralela 45, 2000).

Este detinatorul premiului pentru eseu al revistei "Viata Romaneasca" (1985) si al premiului pentru debut in critica la Salonul National de Carte (Cluj-Napoca, 1993). A calatorit in Grecia.
In prezent autorul este lector doctor la Facultatea de Litere a Universitatii din Pitesti si membru in consiliul de conducere al revistei "Calende". Este membru al Asociatiei Scriitorilor Profesionisti din Romania - ASPRO si al Societatii de Stiinte Filologice din Romania.

Despre activitatea autorului au formulat opinii critice: Cornel Moraru -Criticul la prima sa carte ("Vatra", nr. 8/1993): Al. Cistelecan - "Provinciile imaginare" de Nicolae Oprea ("Cuvintui". 1993): Stefan Ion Ghilimescu - Debut critic premiat ("Luceafarul", 1993): Dorii Mares -"Provinciile imaginare" ale lui Nicolae Oprea ("Cotidianul". 1993); Al. Th. lonescu - O carte care confirma un critic ("Calende". 1993): Cornel Ungureanu - Corina Ciocarlie, Nicolae Oprea si alti optzecisi intirziati ("Orizont", 1993); Octavian Soviany - Cronotopul provinciei ("Apostrof . 1994); Gheorghe Grigurcu - intre provincie si univers ("Contemporanul". 1994); Dan Damaschin - Lectia prieteniei ("Vatra", 1997); Iulian Boldea -Provinciile criticului ("Vatra", 1997) s.a.

Referinte critice:


"Desi abia acum ii apare prima carte, Provinciile imaginare. Nicolae Oprea nu mai este de mult un debutant in critica. El apartine generatiei '80, facindu-si de-a lungul anilor un stagiu impresionant in publicistica literara, de la «Echinox» pina la «Calende». Din pacate, impartaseste si el soarta neprielnica a atitor colegi de generatie. N-a reusit sa-si tipareasca la timp cartile Volumul publicat recent reprezinta, poate, numai un esantion din tatonarile anterioare. E drept, un esantion reprezentativ si convingator, rasplatit deja cu un premiu prestigios, confirmind pe deplin vocatia si talentul criticului."
(Cornel Moraru, "Vatra", nr. 8/1993)

"Nicolae Oprea debuteaza cu intirziere, dar nu fara succes. Provinciile imaginare este o carte temeinica, in care se remarca excelenta cunoastere a literaturii ultimelor decenii."
(Cornel Ungurcanu. "Orizont". 1993)

"Savoarea scrierii lui Nicolae Oprea se pare a veni, nu in ultimul rind. din imprecizia ei teoretica. Problema provinciei este in asa chip formulata, incit sa ramina una deschisa, o licitatie pentru intelect. () Reactiile produse in creuzetele exegetului determina o analiza frecvent substantiala a autorilor de care se ocupa, vazind dincolo de aria «imaginarului» limitat (provincia), «imaginarul» nelimitat al creatiei."
(Gheorghe Grigurcu, "Contemporanul". 1994)

"Cu o vechime de peste un sfert de veac in «cimpul» cronicii literare. prezenta lui Nicolae Oprea impune prin finetea analizei, siguranta in enuntarea diagnosticului, stiinta citarii, efectuarii decupajelor semnificative in cadrul textului, reconstituirea esafodajului operei, nazuinta spre viziunea integratoare / perspectiva sincretista in care plaseaza autorul si lucrarea sa."
(Dan Damaschin. "Vatra". 1997)


Copyright © Contact | Trimite referat