Paul Alexandru Georgescu biografia

Paul Alexandru Georgescu
Paul Alexandru Georgescu opera literara

Comentarii literare si caracterizarea personajelor din opera

GEORGESCU Paul Alexandru, se naste la 11 febr. 1914, Craiova.
Critic si istoric literar, traducator.

Fiul lui Alexandru Georgescu si ni Virgi-niei (n. Burgulescu).

Scoala Primara si Liceul "Fratii Buzesti" din Craiova (bacalaureatul in 1932); Facultatea de Litere si Filosofie si Facultatea de Drept a Univ. din Bucuresti. Doctor in filosofia dreptului (1939): doctor in filologie hispanica, cu teza Arta narativa a lui Miguel Angel Asturias (1971).

Cariera universitara la catedra de limba si literatura spaniola a Univ. din Bucuresti (din 1962).

Debuteaza cu un eseu despre Eminescu in revista Gind romanesc (1937). Colaboreaza la Romania literara. Ramuri. Steaua, Arbol (Spania), Revista Nacio-nai de Cultura. Imagen, Aretusa, El National (Venezuela), Revista de los Andes (Columbia), Bufa tulit del sol (Ecuador), Stttdi e informa -ioni i Italia) etc. Mai multe volum despre literatura hispano-americana: Los estudios hispankos eu Rumania (in colab., 1964), Teatrul clasic spaniol (1967), Arta narativa a lui Miguei Angel Asturias (1971), Literatura hispano-americana in lumina sistemica(1979) si Valuri hispanice in perspectiva romaneasca (1986). A alcatuit, singur sau in colab., Antologia eseului hispano-american (1975), Antologia criticii literare hispano-ainericane (1986).

A tradus din Asturias. Cortazar, Borges, Vargas Llosa s.a. A tinut conferinte la univ. din Italia. Belgia, Olanda, Germania, Venezuela. Membru corespondent pentru sectia lingvistica al Acad. din Columbia.

Aplicind consecvent metoda traditionala a fixarii fenomenului cultural in cadrul social si istoric, Paul Alexandru Georgescu a prezentat teatrul spaniol in perioada evului mediu, a Renasterii si a Secolului de aur si modul in care a fost receptat de-a lungul timpurilor, la noi. O data cu manifestarea unui interes viu pentru literatura hispano-americana. criticul simte necesitatea unor abordari modeme. Arta narativa a lui Miguei Angel Asturias (1971), o prima incercare in acest sens, a cules elogiile romancierului guatemal-tec, asa cum se poate constata si dintr-o sen soare ce figureaza ca prefata la carte. Paul Alexandru Georgescu interpreteaza operele din perspectiva conceptelor de timp. spatiu, cauzalitate, clasificind romanele in magice, reale si mixte sau grupind personajele dupa patru tipuri, in reale, onirice, mitice si fantastice. Telul acestei cercetari ramine acela de a evidentia structuri le narati ve, varietatea tehnicii si originala armonizare a esteticului cu filosoficul.

Dupa o sustinuta activitate de traducere, Paul Alexandru Georgescu s-a dedicat realizarii unei viziuni ample a Literaturii hispano-ame ricane in lumina sistemica (1979), fiind tentat in special de aplicarea structuralismului in spirit marxist, la analiza operelora numerosi poeti si prozatori. Prin reliefarea unor aspecte specifice si prin informatiile minutioase, autorul acontribuit la o mai buna cunoastere a acestor literaturi de o originalitate incontestabila. Prin cele trei sectiuni ale sale-Literatura spaniola, Literatura hispano-americana si Receptari ro-manestide valori hispanice -, volumul Valori hispanice in perspectiva romaneasca (1986) "definitiveaza un ansamblu de exegeza hispanica" si propune un demers interpretativ mai amplu, cu prelungiri in estetica si in teoria generala a literaturii.

OPERA:
Los estudios hispanicos en Rumania, in colab. cu I. Iordan, Bucuresti, 1964;
Teatrul clasic spaniol, Bucuresti, 1967;
Arta narativa a luiMiguel Angel Asturias, Bucuresti, 1971;
Literatura hispano-americana in lumina sisteinica, Craiova, 1979;
Valori hispanice in perspectiva romaneasca. Bucuresti, . Traduceri: M. A. Asturias, Domnul Presedinte. Bucuresti, 1960 (ed. II, 1964);
M.A. Asturias. Romanul latino-american. Bucuresti, 1964;
G, Arciniegas, Biografia Caraitelor, in colab. cu R. Georgescu, pref. si tabel cronologic de ~, Bucuresti. 1979.


REFERINTE CRITICE:
D. Radul ian. in Steaua, nr. 30, 1980;
Doina Uricariu, in Luceafarul, nr. 32, 1980;
M Muthu, in Steaua, nr. 4,' 1983;
Dana Diaconii. in Convorbiri literare, nr. 8, 1986;
N. Zarnescu, in Saptamina, nr. 858, 1987;
Mariana Sipos, in Romania literara, nr. 39, 1987;
Duna Diaconu, in Luceafarul, nr. 46, 1987.


Copyright © Contact | Trimite referat