Pompiliu Marcea biografia

Pompiliu Marcea


Pompiliu Marcea opera literara

Comentarii literare si caracterizarea personajelor din opera

MARCEA Pompiliu, se naste la 20 oct. 1928, sat Colibasi, comuna Stefanesti, judetul Gorj - moare in 27 mart. 1985, Bucuresti.

Critic si istoric literar.

Fiul lui Ion Mareea si al Mariei (n. Andronie), tarani. Scoala primara in satul natal (1935-l942). Scoala Normala de invatatori din Tirgu Jiu (1942-l950).

Facultatea de Filologie a Univ. din Bucuresti (1950-l954).
Cariera universitara la aceeasi facultate: prof. univ. si sef al Catedrei de istoria literaturii romane. Doctorat in filologie (1967).

Lector de limba romana la Univ. din Paris (1963), Koln, Bonn, Aachen si Diisseldorf (1970-l973). Un timp a fost redactor la Editura pentru Literatura, apoi director la Editura pentru Literatura Universala (1964), activist in aparatul CC al PCR.

Debuteaza in Luceafarul (1958) cu o recenzie, colaborind apoi si la Gazeta literara. Romania literara, Scrisul banatean. Viata Romaneasca, Contemporanul, Saptamina, Ramuri, Amfiteatru, Flacara, Cahiers roumains d'etudes littaraires, precum si la unele publicatii din strainatate (Zeit und Kultur, Kurier der Bochum Universitat, Les amis de Pandit Istrati, Slovenske Pohlady).

Debut in volum cu monografia Alexandru Sahia (1961), urmata de Ioan Slavici (1965; ed. revazuta, 1968) si "Convorbiri literare" si spiritul critic (1972); a dat doua lucrari despre Mihail Sadoveanu: Lumea operei lui Sadoveanu (1976) si Umanitatea sadoveniana de la A la Z (1977). Lecturi fidele (1979) si Varietati literare (1982) sint culegeri de art., ca si Concordante si controverse (1983) si Atitudini critice (1985). A ingrijit si prefatat ed. din LI. Mironescu (1959), Al. Vlahuta (1959), Al. Sahia (1960, 1961, 1964, 1971), I. Slavici (1960, 1965, 1970, 1975, 1981, 1987), Gr. Alexandrescu (1961,1967,1974), Pompiliu Marcea Sadoveanu (1961, 1962, 1977, 1981), I.L. Caragiale (1962, 1965), T. Vianu (1971), C. Hogas (1982,1986).

A intocmit si prefatat antologia tematica National si universal (1975). Premiul "BP- Hasdeu" al Acad. Romane pe 1965, pentru monografia Ioan Slavici. Premiul Asoc. Scriitorilor din Bucuresti pe 1976, pentru volum Lumea operei lui Sadoveanu.

Din perspectiva marcat sociologica in care Pompiliu Marcea priveste de preferinta literatura, decurge, firesc, si predilectia lui pentru proza si pentru prozatori - Sahia. Slavici, Sadoveanu - ca mai susceptibili, pesemne, a o confirma. Datind dintr-o epoca de sustinut interes ideologic pentru om si scriitor, micromonografia Alexandru Sahia (1961) ramine singura sa cultive acest interes pe parcursul urmatoarelor aproape doua decenii, abia in 1979 aparind o alta abordare monografica a scriitorului. De proportii, mai ample, Ioan Slavici (1965) este prima monografie dedicata acestui "mare clasic" al literaturii romane.

Lucrarea se structureaza pe tiparul traditional al monografiilor de istorie literara: "viata" (reconstituita in cea mai mare parte din datele si marturisirile pe care insasi memorialistica scriitorului le furnizeaza) si "opera" (sistematizata "pe genuri": Povestitorul, Dramaturgul, Nuvelistul, Romancierul), tranzitia intre parti realizin-du-se prin intercalarea a doua capitole in care se examineaza Gindirea sociala si politica si, respectiv. Conceptia artistica a lui Slavici. "Epoca marilor clasici" serveste drept cadru de referinta si pentru examinarea conexiunii dintre "Convorbiri literare" si spiritul critic (1972), demersul cercetatorului orientindu-se prioritar asupra primei faze, mai cunoscute si mai prospere, din existenta revistei junimiste, recapituiind in context si cunoscutul rol detinut in epoca de Titu Maiorescu, care continua a-si eclipsa astfel si in postumitate contemporanii mai putin marcanti.

Cu un sumar ce acopera, in linii mari, intreaga istorie a dezbaterii ideii de "specific national" in cultura romaneasca - de la Dacia literara la contributii de ultima ora -, antologia tematica National si universal (1975) isi demonstreaza utilitatea si oportunitatea repunind in circulafie si texte mat putin accesibile la acea vreme, oferind de asemenea, in studiul introductiv, un Scurt istoric al problemei in cultura romaneasca. In Lumea operei lui Sadoveanu (1976), al carei Argument pledeaza pro domo pentru preemtiunea metodologica a "unor studii aplicate si dezbarate de orgoliul dominarii operei in totalitate", Pompiliu Marcea inventariaza descriptiv si sistematizeaza dupa criterii de clasificare extraliterare (virsta, sex, profesiune, apartenenta sociala etc.) proteicul caleidoscop al personajelor sadoveniene, covirsitoare prin numar si varietate: "femei, tarani, boieri, muncitori, intelectuali, tirgoveti, oraseni, ciobani, padurari, vinatori, pescari, haiduci, lotri, morari, arivisti, osteni, soldati, ofiteri, domnitori, fete bisericesti, copii", la fel de interesante consideratii prilejuindu-i exegetului si Numele proprii in opera lui Sadoveanu. Materialul, odata fisat, este reordonat alfabetic si prezentat ca "dictionar de personaje" - primul, la noi, de acest fel -: Umanitatea sadoveniana de la A la Z (1977). Volumele Lecturi fidele (1979) si Varietati literare (1982) aduna publicistica pe teme literare semnata in deceniul 1969-l979, grupind-o in sectiuni si dispunind-o pe coordonate ad hoc care ar fi trebuit sa-i confere, retroactiv, unitate de conceptie; similara este si procedura urmata in sumarul volumelor Concordante si controverse (1983) si Atitudini critice (1985).

In planul editarii clasicilor, studiile lui Pompiliu Marcea despre Sahia, Slavici, Sadoveanu s.a. isi gasesc complementul in numeroasele editii scolare si de popularizare pe care istoricul literar le-a prefatat.

OPERA:
Alexandru Sahia, Bucuresti, 1961;
Ioan Slavici, Bucuresti, 1965 (ed. II, revazuta si completata, 1968;
ed. III, Timisoara, 1978;
versiune franceza, 1967);
"Convorbiri literare" si spiritul critic. Bucuresti, 1972;
National si universal, antologie. Bucuresti, 1975;
Lumea operei lui Sadoveanu, Bucuresti, 1976;
Umanitatea sadoveniana de Ia A la Z. Dictionar de personaje sadoveniene. Bucuresti, 1977;
Lecturi fidele. Bucuresti, 1979;
Mihail Sadoveanu. 100 de ani de la nastere. Bucuresti, 1980 (versiuni in lb. engleza, franceza si germana, 1980);
Varietati literare, Craiova, 1982;
Concordante si controverse. Bucuresti, 1983;
Atitudini critice. Bucuresti, 1985.


REFERINTE CRITICE: I.D. Balan, Valori literare, 1966; Al. Pini, Varia, II, 1973; F. Firan, De la Macedonski la Arghezi, 1975; Al. George, La sfirsitul lecturii, II, 1978; M. Ungheanu. Lecturi si rocade, 1978; C. Ciopraga, in Convorbiri literare, nr. 4,1978; S. Cioculescu, Itinerar critic, in, 1979; Gh. Frincu, in Revista de istorie si teorie literara, nr. 2, 1979; E. Manu, in Romania literara, nr. 20, 1980; D.C. MihaUescu, in Luceafarul, nr. 17,1980; C. Ungureanu, in Orizont, nr. 32, 1981; M. Ungheanu, in Luceafarul, nr. 17, 1982; I.D. Balan, in Contemporanul, nr. 15, 1983; C. Stanescu, in Scinteia, nr. 12676, 1983; M. Ungheanu, in Luceafarul, nr. 19, 1983; M. Vasile, in Luceafarul, nr. 45, 1983; V.F. Mihaescu, in Luceafarul, nr. 36, 1984; M. Ungheanu, in Luceafarul, nr. 13, 1985; I.D. Balan, in Luceafarul, nr. 16, 1985; Z. Sangeorzan, ibidem; A. Silvestri, ibidem; R. Zaharia, ibidem; H. ZalLs, in Romania literara, nr. 14, 1986; A. Silvestri, in Luceafarul, nr. 31, 1986; I.D. Balan, Repere critice, 1988.