Serafim Duicu biografia

Serafim Duicu
Serafim Duicu opera literara

Comentarii literare si caracterizarea personajelor din opera

DUICU Serafim, se naste la 6 aug. 1938, comuna Tismana, judetul Gorj - moare in 19 oct. 1996, Tirgu Mures.
Critic si istoric literar.

Fiul lui Serafim Duicu, timplar, si al Elenei (n. Racoina). Studii elementare la scoala din sat; Liceul Pedagogic din Tirgu Jiu si Craiova (1952-l956); absolvent al Facultatii de Filologie a Univ. "Babes-Bolyai" din Cluj (1961). Prof. secundar la Centrul Scolar Forestier din Blaj; asistent univ. Ia Institutul Pedagogic din Tirgu Mures (1964-l974).

Dr. in filologie cu o lucrare despre viata si opera lui Vladimir Streinu (1974). Redactor Ia revista Vatra( 1974-l978); cadru didactic Ia Institutul de Teatru din Tirgu Mures, unde preda istoria teatrului universal, istoria teatrului romanesc, teoria dramei (din 1978).

Colaboreaza cu studii si art. de critica si istorie literara in Tribuna, Steaua, Vatra, Familia, Orizont, Ramuri, Romania literara. Convorbiri literare, Ateneu, Cronica, Transilvania. Debut publicistic in revista Steaua (1967); debut editorial cu o monografie a operei critice si poetice a lui Vladimir Streinu, Ia origine teza de doctorat (Vladimir Streinu. Critic, istoric literar, estetician al poeziei si poet, 1977).

Alte studii monografice sint dedicate unor reprezentanti al Scolii Ardelene: Gheorghe Sincai (Pe urmele lui Gheorghe Sincai, 1983), Samuil Micu-Clain (Pe urmele lui Samuil Micu-Clain, 1986) si Petru Maior. A ingrijit editii din scrierile lui Ion Pop-Rete-ganul in colab. cu Ion Apostol Popescu si Septimiu Bucur si a editat doua culegeri de folclor (Mures, pe marginea ta, 1969, in colab. cu L. Ladariu si V. Butiu; Du-te, dor, cu Muresul, 1976).

Cu toate ca primele carti ale lui Serafim Duicu sint legate de cercetarea folclorica, ulterior preocuparile sale se indreapta in mod constant si cu unele rezultate notabile spre domeniul istoriei literare. Chiar de la inceput volumul Vladimir Streinii. Critic, istoric literar, estetician al poeziei si poet (1977) este primit favorabil de critica. Respectind traditia exegezei de tip universitar, autorul alcatuiesteintii dosarul vietii scriitorului, continuind cu prezentarea analitic-descriptiva a intregii opere.

"Pasionat de subiectul caruia-i inchina un cult, nu insa unul orb" si evidentiind "cu o mare constiinciozitate si cu framintarea unui material informati si foarte bogat" (S. Cioculescu) mai toate aspectele contributiei criticului si poetului, Serafim Duicu realizeaza un studiu monografic complet, tinzind a epuiza materia cercetata. O premiera in istoriografia literara romaneasca este si monografia despre Samuil Micu-Clain (Pe urmele lui Samuil Micu-Clain, 1986), prima de acest gen dedicata marelui invatat luminist ardelean. Studiul are semnificatia unei restituiri.

De subliniat incercarea autorului de a recupera calitatile literare ale unor pagini din lucrarile dezgropate din arhive si editii vechi, practic demult scoase din circulatie. Critica a zabovit insa mai mult asupra monografiei despre Gheorghe Sincai (Pe urmele lui Gheorghe Sincai, 1983). Este, poate, contributia cea mai substantiala, desi intregul proiect de. restituire si reevaluare a Scolii Ardelene este unitar si ca metoda, si ca circumscriere, pe tipare traditionale, a obiectului de studiu. Evident, titlurile sint de circumstanta si pot induce in eroare, mascind un material documentar valoros prin densitatea informatiei, examinat insa din perspectiva contemporana.

Toate il recomanda pe Serafim Duicu drept un bun cunoscator al epocii luminilor in Transilvania, interesat cu precadere de latura literar-artistica, de viziunea conceptualizata si reverberatia simbolica a figurilor de corifei ardeleni in actualitate. Cum era de asteptat, cercetarea culmineaza cu proiectia portretului moral atribuit lui Sincai, caruia "ii improspateaza emotiv memoria in cadrul istoric al epocii, fidel reconstituita" (S. Cioculescu). Pe urmele lui Petru Maior, va incheia ciclul monografic dedicat Scolii Ardelene.

OPERA:
Vladimir Streinii. Critic, istoric literar, estetician al poeziei si poet, Craiova, 1977;
Pe urmele lui Gheorghe Sincai, Bucuresti, 1983;
Pe urmele lui Samuil Micu-Clain, Bucuresti, 1986.


REFERINTE CRITICE:
O. Ghidirmic, in Ramuri, nr. 3, 1978;
I. A. Popescu. in Tribuna, nr. 11,1978;
L. Alexiu, in Orizont, nr. 20, 1978;
Gh. Grigurcu, in Vatra, nr. 9, 1978;
L. Ulici, in Romania literara, nr. 33, 1978;
S. Cioculescu, Itinerar critic, OI, 1979;
I. Chindris, in Vatra, nr. 12, 1983;
S. Cioculescu, in Romania literara, nr. 32, 1986;
Mircea Popa, in Contemporanul, nr. 51,1986;
I. Buzasi, in Steaua, nr. 12, 1986;
F. Firan, Profiluri si structuri literare, 1986;
Silvia Udrea, in Ateneu, nr. 6, 1987.


Copyright © Contact | Trimite referat