Tudor Opris biografia

Tudor Opris
Tudor Opris opera literara

Comentarii literare si caracterizarea personajelor din opera

OPRIS Tudor, se naste la 26 nov. 1926, Bucuresti.

Poet, eseist, istoric si critic literar.

Fiul lui Stefan Ilie Opris, general, fiu de memorandist sibian, si al Florinei (n. Marinescu). Cursul primar in Bucuresti, cel secundar la Liceul Militar de la Manastirea Dealu (194l-945).

Studii superioare de filologie moderna si estetica la Univ. din Bucuresti (1945-l948). Doi ani (1945-l947) a frecventat cursuri la Facultatea de Stiinte Juridice. Doctoratul in litere si l-a putut sustine, datorita circumstantelor istorice, abia in 1977, cu o teza despre revista literare ale elevilor.

Atras de literatura din adolescenta, a inceput sa colaboreze la periodice in 1943, semnind versuri si cronici in ziarul Presa din Cimpulung-Muscel si in revista scolara Poesis a Colegiului national "N. Filipescu", redactata de el insusi. Ca student, e angajat de G. Calinescu in redactia ziarului Natiunea, spre a se ocupa de pagina literara.

Dupa absolvirea facultatii, a activat, pina la pensionare, in invatamintul preuniversitar. A predat romana si franceza, la scoli din Bucuresti. Concomitent cu munca didactica, a desfasurat o activitate de sprijinire si indrumare a tinerelor talente. Dupa intemeierea, in 1949, a cenaclului literar "M. Sadoveanu", pentru prof. organizeaza alte trei: "M. Eminescu", primul cenaclu din Romania al copiilor, "Sagetatorul", cenaclul liceenilor bucuresteni, si "G. Bacovia".

Cu exceptia ultimului, toate acestea functioneaza si in prezent. in 1967, a initiat taberele nationale de creatie ale copiilor si elevilor de liceu, carora le-a coordonai activitatile literare, fiind totodata membru si presedinte al juriilor concursului national "Tinere condeie", din cadrul acestor tabere. Pentru valorificarea incercarilor literare izbutite, a initiat editarea de suplimente ale unor publicatii pentru tineret: Preludii, supliment literar-artistic al ziarului Scinteia tineretului (1966-l974) si Pagina elevului din revista Amfiteatru (1974-l981). in 1967 s-a numarat printre fondatorii revista Limba si literatura romana pentru elevi. Tot din 1967, intocmeste si prefateaza antologii de productii literare ale copiilor si adolescentilor. in literatura originala a debutat editorial tirziu.

Abia in 1985 ii apare volum de poezii Omul cu iubirile, dupa ce, in 1962, vazuse lumina o carte pentru copii. Minuni ce nu mai sunt minuni.

Cunoscator al productiei sale lirice juvenile, din care a publicat in Natiunea, G. Calinescu gasea, in 1947, ca "la 20 de ani, virsta rimbaldiana", Tudor Opris "e un poet format, stapin pe cuvint si imagine", ce realizase "o sinteza incintatoare de elanuri renascentiste, involburari romantice, unduiri de melos simbolist, smalturi si armonii folclorice, coloane de puritate si echilibru clasic". Peste 20 de ani, Vladimir Streinu aprecia "limpezimea, puritatea, sinceritatea, nobletea si omenescul iubirii ridicate la rang de fior cosmic" intr-o romaneasca "nesiluita, de o remarcabila bogatie plastica si de o incontestabila eleganta si elevatie intelectuala".

Aceste caracterizari se aplica intregii opere a poetului. Sensibilitate eminamente romantica, educata prin lecturi din toata marea poezie a lumii, prin cultura in general, Tudor Opris stilizeaza elegant reverii, elanuri calme, blinde melancolii: fie in nobile ritmuri clasice; orchestrate strofic pe spatii de oarecare intindere, in piese de o executie impecabila, in primul volum, needitat, Clntecul sagetatorului (1946), fie in gratioase miniaturi, intr-un ciclu din Omul cu iubirile. Diferit datate, bucatile din Poeme marine includ cristalizari cu ecouri eminesciene cadentate la un mod blagian. Pe tarim istorico-literar, contributia lui Tudor Opris e volumul Reviste literare ale elevilor (1977), istorie a presei scolare romanesti, din 1834 pina in . Doua carti prezinta Cenaclul literar pionieresc (1971) si respectiv Cenaclul literar al liceenilor (1971).

OPERA:
Minuni ce nu mai sint minuni. Bucuresti, 1962;
Cenaclul literar pionieresc. Bucuresti, 1971;
Cenaclul literar al liceenilor. Bucuresti, 1971;
Reviste literare ale elevilor (Istoria presei scolare, 1834-l974), Bucuresti, 1977;
Omul cu iubirile, versuri. Bucuresti, 1985.


REFERINTE CRITICE:
G. Sovu, in Limba si literatura romana pentru elevi, nr. 4, 1977;
D. Simonescu, in Romania literara, 20 apr. 1978;
N. Antonescu, in Transilvania, nr 1, 1978;
Mircea Popa, in Limba si literatura, voi. 1,1978.


Copyright © Contact | Trimite referat