Vasile Dan biografia

Vasile Dan


Vasile Dan opera literara

Comentarii literare si caracterizarea personajelor din opera

DAN Vasile, se naste la 8 mai 1948, comuna Chetani, judetul Mures. Poet.

Fiul lui Vasile Dan si al Mariei (n. Maier), tarani.

Scoala elementara in satul natal; Liceul "Gh. Baritiu" din Cluj (absolvit in 1969); Institutul Pedagogic din Oradea (1969-l972). Prof. de lb. romana la Craiesli-Milasel (1972-l973); corector la ziarul aradean Flacara rosie (1973-l974; 1979-l980); metodist la Casa de Cultura din Lipova (1975-l979); redactor la revista Vatra din Tirgu Mures (198l-l982); bibliotecar la Bibi.

Medicala din Arad (din 1982).

Debuteaza cu poezii in revista Steaua (1968); debut editorial cu volum Privelistile (1977), obtinind premiul la concursul de debut al Editurii Facla. A colaborat la Steaua, Orizont, Vatra, Amfiteatru, Familia etc. A mai publicat volum de poeme Nori luminati (1979), Scara interioara (1980), Arbore genealogic (1981), Intimplari crepusculare si alte poeme (1984), Elegie in gradina (1987). Premiul Asoc. Scriitorilor din Timisoara.

In volumul Privelistile (1977), Vasile Dan se impune atentiei printr-o lirica de factura extatica, sarbatoreasca: ceremonial de limbaj si de imagini, care lasa impresia de plenitudine. Un naturism grav da substanta viziunii calme si inspirate a "privelistilor" din "trecutul apropiat", invadate de cintec si lumina, de miresme filtrate prin simturile interioare. Atent caligrafiate, poemele constau in impresii abrupte, amplificate insa de retorica ingenua a versului liber, de suflu modern. in Nori luminati (1979), si mai ales in Scara interioara (1980), ne in-timpina versuri de crepuscul. Alaturi de aluzia culturala frecventa, ultimul volum aduce adin-cirea launtrica, problematizarea confesiunii, locul declamatiei imnice anterioare luindu-l forma dramatizata, interogativa. in final, poetul nu-si dezminte vocatia adevarata: "scara interioara" nu e altceva decit o "scara infrunzita".

Astfel, aspiratia legitima la transcendenta, figurata in Nori luminati prin zborul somnambul si magnetismul astral irezistibil, se complica acum prin sondarea adincului din suflet. in Arbore genealogic (1981), deocamdata volumul cel mai unitar tematic si cel mai dens al lui Vasile Dan, gustul poetului se indreapta catre principii si simboluri totalitare: "arborele genealogic" apare ca un simbol, ca o reprezentare unificatoare, ce contopeste toate treptele realului, prelungind fiinta in timp si spatiu, dar mai ales adincind-o launtric. Fixata deja in propria formula, incepind cu volumul Intimplari crepusculare si alte poeme (1984), poezia lui Vasile Dan cistiga vadit in substanta prin acumularea de imponderabile, integrate acum intr-o viziune coerenta, intelectualizata.

Totodata se bucura in mai mare masura de atentia criticii. Lui Gh. Grigurcu', bunaoara, i se pare ca "cele mai interesante texte [] exprima o tendinta spre concentrare, o reculegere contemplativa in interiorul expresiei". Poemul este mai mult soptit, articulat de o voce imploziva, sondind pina dincolo de pragurile tacerii. "Crepuscularul" insusi nu e altceva decit expresia acestei zone de adincime a explorarii realului. Un text emblematic al constiintei dramatice a limitelor proprii este Lupta cu ingerul, de fapt lupta cu poemul, cu chiar starea de gratie a poeziei. Mai ales tratarea "miracolului sinestezic" (Al. Cis-telecan) anunta schimbarea de atitudine, acum mai putin retractila, din Elegie in gradina (1987). Desi nu pierde complet contactul cu visul si cu "mai mult decit vizibilul", muza este acum "Realitatea". Parafrazind un vers, reveria si metafizica sint aduse "in serviciul cotidian". Se simte, in ultimele poezii ale lui Vasile Dan, ralierea discreta la lectia si la strategiile poeticii generatiei afirmate in anii '80.

OPERA:
Privelistile, versuri. Timisoara, 1977;
Orele orasului Arad, reportaje literare, in colab., Bucuresti, 1978;
Nori luminati, poeme. Bucuresti, 1979;
Scara interioara, poeme. Timisoara, J980;
Arbore genealogic, poeme, Bucuresti, 1981;
Intimplari crepusculare si alte poeme, Bucuresti, 1984;
Elegie in gradina, poeme. Bucuresti, 1987.


REFERINTE CRITICE:
V. Felea, Aspecte ale poeziei de azi, II, 1980;
Gh. Grigurcu, Existenta poeziei, 1986;
Al. Cistelecan, Poezie si livresc, 1987;
M. Pop-Cornis, in Orizont, nr. 52, 1977;
L. Alexiu, ibidem, nr. 41, 1978;
A. Popescu, in Steaua, nr. 9, 1980;
C. Moraru, inVatra, nr. 12,1981;
I. B. Lefter, in Romania literara, nr. 32, 1981;
L. Ulici, ibidem, nr. 25,1986;
M. Mihaies, in Amfiteatru, nr. 7,1981;
V. Popovici, in Orizont, nr. 7, 1988.