Victor Neumann biografia
Victor Neumann opera literara

Comentarii literare si caracterizarea personajelor din opera

NEUMANN VICTOR

Istoric al mentalitatilor, eseist.

S-a nascut la 28 octombrie in Lugoj (Timis).

Este fiul lui Andrei Neumann. economist, cu studii in stiinte economice si in inginerie chimica la Universitatea de limba germana din Praga (anii '30). si al Catalinei-Ana (n. Gherban), educatoare.

A absolvit Facultatea de Istorie - Filosofie a Universitatii "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca (1976). in 1992 devine doctor in istorie al Universitatii Bucuresti. Dupa terminarea studiilor, a fost muzeograf la Muzeul Banatului din Timisoara (1976-l981). profesor de liceu (198l-l985).

Bibliotecar la Biblioteca Judeteana Timis (1986-l989), consilier la Ministerul Culturii (1990-l992), cercetator stiintific la Institutul de Teorie Sociala al Academiei Romane (1992-l998). Din 1998 este conferentiar la Universitatea de Vest din Timisoara.

A frecventat cenaclul "Orizont" al Uniunii Scriitorilor, filiala Timisoara.

Debuteaza publicistic in 1977 in revista "Arges". Debutul editorial are loc in 1984 cu volumul Vasile Maniu. Monografie istorica, aparut la Editura Facla.

Colaboreaza la reviste din tara: "Contemporanul". "Orizont". "Romania literara", "Ramuri", "Vatra". "Cuvintul", "Euphorion". "Dilema", "Altera", "Arca". "Xenopoliana" etc. si din strainatate: "European Journal of Intercultural Studies" (Olanda), "Hlustrierte Neue Welt" (Viena), "Vilagtortenet" (Ungaria), "Leftera Internationale" (Italia).

Dupa cartea de debut, a publicat volumele: Convergente spirituale (Ed. Eminescu, 1986); Tentatia lui Homo Europaeus. Geneza ideilor moderne in Europa Centrala si de Sud-Est (Ed. Stiintifica, 1991: editia a ll-a, Ed. All, 1997); Istoria evreilor din Romania. Studii documentare si teoretice (Ed. Amarcord, 1996); Identitati multiple in Europa regiunilor. lntercul-turalitatea Banatului (Ed. Hcstia. 1997): Istoria evreilor din Banat O marturie a multi si interculturalitatii Europei Central-Orientalt Atlas - DU Style, 1999).

Volumul Tentatia lui Homo Europaeus a fost tradus in limba engleza sub titlul The Temptation of Homo Europaeus (Columbia University Press, New York, 1993).

A obtinut premiul pentru eseu al revistei "Ramuri" la concursul de creatie literara "O. Goga" (Ciucea, 1990) si premiul "A.D. Xenopol" al Academici Romane (1991) pentru volumul Tentatia lui Homo Europaeus A beneficiat de burse de studii si informare in SUA (Washington. Princeton, 1993), Olanda (Wassenar, 1994), Austria (Viena. 1995). Ungaria (Budapesta, 1997), Franta (Paris, 1999). in 1999 a fost profesor invitat la Athens. Atlanta (SUA) si la Angers (Franta).

Au formulat opinii critice asupra operei autorului: Paul Cornea (nota introductiva la volum Istoria evreilor din Romania. Ed. Amarcord. 1996): Al. Zub ("Familia", nr. 4/1987); Adrian Marino ("Cuvintul". ni. 8/1998); Eduard Pani fii, Hans Bergcl. Michael Bibikov, Mircca Muthu. Dan Berindei. Constantin Crisan, Paul Dugneanu. Geo Serban. Paul Caravia. H.-R Patapievici, Z. Ornea. Razvan Theodorescu. Pompiliu Teodor s.a.

Referinte critice:


"Dl. Neumann e. in acelasi timp. un pasionat descoperitor de izvoare inedite, in stare sa imbogateasca substantial sursele documentare disponibile si un spirit sintetic, apt sa organizeze in mari intreguri semnificative materia disparata si dispersata a cunoasterii. Volumul valorifica, pe de o parte. indelungate si anevoioase cercetari in arhivele austriece, maghiare si romane. intreprinse la Budapesta, Viena. Bucuresti, Alba-lulia. Targu-Mures. Oradea etc. Pe de alta parte, autorul prelucreaza critic si scrupulos intreaga bibliografie consacrata problemei in tara noastra si-n spatiul Europei Centrale. Rezultatul e de certa relevanta: in numeroase puncte dl. Neumann umple vidul informativ, in altele, D-sa revizuieste opiniile traditionale si fixeaza convingator reperele unor interpretari de larga amplitudine."
(Paul Cornea. nota introductiva la voi. Istoria evreilor din Romania. Studii documentare si teoretice. Ed. Amarcord. 1996)

"Metodologia adoptata ne trimite la 0 «noua istorie», coagulata in jurul publicatiei «Annales», ori la Ortega y Gasset si presupune depasirea pozitivismului istoriografie."
(Al. Zub. "Familia", nr. 4/1987)

"Un precursor - mai mult decit notabil - al preocuparilor central-europene si atit de actuale ale editurii Polirom este, fara indoiala, istoricul Victor Neumann. Contributia sa de baza, Tentatia lui Homo Europaeus. Geneza ideilor moderne in Europa Centrala si de Sud-Est () il defineste in intregime: istoric al ideilor si spirit cosmopolit, erudit, dar si mare specialist in public relations Figura interesanta, agreabila, monden-intelectuala. amaiur pasionat de colocvii si, in acelasi timp, om de biblioteca. intr-un sens, adevaratul erou al Tentatiei lui Homo Europaeus este Victor Neumann insusi. Iar «tentatiile» sale definesc un concept esential, o intreaga stare de spirit, o zona continentala spirituala si culturala de importanta istorica si o metoda de studiu a istoriei ideilor. Merita, efectiv, sa privim mai indeaproape astfel de preocupari Victor Neumann scrie o istorie a ideilor in sens european si liberal. Este un spirit rationalist, antimistic, antitotalitar si antiobscurantist de vocatie N-a imitat modelul N. Steinhardt. Nu urmeaza nici un gurii"
(Adrian Marino, "Cuvinlul", nr. 8/1998)


Copyright © Contact | Trimite referat