Proiect diploma - Mijloace colective de salvare pe mare - referatreferat, proiect, rezumat, caracterizare, lucrare de nota 10 despre: Proiect diploma - Mijloace colective de salvare pe mare Proiect de diploma

Mijloace si echipamente de salvare pe mare

Cap 1. GENERALITATI
Cap 2. MIJLOACE INDIVIDUALE DE SALVARE
Cap 3. MIJLOACE COLECTIVE DE SALVARE
Cap 4. Echipamente de semnalizare pentru localizarea locului sinistrului

MIJLOACE COLECTIVE DE SALVARE - Cap 3

3.1. Barci de salvare
3.1.1. Cerinte generale pentru barcile de salvare
Toate barcile de salvare trebuie sa fie corect construite si sa aiba forme si dimensiuni care sa le asigure o mare stabilitate pe mare agitata si un bord liber suficient când sunt încarcate cu toate persoanele si echipamentul.
Toate barcile de salvare trebuie sa aiba corpul rigid si sa-si poata mentine stabilitatea pozitiva când sunt în pozitie verticala în apa calma si încarcate cu toate persoanele si echipamentul si gaurite în orice loc sub linia de plutire, presupunând ca nu are o pierdere de flotabilitate a materialului si nici o alta avarie.
Toate barcile de salvare trebuie sa aiba o robustete suficienta pentru:
- a putea fi lansate la apa în conditii de securitate când sunt încarcate cu toate persoanele si echipamentul, si
- sa poata fi lansate la apa si remorcate când nava este în mers cu o viteza de 5 noduri în apa calma.
Corpurile si acoperisurile rigide trebuie sa fie cu întârziere la foc sau incombustibile.
Se vor prevedea locuri de sezut pe banci, pe banchete sau pe scaune fixate cât mai jos posibil în barca si construite astfel încât sapoata suporta numarul de persoane, fiecare cântarind 100 kg, pentru care sunt prevazute locuri.
Fiecare barca de salvare trebuie sa aiba o robustete suficienta pentru a suporta o sarcina, fara deformatii reziduale la înlaturarea acestei sarcini:
- în cazul barcilor cu corp metalic, de 1,25 ori greutatea totala a barcii de salvare când este încarcata complet cu persoane si echipament; sau
- în cazul altor barci, de 2 ori greutatea totala a barcii de salvare când este încarcata complet cu persoane si echipament.
Fiecare barca de salvare, când este încarcata complet cu persoane si echipament si dotata, unde este cazul, cu patine sau aparatori pe pozitie, trebuie sa aiba o robustete suficienta pentru a suporta un impact lateral cu bordajul navei la o viteza de impact de 3,5 m/s si impactul la o cadere în apa de la o înaltime de cel putin 3 m.
Distanta pe verticala între podea si interiorul acoperisului sau cortului pe 50% din suprafata podelei trebuie sa fie:
- cel putin 1.3 m pentru o barca de salvare autorizata sa transporte 9 persoane sau mai putin;
- cel putin 1,7 m pentru o barca de salvare autorizata sa transporte 24 persoane sau mai mult;
- cel putin distanta determinata prin interpolare între 1,3 m si 1,7 m pentru barcile de salvare autorizate sa transporte între 9 si 24 persoane.
Barca de salvare trebuie sa aiba o selatura cu forma apropiata de o parabola egala la sectiunea maestra cu cel putin 4% din lungimea ei.
Selatura, la o distanta de 0,5 din lungimea barcii de la extremitati, nu trebuie sa fie mai mica de 1% din lungimea barcii.
În cazul unei constructii cu acoperis rigid, barca de salvare se poate construi fara selatura.
Volumul total de salvare trebuie sa se determine dupa urmatoarea formula:

V = L/12(4A + 2B + 4C), [m3]

în care: - L este lungimea barcii de salvare, masurata în interior de la suprafata învelisului etravei pâna la punctul corespunzator al etamboului
Nu se admit barci de salvare cu masa mai mare de 20.300 kg, inclusiv masa întregului echipament si a oamenilor (masa unui om se considera egala cu 75 kg) sau cu o capacitate mai mare de 150 persoane.
Numarul de persoane pentru care este autorizata o barca de salvare trebuie sa fie egal cu cel mai mic din:
- numarul de persoane având masa medie de 75 kg, toate purtând vesta de salvare, care stau asezate în pozitie normala fara a stânjeni mijloacele de propulsie sau functionarea oricarui echipament al barcii de salvare.
- numarul de locuri care pot fi prevazute în conformitate cu fig.1. Contururile pot fi suprapuse, dupa cum se arata, cu conditia ca sa fie montate suporturile pentru picioare si sa existe suficient loc pentru picioare, iar distanta verticala dintre locul de sus si locul de jos este cel putin 350 mm. Fiecare loc de asezare trebuie însemnat clar.
Fiecare barca de salvare de la bordul unei nave de pasageri trebuie sa fie conceputa astfel încât sa permita îmbarcarea rapida a numarului total de persoane. De asemenea, trebuie sa fie posibila debarcarea rapida.
Fiecare barca de salvare de pe o nava de marfuri trebuie sa fie astfel conceputa încât sa permita îmbarcarea rapida a numarului total de persoane în cel mult 3 minute de la primirea ordinului de îmbarcare. De asemenea, trebuie sa fie posibila debarcarea rapida.
Barcile de salvare trebuie sa aiba o scara pentru urcarea la bord care sa poata fi folosita în ambele borduri pentru a permite persoanelor care se gasesc în apa sa urce la bord. Treapta inferioara a scarii trebuie sa fie la cel putin 0,4 m sub linia de plutire la pescajul minim al barcii de salvare.
Barca de salvare trebuie sa fie în asa fel amenajata încât persoanele neajutorate sa poata fi urcate la bord fie din mare, fie pe brancarda.
Toate suprafetele pe care merg oamenii trebuie acoperite cu un material antiderapant.
În partea superioara a învelisului exterior trebuie sa fie aplicate benzi din material reflectorizant cu dimensiunile 50 ´ 300 mm si la o distanta una de alta de 500 mm. Pe partea superioara a acoperisului se vor aplica cruci din acelasi material având dimensiunile de 500 mm.
Toate barcile de salvare trebuie sa aiba o flotabilitate proprie sau vor fi prevazute cu material cu flotabilitate proprie, care sa reziste la apa de mare, la petrol sau produse petroliere, suficient sa mentina barca de salvare în stare de plutire cu tot echipamentul sau la bord, inundata si deschisa la mare. O cantitate suplimentara de material cu flotabilitate proprie, egala cu 280 N forta de plutire pe persoana, va fi prevazuta pentru numarul de persoane pentru care este autorizata barca de salvare. Nu se va prevedea material plutitor în exteriorul barcii de salvare decât daca nu este în plus la cel mentionat mai sus.
Mijloacele de marire a flotabilitatii trebuie sa se amplaseze uniform în ambele borduri, cât mai aproape de bordajul barcii. Amplasarea mijloacelor de marire a flotabilitatii în pupa si în prova se admite numai în acele cazuri când dispunerea lor în borduri nu este posibila.
Toate barcile de salvare, când sunt încarcate cu 50% din numarul de persoane pe care sunt autorizate sa-l preia, stând în pozitia lor normala, într-unul din borduri, trebuie sa aiba un bord liber, masurat de la linia de plutire pâna la deschiderea cea mai de jos, prin care barca poate fi inundata, de cel putin 1,5% din lungimea barcii de salvare sau 100 mm, care din acestea este mai mare.
Înaltimea metacentrica initiala a barcii de salvare, uscata, cu plina încarcatura si numar de oameni, determinata prin orice metoda, nu trebuie sa fie mai mica decât cea determinata cu formula:
= 0,05B2 - 0,05B + 0,2 [m]
unde: B - cea mai mare latime a barcii de salvare calculata pâna la marginea exterioara a învelisului exterior, masurata în m.
Toate barcile de salvare trebuie sa pastreze stabilitatea pozitiva, când ele se afla în mare deschisa, încarcate cu întregul numar de oameni si echipament.
Barcile de salvare vor fi prevazute cu luminile de navigatie cerute de regulament pentru o nava de lungimea respectiva.

3.1.2. Propulsia barcii de salvare
Fiecare barca de salvare trebuie sa fie echipata cu un motor cu aprindere prin compresie. Nici o barca de salvare nu va fi echipata cu un motor care foloseste un combustibil cu punctul de aprindere de 43°C sau mai putin.
Motorul trebuie sa fie prevazut cu o instalatie de pornire manuala, sau cu o instalatie de pornire alimentata de la doua surse de energie independente care pot fi reîncarcate. Vor fi prevazute orice mijloace auxiliare necesare pentru pornire. Instalatiile de pornire a motorului, precum si mijloacele auxiliare trebuie sa porneasca motorul la o temperatura ambianta de –15°C în timp de 2 minute de la începerea operatiunii de pornire, în afara de cazul când, dupa parerea RNR, având în vedere natura voiajelor pe care le efectueaza nava, o alta temperatura a mediului înconjurator este corespunzatoare. Instalatiile de pornire nu trebuie sa fie stânjenite de capota motorului, banchete sau alte obstacole.
Forta necesara pentru ca maneta instalatiei de pornire manuala sa poata fi actionata nu trebuie sa depaseasca 160 N.
Motorul trebuie sa functioneze când barca de salvare este inundata pâna la nivelul axei arborelui cotit.
Axul elicei trebuie sa fie astfel conceput, încât elicea s poata fi decuplata de motor. Se va prevedea posibilitatea ca barca de salvare sa poata fi propulsata înainte si înapoi.
Tubulatura de esapament trebuie sa fie dispusa în asa fel încât sa împiedice patrunderea apei în motor în timpul exploatarii normale.
Toate barcile de salvare trebuie sa fie construite cu astfel de forme încât sa nu prezinte pericol pentru persoanele din apa si sa evite posibilitatea de avariere a instalatiei de propulsie de catre obiectele aflate în plutire.
Viteza de mars înainte în apa calma, când barca de salvare este complet încarcata cu numarul de persoane prevazut si echipamentul respectiv si cu tot echipamentul auxiliar în functiune, trebuie sa fie de cel putin 6 Nd si de cel putin 2 Nd când remorcheaza o pluta de salvare de 25 persoane încarcata cu numarul de persoane prevazut si echipamentul respectiv sau echivalentul acestuia. Se va aproviziona cu combustibil care sa poata fi utilizat în gama de temperaturi susceptibil sa fie întâlnite în zona în care nava este exploatata si suficient pentru deplasarea barcii de salvare complet încarcate cu o viteza de 6 Nd pentru o perioada de cel putin 24 ore. Pentru pastrarea combustibilului în barca trebuie sa se prevada rezervoare demontabile.
Motorul barcii de salvare, sistemul de transmisie si accesoriile motorului trebuie sa fie protejate de o capota dint-un material cu întârziere la foc sau alte mijloace corespunzatoare care asigura o protectie similara. Aceste mijloace trebuie de asemenea sa protejeze persoanele de a veni în contact cu partile calde sau piesele în miscare ale motorului si sa protejeze motorul în caz de stare rea a vremii si a marii. Trebuie prevazute mijloace de reducere a zgomotului produs de motor. Bateriile de pornire trebuiesc introduse în cutii care sa protejeze fundul si partile laterale ale bateriilor împotriva apei. Cutiile bateriilor trebuie sa aiba un capac bine fixat, prevazut cu orificii pentru aerisire.
Motorul barcii de salvare si accesoriile sale trebuie sa fie concepute în asa fel încât sa limiteze emisiunile electromagnetice pentru a nu se produce interferente între functionarea motorului si functionarea mijloacelor de salvare radio folosite în barca de salvare.
Vor fi prevazute mijloace pentru reîncarcarea tuturor bateriilor folosite pentru pornirea motorului, functionarea statiei radio si a proiectorului. Bateriile folosite pentru instalatia radio nu trebuie sa fie folosite pentru pornirea motorului. Vor fi prevazute mijloace pentru reîncarcarea bateriilor barcii de salvare de la sursa de energie a navei la o tensiune de alimentare care sa nu depaseasca 55 V si care sa poata fi deconectate de la postul de îmbarcare al barcii de salvare.
Vor fi prevazute instructiuni de pornire si functionare a motorului, rezistente la apa si montate într-un loc vizibil situat lânga comenzile de pornire ale motorului.
Postamentele motorului si reductorului trebuie sa fie suficient de solide si stabile la vibratii, însa valorile rezistentelor lor trebuie sa fie stabilite în functie de puterea si tipul motorului.
Tubulatura de combustibil si de ulei trebuie sa fie protejata eficient contra deteriorarilor mecanice, asigurându-se totodata accesul usor la valvula de închidere direct de la rezervor.
Sistemul de alimentare cu aer si de evacuare a gazelor de ardere trebuie sa aiba o asemenea constructie încât sa excluda posibilitatea penetratiei apei în motor. Tubulatura esapamentului trebuie sa aiba o izolatie sigura si sa excluda, pe cât posibil, aprinderea acesteia.

3.1.3. Dotarea barcilor de salvare
Toate barcile de salvare vor fi prevazute cu cel putin o valvula de drenaj situata în partea cea mai de jos a corpului, cadre se deschide automat pentru drenarea apei din corp când barca de salvare nu pluteste si se închide automat, ca sa previna patrunderea apei, când barca de salvare pluteste. Fiecare valvula de drenaj va fi prevazuta cu un dop sau un buson care sa închida valvula, ce va fi legat de barca de salvare printr-o saula de siguranta, un lant sau alte mijloace corespunzatoare. Valvulele de drenaj trebuie sa fie usor accesibile din interiorul barcii de salvare, iar pozitia lor trebuie sa fie clar indicata.
Toate barcile de salvare trebuie sa fie prevazute cu o cârma si eche. De asemenea, când este prevazuta o timona sau alt mecanism de guvernare de la distanta, echea trebuie sa poata comanda cârma în caz de defectare a mecanismului de guvernare. Cârma trebuie sa fie fixata permanent la barca de salvare. Echea trebuie sa fie montata permanent pe/sau legata la axul cârmei; în orice caz, daca barca de salvare are un mecanism de guvernare de la distanta, echea poate fi demontabila si fixata bine lânga axul cârmei. Cârma si echea trebuie sa fie astfel dispuse, încât sa nu fie avariate de functionarea dispozitivului de degajare sau de elice.
Va fi prevazuta o saula de salvare plutitoare în ghirlanda în partea exterioara a barcii de salvare, cu exceptia zonei cârmei si elicei.
Barcile de salvare care nu se redreseaza automat când se rastoarna, trebuie sa aiba în partea inferioara a corpului inele de prindere pentru a permite oamenilor sa se tina de barca. Inelele de prindere trebuie sa fie fixate de barca de salvare în asa fel încât în cazul unui soc suficient pentru desprinderea lor de pe corpul barcii de salvare, aceasta sa se faca fara avarierea barcii.
Toate barcile de salvare trebuie sa fie prevazute cu chesoane sau compartimente etanse la apa, suficiente pentru depozitarea articolelor mici de echipament, apa si provizii. Vor fi prevazute mijloace pentru depozitarea apei de ploaie colectate.
Toate barcile de salvare destinate a fi lansate cu ajutorul unuia sau mai multor curenti, trebuie sa fie prevazute cu un dispozitiv de decuplare conform urmatoarelor prevederi:
a. mecanismul sa fie astfel reglat încât toate cârligele sa fie decuplate simultan.
b. mecanismul trebuie sa aiba doua posibilitati de decuplare, dupa cum urmeaza:
- o posibilitate de decuplare normala care va decupla barca de salvare când aceasta pluteste sau daca cârligele nu se afla sub sarcina;
- o posibilitate de decuplare în sarcina, care va permite decuplarea barcii de salvare cu cârligele sub sarcina. Acest mecanism trebuie sa fie astfel reglat încât sa decupleze barca de salvare în orice conditii de încarcare, adica la sarcina zero, barca de salvare fiind în apa, la o sarcina de 1,1 ori greutatea barcii de salvare când aceasta este încarcata complet cu persoane si echipament. Trebuie luate masuri corespunzatoare pentru a se evita ca o astfel de decuplare sa se produca accidental sau prematur.
c. comanda decuplarii trebuie sa fie clar marcata într-o culoare care contrasteaza cu culorile înconjuratoare.
d. mecanismul va fi conceput cu un coeficient de siguranta care sa corespunda de 6 ori sarcinii de rupere a materialelor utilizate, considerând ca greutatea barcii de salvare este egal distribuita între curenti.
Fiecare barca de salvare trebuie sa fie prevazuta cu un dispozitiv de decuplare care sa permita barbetei prova sa fie decuplata când este tensionata.
Fiecare barca de salvare care este dotata cu un aparat radiotelefonic VHF de emisie-receptie cu antena ce este separat montata, se va prevedea cu instalatii pentru asezarea si fixarea efectiva a antenei în pozitia sa de functionare.
Barcile de salvare destinate a fi lansate de-a lungul bordajului navei trebuie sa aiba patine si amortizoare necesare pentru a înlesni lansarea la apa si a preveni avarierea barcii de salvare.
O lampa comandata manual, vizibila în timpul noptii în conditii de vizibilitate buna la o distanta de cel putin 2 mile pentru o perioada de cel putin 12 ore, trebuie sa fie fixata în exterior la partea cea mai înalta a tendei sau acoperisului. Daca lumina este o lumina cu intermitenta, va trebui sa emita 50 eclaturi pe minut în primele 2 ore de functionare din perioada de 12 ore de functionare.
O lampa sau o sursa de lumina trebuie sa fie prevazuta în interiorul barcii de salvare pentru a furniza cel putin 12 ore un iluminat care sa permita citirea instructiunilor privind supravietuirea si folosirea echipamentului; totusi nu trebuie sa fie permisa folosirea lampilor cu petrol în acest scop.
Barcile de salvare cu motor trebuie sa aiba montata sau antrenata o pompa de drenaj, cu debitul de cel putin 50 l/min, care trebuie sa asigure, pe cât posibil, drenarea spatiului în interiorul carcasei motorului, precum si a zonelor din afara carcasei. Instalatia pentru comutarea pompei trebuie sa se afle în afara carcasei, iar pozitia comutatorului trebuie sa indice zona drenata.
Barcile de salvare trebuie sa fie prevazute cu o instalatie pentru captarea apei de ploaie.
Fiecare barca de salvare trebuie sa fie astfel amenajata încât sa existe o buna vizibilitate în prova, pupa si în ambele borduri din postul de comanda si de manevra, pentru siguranta lansarii si manevrei.
Barcile de salvare cu motor trebuie sa aiba la pupa o instalatie pentru remorcarea barcilor si a plutelor de salvare.

3.1.4. Echipamentul barcilor de salvare
Toate obiectele care fac parte din echipamentul barcilor de salvare, cu exceptia cangilor care trebuie sa fie tinute liber pentru a para efectele izbiturilor, trebuie sa fie asigurate în interiorul barcii de salvare prin legare, depozitare în lazi sau chesoane, asezate pe suporti sau dispozitive similare de rezemare sau alte mijloace corespunzatoare. Echipamentul trebuie sa fie asigurat în asa fel încât sa nu îngreuneze operatiunile de abandon. Toate obiectele care fac parte din echipamentul barcii de salvare trebuie sa fie, pe cât posibil, de dimensiuni mici si greutate redusa si vor fi ambalate într-o forma corespunzatoare si care sa nu stânjeneasca activitatea la bordul barcii.
Cu exceptia dispozitiilor contrare, echipamentul normal al fiecarei barci de salvare trebuie sa cuprinda:
1) un numar suficient de rame plutitoare pentru deplasare în apa linistita. Pentru fiecare rama trebuie prevazute cuie de strapazan, furcheti sau alte mijloace echivalente. Cuiele de strapazan vor fi legate de barca cu saule sau lanturi;
2) doua cangi;
3) un ispol plutitor si doua ghiordele;
4) un manual de supravietuire;
5) un habitaclu continând un compas eficace cu diametrul rozei suficient pentru indicarea normala a gradatiilor si care este iluminat sau prevazut cu mijloace corespunzatoare de iluminare. La barcile de salvare complet închise, habitaclul trebuie sa fie prevazut permanent în postul de guvernare; la toate celelalte tipuri de barci de salvare, el trebuie sa fie prevazut cu mijloace corespunzatoare de montare;
6) o ancora plutitoare de marime adecvata cu o parâma rezistenta la soc si o saula de lansare care sa poata fi apucata bine când este umeda. Rezistenta ancorei plutitoare, a parâmei si a saulei de lansare trebuie sa fie suficienta pentru orice stare a marii;
7) doua barbete cu diametrul de 14 mm sau mai mare, calculate fiecare la o tensiune de rupere corespunzatoare cu 0,35 din masa barcii de salvare cu întregul echipament, numar de oameni si cu instalatia de propulsie, daca aceasta exista; lungimea barbetei trebuie sa fie egala cu de doua ori înaltimea de la linia de plutire la cel mai mic pescaj al navei pâna la puntea barcilor sau 15 m, care este mai mare; barbeta trebuie sa fie prinsa de extremitatea prova a barcii de salvare , cu ajutorul unei gase sau carabina în asa fel încât sa poata fi usor eliberata, iar alta prinsa de etamboul barcii de salvare si gata de exploatare;
8) doua topoare, câte unul la fiecare extremitate a barcii;
9) recipienti etansi la apa continând o cantitate totala de 3 l de apa dulce de fiecare persoana pe care barca de salvare este autorizata sa o transporte, din care un litru pentru fiecare persoana poate fi înlocuit de catre un aparat de desalinizare care sa poata produce o cantitate egala de apa dulce în doua zile;
10) un pahar inoxidabil legat cu un snur;
11) un vas gradat inoxidabil pentru baut apa;
12) o ratie de hrana având cel putin 10.000 kJ pentru fiecare persoana pe care barca de salvare este3 autorizata sa o transporte; aceste ratii trebuie sa fie pastrate în ambalaje etanse la aer si depozitate în containere etanse la apa;
13) patru rachete parasuta luminoase;
14) sase facle de mâna;
15) doua semnale fumigene plutitoare;
16) o lampa electrica etansa la apa, corespunzatoare pentru semnalizarea în codul Morse împreuna cu un set de baterii si un bec de rezerva într-un container etans la apa;
17) o oglinda pentru semnalizare în timpul zilei, cu instructiuni pentru folosirea sa pentru a semnaliza catre nave si aeronave;
18) un exemplar din semnalele de salvare, imprimate pe un material rezistent la apa sau într-un container etans la apa;
19) un fluier sau un mijloc de semnalizare sonora echivalent, care sa asigure nivelul presiunii acustice de circa 100 dB la distanta de 1 m;
20) o trusa de prim-ajutor într-o cutie etansa la apa, care sa poata fi închisa ermetic dupa folosire;
21) sase doze de medicamente contra raului de mare si câte un sac folosit în caz de voma, pentru fiecare persoana;
22) un briceag mare legat la barca printr-un snur;
23) trei chei pentru deschis conserve;
24) doua inele de recuperare legate cu câte o parâma plutitoare cu o lungime de cel putin 30 m;
25) o pompa manuala;
26) un set de unelte de pescuit;
27) scule suficiente pentru reglaje minore ale motorului si accesoriile sale;
28) echipament de stingere a incendiului, corespunzator pentru stingerea hidrocarburilor aprinse;
29) un proiector care sa poata ilumina eficient în timpul noptii pentru o perioada de 6 ore si o functionare continua pentru cel putin 3 ore un obiect colorat deschis, având o latime de 18 m la o distanta de 180 m; daca proiectorul se fixeaza permanent, atunci instalatia sa trebuie sa permita rotirea în plan orizontal la 360° si înclinarea în plan vertical la 90° în sus si la 30° în jos;
30) un reflector radar eficace;
31) mijloace de protectie termica suficiente pentru 10% din numarul de persoane pe care barca de salvare este autorizata sa le transporte sau pentru doua, care din acestea este mai mare;

3.1.5. Inscriptionari pe barcile de salvare
Dimensiunile barcii de salvare si numarul de persoane pentru care este autorizata, trebuie sa fie clar înscrise pe barca de salvare cu caractere permanente.
Numele si porul de înregistrare ale navei careia îi apartine barca de salvare trebuie sa fie înscrise în fiecare bord al barcii de salvare, în prova, cu litere mari în alfabetul latin.
Numele navei careia îi apartine barca de salvare si numarul barcii de salvare trebuie sa fie indicate în asa fel încât sa fie vizibile de sus în jos.
Barcile trebuie vopsite în culoare portocalie în exterior, si cu o culoare odihnitoare în interior.

3.1.6. Barci de salvare partial închise
Barcile de salvare partial închise trebuie sa fie prevazute cu acoperisuri rigide permanent fixate, extinzându-se pe cel putin 20% din lungimea barcii de salvare, începând din extremitatea prova si cel putin 20% din lungimea barcii de salvare, începând din extremitatea pupa. Barca de salvare trebuie sa fie prevazuta cu o tenda pliabila fixata în permanenta, care împreuna cu acoperisul rigid asigura ocupantilor barcii de salvare un adapost etans la intemperii, oferindu-le si o protectie termica. Tenda trebuie sa fie astfel dispusa încât:
1) sa fie prevazuta cu sectiuni rigide sau cu tuburi corespunzatoare care sa permita montarea sa;
2) sa poata fi usor montata de cel mult doua persoane;
3) sa fie izolata pentru a proteja ocupantii de caldura sau frig, având cel putin doua straturi de material separate de un spatiu de aer sau un alt mijloc la fel de eficace; vor fi prevazute mijloace care sa previna acumularea de apa în spatiul de aer;
4) suprafata exterioara trebuie sa aiba o culoare foarte vizibila, iar cea interioara, o culoare care sa nu incomodeze ocupantii;
5) sa aiba intrari la ambele extremitati si în fiecare bord, prevazute cu mijloace de închidere care sa poata fi usor si repede închise sau deschise din interior sau din exterior, astfel încât sa permita ventilatia, dar sa împiedice patrunderea apei de mare, vântului sau frigului; vor fi prevazute mijloace pentru a mentine intrarile fixate în pozitia închisa sau deschisa;
6) cu intrarile închise, sa permita sa intre suficient aer pentru ocupanti;
7) sa aiba posibilitati pentru colectarea apei de ploaie;
8) ocupantii sa poata parasi barca de salvare în cazul când aceasta se rastoarna.
Acoperisurile rigide ale barcilor trebuie sa aiba ferestre sau iluminatoare, care sa permita patrunderea luminii zilei în cantitate suficienta, evitând iluminarea artificiala.
Acoperisurile rigide trebuie sa fie dotate cu mâna curenta, de care sa se tina oamenii când merg în exteriorul barcii.
Instalatia de radiotelegrafie trebuie sa fie instalata într-o cabina suficient de spatioasa pentru a primi atât echipamentul cât si o persoana care îl deserveste. Nu se cere o cabina separata daca constructia barcii prevede un spatiu adapostit.

3.1.7. Barcile de salvare partial închise cu redresare automata
Acoperisurile rigide vor trebui sa formeze doua adaposturi. Daca adaposturile sunt prevazute cu pereti, acestia trebuie sa aiba deschideri de marime suficienta ca sa permita un acces usor unei persoane purtând un costum impermeabil sau haine calduroase si o vesta de salvare. Înaltimea în interiorul adapostului trebuie sa fie suficienta pentru a permite oamenilor un acces usor la locurile lor situate în partea din prova sau din pupa barcii de salvare.
Adaposturile, compuse din acoperisuri rigide si tende, trebuie sa asigure manevra de lansare si de ridicare a barcii de salvare din interiorul ei si trebuie sa asigure, pe cât este posibil, utilizarea ramelor. La fiecare loc de asezare marcat, se va prevedea o centura de siguranta. Centura de siguranta trebuie sa fie astfel conceputa încât sa mentina pe locul sau o persoana având o greutate de 100 kg, atunci când barcii de salvare este în pozitie rasturnata. Stabilitatea barcii de salvare trebuie sa fie astfel încât aceasta sa se redreseze din pozitia rasturnata, când este complet sau partial încarcata cu persoane si întregul echipament, iar persoanele au legate centurile de siguranta.
Motorul si sistemul de transmisie sa fie comandate de la timona.
Motorul si instalatiile sale trebuie sa poata functiona în orice pozitie în timpul rasturnarii si sa continue sa functioneze dupa ce barca de salvare s-a redresat sau trebuie sa se reporneasca usor când barca de salvare s-a redresat, iar apa a fost drenata. Proiectarea instalatiilor de combustibil si de ungere trebuie sa previna pierderile de combustibil si pierderile mai mari de 250 ml de ulei de ungere din motor în timpul rasturnarii.
Echipamentul motorului, tubulatura de aer si alte deschideri trebuie sa fie astfel const4uie, încât la rasturnarea barcii si revenirea ei pe chila dreapta, sa excluda posibilitatea patrunderii apei în motor.
Motoarele racite cu aer trebuie sa aiba o instalatie de tubulaturi pentru aspiratia aerului de racire si de evacuarea lui în afara barcii de salvare. Vor fi prevazute clapete actionate manual pentru aspiratia si evacuarea aerului de racire din interiorul barcii de salvare.
O barca de salvare partial închisa cu redresare automata trebuie sa fie astfel construita si întarita încât sa asigure protectia contra acceleratiilor periculoase rezultate din socul care se produce în bordajul navei la o viteza de impact de cel putin 3,5 m/s, când barca de salvare este complet încarcata cu persoane si echipament.
Barca de salvare trebuie sa fie cu drenare automata.

3.1.8. Barcile de salvare complet închise
Fiecare barca de salvare complet închisa trebuie sa fie prevazuta cu un acoperis care sa închida complet barca de salvare. Închiderea trebuie sa fie astfel încât sa îndeplineasca urmatoarele cerinte:
1) sa protejeze ocupantii de caldura si de frig;
2) accesul în barca trebuie sa se faca printr-un tambuchi care sa poata fi închis pentru a face barca de salvare etansa la apa;
3) tambuchiurile de acces trebuie sa fie dispuse în asa fel încât sa permita executarea operatiunilor de lansare la apa si de recuperare fara ca vre-un ocupant sa fie obligat sa paraseasca adapostul;
4) tambuchiurile de acces trebuie sa se poata deschide atât din interior cât si din exterior si sa fie dotate cu mijloace care sa asigure mentinerea lor în pozitie închisa;
5) sa fie posibila deplasarea barcii prin vâslire;
6) sa poata suporta greutatea totala a barcii de salvare, inclusiv tot echipamentul, masinile si numarul de persoane, când barca de salvare se gaseste în pozitie rasturnata cu tambuchiurile închise, neexistând infiltratii de apa importante;
7) sa fie prevazuta cu geamuri sau panouri transparente în ambele borduri, care sa permita patrunderea în interiorul barcii de salvare a luminii naturale, suficienta pentru a se evita iluminatul artificial când tambuchiurile sun închise;
8) sa aiba balustrada de prindere pentru securitatea oamenilor atunci când acestia circula în interiorul barcii de salvare si care sa înlesneasca îmbarcarea si debarcarea;
9) oamenii sa aiba acces de la intrare pe locurile lor, fara sa fie obligati sa escaladeze banchetele sau alte obstacole;
10) ocupantii sa fie protejati contra efectelor depresiunilor periculoase care pot fi provocate de motorul barcii;
11) organele de comanda si aparatele pentru observarea functionarii motorului, trebuie sa fie amplasate lânga postul de comanda al cârmei.
Barca de salvare trebuie sa poata suporta numarul total de persoane si întregul echipament când este în pozitie verticala în apa calma si gaurita în orice loc sub linia de plutire, iar stabilitatea sa trebuie sa fie astfel încât în caz de rasturnare, sa se redreseze într-o pozitie care sa ofere ocupantilor sai o iesire deasupra nivelului apei.

3.1.9. Barci de salvare lansate la apa prin cadere libera
O barca de salvare amenajata pentru lansare la apa prin cadere libera trebuie sa corespunda cerintelor pentru barcile de salvare complet închise si sa fie construita astfel încât sa ofere o protectie împotriva acceleratiilor periculoase rezultate la lansare, când este complet încarcata cu oameni si echipament, de la înaltimea maxima la care este prevazuta sa fie amplasata deasupra liniei de plutire când nava este în conditii de pescaj minim, în conditii nefavorabile de asieta de la 10° si cu nava înclinata cel putin 20° într-un bord sau altul.

3.1.10. Barci de salvare echipate cu instalatie autonoma de alimentare cu aer
O barca de salvare echipata cu instalatie autonoma de alimentare cu aer, corespunzând cerintelor pentru barcile de salvare complet închise, trebuie în plus sa fie amenajata astfel încât când este în mars si toate intrarile si deschiderile sunt închise, aerul din interiorul barcii de salvare sa ramâna respirabil fara dificultate, iar motorul sa functioneze normal pentru o perioada de cel putin 10 minute. În timpul acestei perioade, presiunea atmosferica din interiorul barcii de salvare nu trebuie sa coboare nici sub presiunea atmosferica exterioara, nici sa depaseasca cu mai mult de 20 milibari. Instalatia trebuie sa aiba indicatoare exterioare care sa indice presiunea aerului debitat tot timpul.

3.1.11. Barci de salvare protejate contra incendiului
O barca de salvare protejata contra incendiului, corespunzând cerintelor pentru barcile de salvare complet închise si cerintelor pentru barcile de salvare echipate cu instalatie autonoma de alimentare cu aer, trebuie în plus, atunci când este în stare de plutire, sa poata proteja numar de persoane pentru care este autorizata, pentru cel putin 8 minute, când este acoperita d un foc continuu de petrol lampant si în pozitie suspendata deasupra flacarilor cel putin 2 minute. În acest caz rezistenta corpului barcii trebuie sa ramâna suficienta pentru utilizarea ei în conditii marine.
Modelul experimental al barcii cu orice sistem de protectie trebuie sa fie încercat în aceste conditii. Totusi, nu este necesar sa se încerce barca în pozitie suspendata deasupra flacarilor, daca protectia barcii la lansarea ei în flacari nu este asigurata de constructia barcii însasi.
Trebuie sa fie asigurata posibilitatea conducerii barcii de salvare si eliberarea cârligelor barcilor din interiorul barcii.
Constructia barcii trebuie sa fie astfel încât sa asigure o usoara deschidere si închidere a capacelor si usilor tambuchiurilor de intrare, închidere atât din afara cât si din interiorul ei, precum si îmbarcarea în barca a tuturor oamenilor prevazuti în timp de cel mult 1,5 minute.
Barca de salvare trebuie sa se echipeze cu instructiuni detaliate de folosire a ei în conditiile posibile de foc, precum si cu o trusa de medicamente speciale pentru cazurile de arsuri si intoxicatiile cu oxid de carbon.
Sistemul de racire pentru termoizolarea corpului trebuie sa asigure temperatura aerului în interiorul barcii la nivelul capului omului stând jos, de cel mult 60°C în cazul în care barca se afla suspendata deasupra flacarilor.
O barca de salvare care este protejata la foc printr-o instalatie de pulverizare a apei, trebuie sa satisfaca urmatoarele cerinte:
1) aspiratia apei de mare trebuie sa fie astfel dispusa încât sa previna intrarea lichidelor inflamabile care plutesc pe suprafata apei;
2) tubulatura si armatura sistemului de protectie cu apa, trebuie sa fie rezistenta la apa, la coroziune si trebuie prevazuta posibilitatea spalarii lor cu apa dulce. Sistemul de stropire, trebuie sa se puna în functiune din postul de comanda al barcii.
3) Instalatia trebuie sa fie alimentata cu apa de mare de catre o motopompa cu autoamorsare. Trebuie sa fie posibila deschiderea si închiderea debitului de apa din exteriorul barcii de salvare.
3.1.12. Instalatii pentru manevrarea barcilor de salvare la bord
Gruiele sunt instalatii care servesc pentru lansarea la apa a ambarcatiunilor de la bordul navei, precum si pentru ridicarea, asezarea si pastrarea lor la bord, în tot timpul exploatarii navei. Ele sunt formate dintr-un sistem cinematic de grinzi care asigura iesirea barcii în afara bordului în vederea lansarii si un sistem de actionare cu trote, pentru iesirea în afara bordului, lansarea, ridicarea sau retragerea la bord a barcilor.
Gruiele de barci de salvare pot fi împartite în trei grupe principale:
- pivotante;
- rabatabile;
- gravitationale.

Gruiele pivotante – sunt formate din una sau doua grinzi curbate în plan vertical, care se rotesc în jurul axei lor verticale pentru a face posibila lansarea barcilor. Se utilizeaza doar pentru manevrarea barcilor de serviciu.

Gruiele rabatabile – sunt formate din grinzi rezistente, drepte sau curbate, rotite în jurul unor articulatii cu ax orizontal, plasate la partea inferioara. Se utilizeaza pentru barci de salvare de mase pâna la 2300 kg.

Gruiele gravitationale – sunt ansambluri cinematice care asigura lansarea barcilor numai sub actiunea fortelor de gravitatie, fara consum de energie musculara sau mecanica. Dupa schema lor cinematica, gruiele gravitationale au miscarea lor principala de rotatie sau de translatie.

Gruiele barcilor de salvare trebuie sa fie oricând gata de functionare, astfel încât barcile sa fie date la apa rapid si sigur chiar în conditiile unor înclinari transversale de 15° si longitudinale de 10° ale corpului navei. Ele trebuie sa permita ambarcarea rapida a oamenilor, fara ca utilizarea unui mijloc de salvare sa afecteze alte mijloace de salvare sau manevrabilitatea navei.
Manevrele de iesire a barcii în afara bordului si de lansare trebuie sa fie posibila fara surse de energie mecanica, folosindu-se fie energia omului, fie gravitatia.
Viteza de lansare a barcilor trebuie sa fie limitata superior astfel încât impactul cu apa sa nu distruga corpul barcii (maxim 60…90 m/min).

Postamentul 11 este o constructie tubulara sudata. În zona sa medie este amplasat limitatorul 10, cu ajutorul careia bratulde gruie este fixat în timpul navigatiei, iar în partea sa superioara este montata rola de deviere 8 a sistemului de actionare cu trote. În partea inferioara este fixat botul pârghiei 13, articulate cu bratul 4. În zona mediana a bratului sunt montati ochetii parâmei de salvare 2, precum si urechea de fixare de brat a barcii, cu ajutorul centurii 5, pentru perioada de navigatie. În partea inferioara, spre exterior, pe bratul de gruie este montat suportul 14, pe care barca 1 se sprijina cu chila ei; de asemenea ea se sprijina cu bordul pe tampoanele 9 montate în zona mediana a bratului. Deasupra tampoanelor, pe bratul de gruie, este monta un ochet pentru fixarea centurii de blocare 5. Vârful fiecarui brat este echipat cu câte doua role de deviere 15, amplasate de fiecare parte a bratului, role între care este montat ciocul 6,a carui constructie serveste la fixarea legaturii 3, pentru situatia de navigatie. Aceasta legatura consta dintr-o pastica mobila, un lant si un ochet pentru cârligul sistemului de suspendare a barcii. Asezata pe suportii de chila în timpul navigatiei, barca este fixata de bratele gruiei cu ajutorul centurilor 5, a caror eliberare se realizeaza simultan cu eliberarea limitatorilor bratelor.
Fiecare barca este deservita de catre doua brate de gruie. În pozitia de navigatie, prin intermediul legaturilor 3 cu cablu si scripete, barca este suspendata pe ciocurile 6 ale bratelor, care preiau întreaga sarcina a barcii si la iesirea acesteia peste bord nu permit coborârea ei decât dupa ce legaturile 3 au trecut de ciocurile 6.
Pentru iesirea peste bord a bratelor de gruie, initial se elibereaza limitatorii 10 de legare a barcii pe brat. Prin eliberarea frânei vinciului de gruie, se produce iesirea libera peste bord a bratelor de gruie, împreuna cu barca suspendata. În timpul iesirii peste bord, frânarea este asigurata cu ajutorul parâmei 7 ; cursa bratului este limitata de tirantul telescopic 12.
La iesirea peste bord a gruielor dublu articulate se realizeaza doua înclinari succesive ale bratelor; initial în jurul articulatiei interioare, pâna când pârghia 13 devine orizontala si în continuare în jurul articulatiei exterioare pâna în pozitia limita a tirantului telescopic 12,care limiteaza deplasarea bratului de gruie. Ochetii legaturilor trec succesiv de ciocurile 6 si atunci când bratele de gruie sunt complet iesite peste bordul navei, prin continuarea filarii parâmelor, începe coborârea barcii, cu viteza reglata de frâna centrifugala a vinciului de gruie sau cu ajutorul frânei manuale.
Un dezavantaj al gruielor articulate este înaltimea lor considerabila, cele simplu articulate fiind mai înalte decât cele dublu articulate.

3.2. Plute de salvare
3.2.1. Cerinte generale pentru plutele de salvare
Toate plutele de salvare trebuie sa fie astfel construite încât sa reziste la intemperii timp de 30 zile în stare de plutire în toate conditiile de stare a marii.
Pluta de salvare trebuie sa fie astfel construite încât atunci când este lansata la apa de la o înaltime de 18 m, atât pluta de salvare cât si echipamentul sau sa poata fi folosita în conditii satisfacatoare. Daca pluta de salvare este amplasata la o înaltime mai mare de 18 m deasupra liniei de plutire în conditii de pescaj minim, ea trebuie sa fie de un tip care a fost încercat cu rezultate satisfacatoare la aruncarea în apa de la o înaltime cel putin egala cu înaltimea la care a fost amplasata.
În starea de plutire, pluta de salvare trebuie sa poata rezista la sarituri repetate ale persoanelor, de la înaltimea de cel putin 4,5 m fata de podeaua sa atât cu, cât si fara cortul ridicat.
Pluta de salvare si anexele sale trebuie sa fie astfel construite încât pluta sa poata fi remorcata cu o viteza de 3 Nd în apa calma când este complet încarcata cu persoane si echipament si cu una din ancorele sale plutitoare la apa.
Pluta de salvare trebuie sa aiba un cort pentru protectia ocupantilor contra intemperiilor, care sa se desfaca automat când pluta de salvare este lansata la apa si pluteste. Cortul trebuie sa satisfaca urmatoarele cerinte:
1) sa asigure izolarea caldurii si frigului prin intermediul unui material dublu, separat printr-un strat de aer, sau prin alte mijloace similare eficace;
2) partea sa inferioara trebuie sa aiba o culoare care sa nu incomodeze pe ocupanti;
3) fiecare intrare trebuie sa fie vizibil marcata si prevazuta cu perdea de închidere ajustata care sa poata fi usor si rapid deschisa atât din interior cât si din exterior, pentru a permite aerisirea, însa sa împiedice intrarea apei de mare, a vântului si a frigului. Plutele de salvare care sunt autorizate sa preia mai mult de 8 persoane trebuie sa aiba cel putin doua intrari diametral opuse;
4) trebuie sa fie permisa în permanenta intrarea unei cantitati de aer suficienta pentru ocupanti chiar daca intrarile sunt închise;
5) trebuie sa fie prevazut cu cel putin un hublou pentru observare;
6) trebuie sa fie prevazut cu mijloace pentru colectarea apei de ploaie;
7) trebuie sa aiba peste tot o înaltime suficienta pentru a adaposti ocupantii în pozitie sezând.
În afara de cazul când pluta de salvare nu este lansata la apa cu un dispozitiv de lansare aprobat si nu se cer sa fie portabila, greutatea totala a plutei de salvare, containerul si echipamentul sau nu trebuie sa depaseasca 185 kg.
La plutele de salvare care se echipeaza cu statie radio portabila, trebuie sa aiba un dispozitiv de fixare corespunzator pentru statia radio si antena cu diametrul de cel putin 55 mm si care sa treaca prin acoperisul plutei. Dispozitivul de trecere pentru antena trebuie sa aiba o etansare sigura.
În plus fata de cerintele mentionate mai sus, o pluta de salvare care este lansata la apa cu ajutorul unui dispozitiv de lansare aprobat, trebuie:
1) când pluta de salvare este încarcata cu persoane si echipament, sa poata rezista la un soc lateral contra bordului navei cu o viteza de cel putin 3,5 m/s si, de asemenea, la o cadere în apa de la cel putin 3 m fara avarii care sa afecteze functionarea sa;
2) sa fie prevazuta cu mijloace pentru apropierea plutei de salvare de puntea de îmbarcare si mentinerea ei fixa în timpul îmbarcarii.
Fiecare pluta de salvare lansata din grui de pe navele de marfa trebuie sa fie dispusa în asa fel încât sa poata primi întreaga sa încarcatura de persoane în cel mult 3 minute de la emiterea ordinului de îmbarcare.
Se vor prevedea saule care trebuie sa fie bine fixate, în ghirlanda de jur împrejur în interiorul si în exteriorul plutei de salvare.
Pluta de salvare va fi prevazuta cu o parâma rezistenta cu o lungime cel putin dublul distantei dintre pozitia de amplasare si linia de plutire în conditii de pescaj minim sau 15 m, care dintre acestea este mai mare.
Pe plutele de salvare, în partea superioara a tuburilor plutitoare sau a camerelor (compartimentelor) plutitoare, de jur împrejurul plutei trebuie sa se aplice benzi din material reflectorizant cu dimensiunile de 50 ´ 300 mm si la o distanta de 500 mm una de alta.
Pe partea inferioara a plutei (fundul) trebuie sa fie aplicate patru benzi din material reflectorizant de aceleasi dimensiuni si la aceeasi distanta, iar în centrul plutei – doua asemenea benzi în forma de cruce.

3.2.2. Anexele plutelor de salvare
Se vor prevedea saule care trebuie sa fie bine fixate în ghirlanda de jur împrejur în interiorul si exteriorul plutei de salvare.
Pluta de salvare va fi prevazuta cu o parâma rezistenta cu o lungime cel putin dublul distantei dintre pozitia de amplasare si linia de plutire în conditii de pescaj minim sau 15 m, care din acestea este mai mare.

3.2.3. Echipamentul plutelor de salvare
Toate obiectele de echipament trebuie sa fie acceptate de organe competente pentru aceasta, sa fie pe cât posibil compacte, de gabarite mici, comode si ambalate rezistent, precum si fixate corespunzator pe locurile stabilite initial pe plute.
Echipamentul obisnuit al fiecarei plute de salvare trebuie sa se compuna din:
1) un colac de salvare legat cu o parâma plutitoare de cel putin 30 m;
2) un cutit cu lama fixa având un mâner plutitor prevazut cu o saula de siguranta, depozitat într-un buzunar din exteriorul cortului lânga punctul la care parâma este fixata de pluta de salvare. În plus, o pluta de salvare cu capacitatea de 13 persoane sau mai mult trebuie sa fie prevazuta cu un al doilea cutit care nu trebuie sa fie de tipul lama fixa;
3) un ispol plutitor pentru o pluta de salvare cu o capacitate pentru maximul 12 persoane. Doua ispoale plutitoare pentru plutele de salvare cu capacitatea de 13 persoane si mai mult;
4) doi bureti;
5) doua ancore plutitoare cu parâma si saula de lansare rezistente la soc, una fiind de rezerva, iar alta fiind permanent legate la pluta, în asa fel încât sa mentina pluta în vânt si într-o pozitie stabila când pluta este umflata sau este la apa. Rezistenta fiecarei ancore, a parâmei si saulei de lansare, trebuie sa fie adecvata pentru orice stare a marii. Ancorele plutitoare trebuie sa fie prevazute cu un vârtej la fiecare capat al saulei si trebuie sa fie de un tip care nu se rasuceste;
6) doua padele plutitoare;
7) trei chei pentru deschis conserve. Cutitele de securitate având lame speciale pentru deschis conserve sunt corespunzatoare acestor cerinte; daca nu se prevad cutii de conserve, nu se cer chei pentru deschidere;
8) o trusa de prim-ajutor într-o cutie etansa la apa care sa poata fi închisa ermetic dupa folosire;
9) un fluier sau un mijloc de semnalizare sonora echivalent, care sa asigure nivelul presiunii acustice de circa 100 dB la distanta de un metru;
10) patru rachete parasuta luminoase;
11) sase facle de mâna;
12) doua semnale fumigene plutitoare;
13) o lampa electrica etansa la apa, corespunzatoare pentru semnalizarea în codul MORSE împreuna cu un set de baterii si un bec de rezerva, într-un container etans la apa;
14) un reflector radar eficient;
15) o oglinda pentru semnalizare ziua si instructiuni de folosire a sa pentru semnalizare la nave si aeronave;
16) un exemplar din semnalele de salvare pe un carton impermeabil sau într-o caseta etansa la apa;
17) o trusa cu unelte pentru pescuit;
18) o ratie de hrana având cel putin 10.000 kJ pentru fiecare persoana pe care pluta de salvare este autorizata sa o transporte; aceste ratii trebuie pastrate în ambalaje etanse la aer si depozitate în containere etanse la apa;
19) recipiente etanse la apa, continând o cantitate totala de 1,5 l de apa dulce pentru fiecare persoana pe care pluta este autorizata sa o transporte, din care 0,5 l de persoana pot fi înlocuiti de catre un aparat de desalinizare care poate produce o cantitate egala de apa dulce în doua zile;
20) un vas inoxidabil gradat pentru baut apa;
21) sase doze de medicamente contra raului de mare si câte un sac folosit în caz de voma pentru fiecare persoana pe care pluta de salvare este autorizata sa o transporte;
22) instructiuni privind supravietuirea;
23) instructiuni pentru luarea masurilor imediate;
24) un numar suficient de mijloace de protectie termica suficiente pentru 10% din numar de persoane pe care pluta este autorizata sa le transporte sau doua, care din acestea este mai mare.
În cazuri corespunzatoare, echipamentul trebuie depozitat într-un container care, daca nu face parte integranta sau daca nu este fixat la pluta de salvare, trebuie sa fie amarat si asigurat în interiorul plutei de salvare si sa poata pluti în apa timp de cel putin 30 minute fara sa se deterioreze continutul sau.

3.2.4. Dispozitive care sa permita plutelor de salvare plutirea libera
1) Sistemul de barbete
Sistemul de barbete al plutei de salvare trebuie sa prevada o legatura între nava si pluta de salvare, când este eliberata, si, în cazul unei plute de salvare gonflabile, în stare umflata, sa nu fie antrenata sub apa de nava care se scufunda.
2) Legatura putin rezistenta
Daca dispozitivele care permit plutirea libera a plutelor de salvare folosesc o legatura putin rezistenta, aceasta trebuie:
a) sa nu se rupa sub efectul fortei necesare la tragerea saulei din containerul plutei de salvare;
b) daca este adecvat, sa aiba o rezistenta suficienta care sa permita umflarea plutei de salvare;
c) sa se rupa sub efectul unei forte de 2,2 ± 0,1 kN.
3) Dispozitive de declansare hidrostatice
Daca se foloseste un dispozitiv de declansate hidrostatic la dispozitivele care permit plutirea libera a plutelor de salvare, acesta trebuie:
a) sa fie executat dintr-un material compatibil care sa previna functionarea gresita. Nu trebuie permise galvanizarea sau alte forme de acoperire metalica a elementelor dispozitivului de declansare hidrostatic;
b) sa declanseze automat pluta de salvare de la o înaltime de cel mult 4 m;
c) sa aiba posibilitati de drenaj care sa previna acumularea de apa în camera hidrostatica când dispozitivul este în pozitia sa normala;
d) sa fie astfel construit încât sa previna declansarea când este acoperit de valuri;
e) sa aiba în exterior imprimat (fara sa se stearga) tipul si numarul seriei;
f) sa fie prevazut cu un document sau o placa de identificare care sa indice data fabricatiei, tipul si numarul seriei;
g) sa fie astfel conceput încât fiecare element legat la sistemul de bareta sa aiba o rezistenta cel putin egala cu cea ceruta pentru bareta.

3.2.5. Plute de salvare lansate din grui
O pluta de salvare care este lansata la apa cu ajutorul unui dispozitiv de lansare aprobat, trebuie:
1) când pluta de salvare este încarcata complet cu persoane si echipament sa poata rezista la un soc lateral contra bordului navei cu o viteza de cel putin 3,5 m/s, si de asemenea la o cadere în apa de la cel putin 3 m fara avarii care sa afecteze functionarea sa;
2) sa fie prevazuta cu mijloace pentru aducerea plutei de salvare alaturi de puntea de îmbarcare si mentinerea ei fixa în timpul îmbarcarii.
Fiecare pluta de salvare lansata din grui de pe navele de pasageri trebuie sa fie dispusa în asa fel încât sa poata primi rapid întreaga sa încarcatura de persoane.
Fiecare pluta de salvare lansata din grui de pe navele de marfa trebuie sa fie dispusa în asa fel încât sa poata primi întreaga sa încarcatura de persoane în cel mult 3 minute de la emiterea ordinului de îmbarcare.

3.2.6. Plute de salvare gonflabile
1) Constructia plutelor de salvare gonflabile
Camera plutitoare principala trebuie sa fie împartita în cel putin doua compartimente separate, fiecare având câte o supapa de retinere pentru umflare. Camerele plutitoare trebuie sa fie astfel dispuse încât în cazul în care oricare din compartimente este avariat sau nu poate fi umflat, compartimentele intacte trebuie sa poata sa sustina numarul de persoane pe care pluta de salvare este autorizata sa-l preia, fiecare având o greutate de 75 kg, stând în pozitie normala, cu bordul liber pozitiv pe toata periferia plutei de salvare.
Podeaua plutei de salvare trebuie sa fie etansa la apa si sa poata fi izolata contra frigului:
a) fie cu ajutorul uneia sau a mai multor compartimente pe care ocupantii le pot umfla sau care se umfla automat si pot fi dezumflate sau reumflate de ocupanti;
b) fie prin alte mijloace de eficienta egala care nu necesita umflare.
Pluta de salvare trebuie sa fie umflata cu un gaz netoxic. Umflarea trebuie sa fie efectuata în timp de un minut când temperatura mediului ambiant este între 18°C si 20°C si în timp de 3 minute când temperatura mediului ambiant este de -30°C. Dupa umflare, pluta de salvare trebuie sa-si mentina forma când este încarcata cu numarul de persoane si echipamentul pentru care este autorizata.
Fiecare compartiment gonflabil trebuie sa poata rezista la o presiune egala cu de 3 ori presiunea de lucru, trebuie însa evitata atingerea unei presiuni care sa depaseasca de 2 ori presiunea de lucru cu ajutorul supapelor de retinere sau prin limitarea alimentarii cu gaz.
2) Capacitatea de transport a plutelor de salvare gonflabile
Numarul de persoane pe care pluta de salvare este autorizata sa-l transporte trebuie sa fie egal cu cel mai mic din:
a) cel mai mare numarul întreg obtinut prin împartirea cu 0,096 a volumului camerelor principale de aer, masurat în metri cubi (care în acest scop nu trebuie sa includa nici arcele si nici bancile de ramare, eventual instalate) când pluta este umflata; sau
b) cel mai mare întreg obtinut prin împartirea cu 0,372 a suprafetei sectiunii interioare a plutei de salvare masurata în metrii patrati (care în acest scop pot include banca sau bancile de ramase, eventual instalate), sectiunea fiind masurata la marginea interioara a camerelor de aer; sau
c) numarul de persoane având o greutate medie de 75 kg, toate purtând vesta de salvare, care stau asezate comod si dispun de o înaltime deasupra capului suficienta, fara a stânjeni functionarea vreunui echipament al plutei de salvare.
3) Accesul în plutele de salvare gonflabile
Cel putin o intrare trebuie sa fie prevazuta cu o rampa de acces semirigida care sa permita persoanelor accesul la bordul plutei de salvare din mare si fixata în asa fel încât sa previna dezumflarea în mod sensibil a plutei de salvare daca rampa este avariata. În cazul unei plute de salvare lansata din grui, având mai mult de o intrare, rampa de îmbarcare trebuie sa fie prevazuta la intrarea opusa fata de parâmele si instalatiile de ambarcare.
Intrarea care nu este prevazuta cu o rampa de acces trebuie sa aiba o scara de acces a carei treapta inferioara trebuie sa fie situata la cel putin 0,4 m sub linia de plutire a plutei de salvare.
În interiorul plutei de salvare trebuie sa existe mijloace necesare care sa ajute persoanele sa se urce singure în pluta de salvare de pe scara de acces.
4) Stabilitatea plutelor de salvare
Fiecare pluta de salvare trebuie sa fie în asa fel construita, încât umflata si plutind cu cortul ridicat, sa fie stabila pe mare agitata.
Stabilitatea plutei de salvare trebuie sa fie astfel încât daca se afla în pozitie rasturnata, sa poata fi redresata de catre o persoana, atât pe mare agitata cât si în apa calma.
Stabilitatea plutei de salvare trebuie sa fie astfel încât atunci când este încarcata complet cu persoane si echipament sa poata fi remorcata cu viteze de pâna la 3 Nd în apa calma.
5) Accesoriile plutelor de salvare gonflabile
O lampa comandata manual, vizibila în timp de noapte în conditii de buna vizibilitate la o distanta de cel putin 2 Mm pentru o perioada de cel putin 12 ore, va fi fixata în exterior în partea superioara a cortului plutei de salvare. Daca lampa lumineaza cu intermitenta ea trebuie sa emita cel putin 50 de eclaturi pe minut în primele doua ore de functionare din perioada de 12 ore. Lampa trebuie sa fie alimentata de o baterie actionata de apa de mare sau de o baterie uscata si trebuie sa se aprinda automat când pluta de salvare se umfla. Bateria trebuie sa fie de un tip care sa nu se deterioreze datorita stropirii cu apa sau a umiditatii când pluta de salvare este depozitata.
O lampa comandata manual trebuie sa fie prevazuta în interiorul plutei de salvare, care sa poata functiona continuu timp de 12 ore. Ea se va aprinde automat când pluta de salvare este umflata si va avea o intensitate suficienta pentru a permite citirea instructiunilor privind supravietuirea si echipamentul.
6) Containere pentru plutele de salvare gonflabile
Plutele de salvare trebuie sa fie ambalate într-un container care sa fie:
a) astfel construit încât sa reziste la conditiile riguroase ale mediului marin;
b) de o flotabilitate proprie suficienta, când contine pluta de salvare si echipamentul sau, pentru a permite degajarea barbetei si declansarea mecanismului de umflare daca nava se scufunda;
c) etans la apa pe cât posibil, cu exceptia gaurilor de drenaj din fundul containerului.
Pluta de salvare trebuie sa fie ambalata în containerul sau în asa fel încât, pe cât posibil, ea sa se umfle în pozitie dreapta când se elibereaza de container.
Pe container se vor înscrie:
1) numele fabricantului si marca de fabricatie;
2) seria;
3) numele autoritatii care a dat aprobarea si numarul de persoane pe care îl poate transporta;
4) S.O.L.A.S.;
5) tipul de ratii de ajutor transportat;
6) data ultimei revizii;
7) lungimea barbetei;
8) înaltimea maxima de arimare deasupra linie de plutire;
9) instructiuni de lansare.
7) Inscriptii pe plutele de salvare gonflabile
Pe plutele de salvare gonflabile se vor înscrie:
a) numele producatorului si marca de fabricatie;
b) seria;
c) data fabricatiei (luna si anul);
d) numele autoritatii care a dat aprobarea;
e) numele si locul statiei de întretinere unde a avut loc ultima revizie;
f) numarul de persoane pentru care pluta de salvare este autorizata. Aceasta mentiune trebuie scrisa deasupra fiecarei intrari, cu caractere de culoare contrastând cu culoarea plutei de salvare si având o înaltime de cel putin 100 mm.
8) Plute de salvare gonflabile lansate din grui
O pluta de salvare care este folosita cu un dispozitiv de lansare la apa aprobat trebuie ca, în afara îndeplinirii cerintelor mentionate mai sus, atunci când este suspendata în cârligul sau de ridicare sau în zbir, sa poata suporta o sarcina de:
a) patru ori greutatea sa la plina încarcatura cu persoane si echipament la o temperatura ambianta si o temperatura stabilizata a plutei de salvare de 20 ± 3°C cu toate supapele de siguranta nefunctionând; si
b) 1,1 ori greutatea sa la plina încarcatura cu persoane si echipament la o temperatura ambianta si o temperatura stabilizata a plutei de salvare de -30°C cu toate supapele de siguranta functionând.
Containerele rigide pentru plutele de salvare care sunt lansate cu ajutorul unui dispozitiv de lansare, trebuie sa fie astfel asigurate încât containerul sau parti din el sa nu cada în apa în timpul si dupa umflare si lansare la apa a plutei de salvare continuta în container.
9) Echipamentul suplimentar pentru plutele de salvare gonflabile
În plus fata de echipamentul cerut la paragraful 2.2.3. fiecare pluta de salvare va fi prevazuta cu:
a) o trusa de scule pentru reparatia gaurilor din compartimentele plutitoare;
b) o pompa sau foale.


3.2.7. Plute de salvare rigide
1) Constructia plutelor de salvare rigide
Flotabilitatea plutei de salvare trebuie sa fie asigurata de materiale aprobate, având flotabilitate proprie, plasate cât mai aproape posibil de periferia plutei de salvare. Aceste materiale flotabile trebuie sa fie cu întârziere la foc sau sa fie protejate printr-o acoperire cu întârziere la foc.
Platforma plutei de salvare trebuie sa fie astfel încât sa împiedice patrunderea apei si sa mentina ocupantii efectiv deasupra apei si sa-i protejeze de frig.
2) Capacitatea de transport a plutelor de salvare rigide
Numarul de persoane pentru care pluta de salvare este autorizata trebuie sa fie egal cu cel mai mic din:
a) cel mai mare numar întreg obtinut prin împartirea cu 0,096 a volumului materialului care asigura flotabilitatea masurat în metri cubi, înmultit cu un coeficient egal cu 1 minus greutatea specifica a acestui material; sau
b) cel mai mare numar întreg obtinut prin împartirea cu 0,372 a suprafetei sectiunii orizontale a platformei plutei masurata în metri patrati; sau
c) numarul de persoane având greutatea medie de 75 kg, toate purtând vesta de salvare, care stau asezate comod si dispun de o înaltime deasupra capului suficienta fara a stânjeni functionarea vreunui echipament al plutei de salvare.
3) Accesul în plutele de salvare rigide
Cel putin o intrare trebuie sa fie prevazuta cu o rampa de acces rigida care sa permita persoanelor accesul la bordul plutei de salvare din mare. În cazul unei plute de salvare lansata din grui, având mai mult de o intrare, rampa de îmbarcare trebuie sa fie prevazuta la intrarea opusa fata de parâmele de amarare si instalatiile de ambarcare.
Intrarea care nu este prevazuta cu o rampa de acces trebuie sa aiba o scara de acces a carei treapta inferioara trebuie situata la cel putin 0,4 m sub linia de plutire a plutei de salvare.
În interiorul plutei de salvare trebuie sa existe mijloace necesare care sa ajute persoanele sa se urce singure pe pluta de salvare de pe scara de acces.

4) Stabilitatea plutei de salvare rigide
În cazul când nu poate functiona în completa siguranta, indiferent în ce mod pluteste libera, pluta de salvare trebuie sa aiba o rezistenta si o stabilitate suficiente pentru a se redresa automat sau sa poata fi redresata pe mare agitata sau în apa calma de o singura persoana.
Stabilitatea plutei de salvare trebuie sa fie astfel încât atunci când este încarcata complet cu persoane si echipament, sa poata fi remorcata la viteze de pâna la 3 Nd în apa calma.
5) Accesoriile plutei de salvare rigide
Pluta de salvare va fi prevazuta cu o barbeta eficienta. Rezistenta la rupere a sistemului de barbete, inclusiv a dispozitivelor sale de fixare la pluta de salvare, exceptând legatura putin rezistenta, nu trebuie sa fie mai mica de 10 kN pentru pluta autorizata pentru un numar de 9 persoane sau mai mult si nu mai mica de 7,5 kN pentru orice alta pluta.
O lampa comandata manual, vizibila în timp de noapte în conditii de buna vizibilitate la o distanta de cel putin 2 Mm pentru o perioada de cel putin 12 ore, va fi fixata în exterior în partea superioara a cortului plutei de salvare. Daca lampa lumineaza cu intermitenta ea trebuie sa emita cel putin 50 de eclaturi pe minut în primele doua ore de functionare din perioada de 12 ore. Lampa trebuie sa fie alimentata de o baterie actionata de apa de mare sau de o baterie uscata si trebuie sa se aprinda automat când cortul plutei se desface. Bateria trebuie sa fie de un tip care sa nu se deterioreze datorita stropirii cu apa sau a umiditatii când pluta de salvare este depozitata.
O lampa comandata manual trebuie sa fie prevazuta în interiorul plutei de salvare, care sa poata functiona continuu timp de 12 ore. Ea se va aprinde automat când cortul plutei se desface si va avea o intensitate suficienta pentru a permite citirea instructiunilor privind supravietuirea si echipamentul.
6) Inscriptii pe plutele de salvare rigide
Pe plutele de salvare rigide se vor înscrie:
a) numele navei si portul de înregistrare a navei;
b) numele producatorului si marca de fabricatie;
c) seria;
d) numele autoritatii care a dat aprobarea;
e) numarul de persoane pentru care pluta de salvare este autorizata. Aceasta mentiune trebuie scrisa deasupra fiecarei intrari, cu caractere de culoare contrastând cu culoarea plutei de salvare si având o înaltime de cel putin 100 mm.
f) S.O.L.A.S.;
g) tipul de ratii de ajutor transportate;
h) lungimea barbetei;
i) înaltimea maxima de amplasare permisa deasupra liniei de plutire;
j) instructiuni de lansare.
7) Plute de salvare rigide lansate din grui
O pluta de salvare rigida care este folosita cu un dispozitiv de lansare la apa aprobat trebuie ca, în afara îndeplinirii cerintelor mentionate mai sus, atunci când este suspendata în cârligul sau de ridicare sau în zbir, sa poata suporta o sarcina de patru ori greutatea sa la plina încarcatura cu persoane si echipament.

3.3. Barca de urgenta
3.3.1. Cerinte generale pentru barcile de urgenta
Barcile de urgenta pot fi de constructie rigida sau gonflabile, ori o combinatie a acestor doua tipuri si trebuie:
- sa aiba o lungime de cel putin 3,8 m si de cel mult 8,5 m;
- sa poata transporta cel putin 5 persoane în pozitie asezat si o persoana lungita.
În afara de cazul când barca de urgenta are o selatura adecvata, trebuie sa fie prevazuta în prova cu o tenda care sa acopere cel putin 15% din lungimea sa.
Barcile de urgenta trebuie sa poata manevra la viteze de pâna la 6 Nd si sa mentina aceasta viteza pentru o perioada de cel putin 4 ore.
Barcile de urgenta trebuie sa aiba o mobilitate si o manevrabilitate suficiente pe hula pentru a permite recuperarea persoanelor din apa, manevra plutelor de salvare si remorcarea plutelor de salvare mari transportate de nava când sunt încarcate complet cu persoane si echipament sau echivalentele acestora, la o viteza de cel putin 2 Nd.
O barca de urgenta trebuie sa fie prevazuta cu un motor amplasat în interiorul sau sau cu un motor în afara bordului. Daca este prevazuta cu un motor în afara bordului, cârma si echea pot face parte din ansamblul motor. Barcile de3 urgenta pot fi prevazute cu un motor în afara bordului alimentat cu petrol, cu o instalatie d combustibil aprobata, cu conditia ca tancurile de combustibil sa fie special protejate contra incendiului si exploziei.
Barcile de urgenta trebuie sa fie prevazute cu dispozitive de remorcaj montate cu caracter permanent si suficient de rezistente pentru manevra sau remorcarea plutelor de salvare.
Barcile de urgenta trebuie sa fie prevazute cu mijloace de depozitare etans la intemperii pentru obiecte mici de echipament.


3.3.2. Echipamentul barcilor de urgenta
Toate obiectele care fac parte din echipamentul barcilor de urgenta, cu exceptia cangilor care trebuie sa fie tinute liber pentru a para efectele izbiturilor, trebuie sa fie asigurate în interiorul barcii de urgenta prin legare, depozitare în lazi sau chesoane, asezate pe suporti sau dispozitive similare de rezemare sau alte mijloace corespunzatoare. Echipamentul trebuie sa fie asigurat în asa fel încât sa nu îngreuneze operatiunile de lansare la apa sau de recuperare. Toate obiectele care fac parte din echipamentul barcii de urgenta trebuie sa fie, pe cât posibil, de dimensiuni mici si greutate redusa si vor fi ambalate într-o forma corespunzatoare si care sa nu stânjeneasca activitatea la bordul barcii.
Echipamentul normal al fiecarei barci de urgenta trebuie sa cuprinda:
1) un numar suficient de rame plutitoare sau padele pentru deplasare în apa linistita. Pentru fiecare rama trebuie prevazute cuie de strapazan, furcheti sau alte mijloace echivalente. Cuiele de strapazan vor fi legate de barca cu saule sau lanturi;
2) doua ispoale plutitoare;
3) un habitaclu continând un compas eficace cu diametrul rozei suficient pentru indicarea normala a gradatiilor si care este iluminat sau prevazut cu mijloace corespunzatoare de iluminare;
4) o ancora plutitoare si o saula de lansare cu o parâma de rezistenta corespunzatoare având o lungime de cel putin 10 m;
5) o barbeta de lungime si rezistenta suficienta, legata la dispozitivul de decuplare si plasata la extremitatea prova a barcii de urgenta;
6) o parâma plutitoare de cel putin 50 m lungime, cu rezistenta suficienta pentru remorcarea unei plute de salvare;
7) o lampa electrica etansa la apa, corespunzatoare pentru semnalizarea în codul Morse împreuna cu un set de baterii si un bec de rezerva într-un container etans la apa;
8) un fluier sau un mijloc de semnalizare sonora echivalent;
9) o trusa de prim-ajutor într-o cutie etansa la apa, care sa poata fi închisa ermetic dupa folosire;
10) un proiector care sa poata ilumina eficient în timpul noptii pentru o perioada de 6 ore si o functionare continua pentru cel putin 3 ore un obiect colorat deschis, având o latime de 18 m la o distanta de 180 m;
11) un reflector radar eficace;
12) mijloace de protectie termica suficiente pentru 10% din numarul de persoane pe care barca de urgenta este autorizata sa le transporte sau pentru doua, care din acestea este mai mare;
13) doi colaci de salvare legati cu câte o parâma plutitoare cu o lungime de cel putin 30 m.
În plus fata de echipamentul cerut pentru barcile de urgenta, echipamentul normal al fiecarei barci de urgenta rigida va cuprinde:
1) o cange;
2) un ghiordel;
3) un cutit sau topor.
În plus fata de echipamentul cerut pentru barcile de urgenta, echipamentul normal al fiecarei barci de urgenta gonflabila va cuprinde:
1) un cutit de siguranta plutitor;
2) doi bureti;
3) o foale sau o pompa eficienta actionata manual;
4) o trusa pentru repararea gaurilor, depozitata într-un container corespunzator;
5) o cange de siguranta.
3.3.3. Cerinte suplimentare pentru barcile de urgenta gonflate
O barca de urgenta gonflata este un mijloc de salvare a carui flotabilitate este asigurata de camere nerigide umplute cu gaz si care este tinut umflat si gata pentru folosire.
O barca de urgenta gonflata trebuie sa fie construita în asa fel încât atunci când este suspendata în brida sau cârligul sau de ridicare:
1) sa aiba o rezistenta si rigiditate suficienta pentru a putea fi coborâta si recuperata cu încarcatura sa completa de persoane si echipament;
2) sa aiba o rezistenta si rigiditate suficienta pentru a suporta o sarcina egala cu de 4 ori greutatea sa la încarcare completa cu persoane si echipament la o temperatura ambianta de 20 ± 3°C, cu supapa de siguranta nefunctionând;
3) sa aiba o rezistenta suficienta pentru a suporta o sarcina de 1,1 ori greutatea sa la încarcare completa cu persoane si echipament la o temperatura ambianta de -30°C, cu supapa de siguranta mergând.
Barcile de urgenta gonflate trebuie sa fie astfel construite încât sa poata rezista la intemperii:
1) când sunt depozitate pe o punte deschisa a unei nave în mare;
2) pentru o perioada de 30 zile în plutire în orice stare a marii.
Barcile de urgenta gonflate trebuie sa aiba marcata seria, numele fabricantului sau marca firmei si data de fabricatie.
Flotabilitatea unei barci de urgenta gonflate trebuie sa fie asigurata printr-o singura camera de aer împartita în cel putin 5 compartimente separate, de volum aproximativ egal, sau prin doua camere de aer distincte, volumul fiecareia fiind de maximum 60% din volumul total. Camerele de aer trebuie sa fie astfel dispuse încât atunci când, oricare din compartimente este avariat, compartimentele ramase intacte trebuie sa poata sustine numarul de persoane pe care barca de urgenta este autorizata, fiecare având o greutate de 75 kg, asezate în pozitia lor normala, barca de urgenta având bordul liber pozitiv pe toata periferia sa.
Camerele de aer care constituie conturul barcii de urgenta gonflate trebuie sa ofere un volum de cel putin 0,17 m3 pentru fiecare persoana pentru care barca de urgenta este autorizata.
Fiecare compartiment trebuie sa fie prevazut cu o supapa de retinere pentru umflarea manuala si mijloace care sa permita dezumflarea. De asemenea trebuie prevazuta o supapa de siguranta.
Pe suprafata fundului si în locurile vulnerabile, pe suprafata exterioara a barcii de urgenta gonflata, vor fi aplicate benzi de cauciuc considerate satisfacatoare de catre Administratie.
Când este prevazuta o traversa, aceasta nu trebuie sa fie intercalata pe mai mult de 20% din lungimea totala a barcii de urgenta.
Se vor prevedea întarituri corespunzatoare pentru legarea barbetelor în pupa si în prova si o saula în ghirlanda în interiorul si exteriorul barcilor de urgenta.
Barca de urgenta gonflata trebuie sa fie mentinuta complet umflata tot timpul

Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani