Proiect de diploma - Mijloace de comunicare Serviciul Postal - referat

referat, proiect, rezumat, caracterizare, lucrare de nota 10 despre: Proiect de diploma - Mijloace de comunicare Serviciul Postal Proiect de diploma - Mijloace de comunicare

SERVICIUL POSTAL

SERVICIUL POSTAL
SERVICIUL TELEFONIC
SERVICIUL TELEGRAFIC
TELEFAXUL

In cadrul serviciilor de posta si telecomunicatii se pot asigura forme de colaborare reciproca. Serviciul postal stabileste pe baza de instructiuni si ordine conditiile de exploatare a serviciilor de posta si telecomunicatii de folosinta generala, precum si responsabilitatile ce decurg din ele. Astfel pot fi expediate scrisori, adrese, documente, comunicari scrise, obiecte si bunuri cu scopul de a fi inmanate destinatarilor indicati.

A. Obiectele de corespondenta

Obiectele de corespondenta sunt comunicari scrise incredintate unitatilor postale pentru a fi transportate si predate la destinatie prin serviciile acestora. Din categoria obiectelor de corespondenta fac parte:1. Scrisorile;2. Pachetele mici;3. Actele de procedura;4. Cartile postale (obisnuite, ilustrate, cu raspuns platit);5. Imprimatele, ziarele revistele, publicatiile.

1. Scrisorile

Scrisoarea este o comunicare scrisa care circula de la expeditor catre destinatar prin mijloace de comunicare curente; poate contine diverse documente scrise manual sau dactilografiate, cum ar fi corespondentele , circularele, directivele, oferte, invitatii, convocari, fotografii, prospecte, pliante, scheme, tiparituri, felicitari sau alte comunicari de acest fel. Scrisorile au o greutate maxima admisa de 2 kg, iar in cazul in care depasesc 500 g, acestea vor fi ambalate in hartie rezistenta si legate. Normele stabilite de DIRECTIA GENERALA a POSTELOR si TELECOMUNICATIILOR permite expedierea unor scrisori ce se prezinta sub forma de foi volante, ce se expediaza fara a fiintroduse in plic. Inscriptiile exterioare pe plic sunt:- denumirea unitatii sau persoanei care expediaza scrisoarea si adresa care se plaseaza in jumatatea din dreapta a plicului;- antetul (tiparit sau aplicat cu stampila) ocupa jumatatea din stanga a plicului, unde se lipesc marcile postale. In lipsa antetului, adresa expeditorului se scrie pe verso;- numarul scrisorii;- mentiuni speciale("Secret", "Strict secret", "Confidential").

2. Pachetele mici

Sunt trimiteri postale inchise care contin obiecte mici, ce nu prezinta o valoare mai mica de 20.000 lei. Pachetele mici se ambaleaza in invelis rezistent, corespunzator naturii continutului. Continutul poate fi introdus in cutiuta de carton si apoi in hartie de ambalaj. Pachetele mici fac parte din categoria obiectelor de corespondenta, dar se taxeaza conform tarifului cu taxe specifice acestui fel de trimiteri. In general pachetele mici pot contine diverse probe de marfuri, creioane, pixuri, stilouri, chei, obiecte de mercerie, ochelari, diverse obiecte de papatarie.

3. Actele de procedura

Acest tip de acte sunt trimiteri postale deschise, prezentate de institutii sau intreprinderi pe formulare speciale. Ele se compun din doua parti:- instiintarea (citatia);- dovada (confirmarea de primire). Acestea se pot detatasa una de alta, fara sa se strice textele tiparite. Se tiparesc de beneficiari (expeditori) cu aprbarea REGIEI AUTONOME POSTA ROMANA, numarul aprobarii trebuind sa fie tiparit pe formular. Instiintarea poate sa poarte diferite denumiri: citatie, hotarare, extras de sentinta, proces-verbal, notificare, somatie. Nu sunt valabile orice formulare de acte de procedura. Sunt admise numai formularele aprobate de REGIA AUTONOMA POSTA ROMANA si care au tiparita mantiunea de aplicare.

4. Cartile postale

Cartile postale sunt trimiteri deschise prezentate sub doua forme: - cartea postala obisnuita;- cartea postala ilustrata;

Cartile postale pot fi timbrate sau cu raspuns platit; acestea se confectioneaza de catre REGIA AUTONOMA POSTA ROMANA si se pun in vanzare sub forma de efecte postale cu timbru tiparit. Ilustratele se confectioneaza fie de REGIA AUTONOMA, cu timbru tiparit, fie de diferite edituri, fara timbru tiparit Cartile postale obisnuite se confectioneaza din carton, cu fond de culoare deschisa, are dimensiunile de 148/105 mm; o fata este rezervata pentru corespondenta (comunicare), iar cealalta fata (pe care este tiparit timbrul postal) este rezervata inscrierii adreselor expeditorului si destinatarului, in afara de acestea avand imprimata o imagine. Cartile postale cu raspuns platit se confectioneaza din doua carti postale obisnuite prinse intre ele pe una din laturile mari, astfel incat sa se poata detasa una de alta. Expeditorul completeaza una din cele doua componente ca pe orice carte postala, iar pe cea de-a doua, la locul prevazut pentru inscrierea sdresei destinatarului, completeaza cu adresa sa. La primire, destinatarul, dupa ce ia cunostinta de comunicare, detaseaza cartea postala de raspuns, scrie raspunsul pe partea alba, inscrie adresa sa la locul prevazut, adresa expeditorului si o depune la cutia postala de scrisori. Ilustratele sunt din carton, avand pe una din fete diferite desene artistice, peisaje, figuri, reproduceri, iar cealalta fata e rezervata jumatate pentru comunicari, iar jumatate pentru inscrierea adresei destinatarului.

5. Imprimatele

Imprimatele cuprind ziarele, reviste sau alte publicatii periodice, carti, borderouri, desene, note muzicale, cataloage, prospecte, calendare, liste de preturi, imprimate tipizate diverse. La imprimate se admite o greutate maxima de 2 kg, exceptie facand cartile, in cazul acestora admitandu-se greutatea maxima de 3 kg. Ca si in cazul scrisorilor, daca imprimatele cantaresc mai mult de 500 g, ele vor fi ambalate in hartie rezistenta si legate crucis. Imprimatele sunt expediate de catre DIRECTIA de EXPEDIERE a PRESEI si sunt ambalate in saci speciali din panza, prelata si hartie.

6. Redactarea adreselor la obiectele de corespondenta

Completarea adresei se face clar si citet in limba romana, cu caractere latine si cifre arabe. Inscrierea adresei destinatarului si expeditorului pe formular se face fara stersaturi, corecturi sau modificari, cu datele si in ordinea urmatoare: a) destinatar - nume si prenume - pentru persoane fizice, sau denumirea in clar fara prescurtari pentru persoane juridice (institutii si intreprinderi); b) domiciliul - sau sediul - strada, numar, bloc, scara, etaj, apartament, numar de casuta postala, numar de telefon, adresa post-restant. In localitatile din mediul rural, unde exista strazi fara denumiri, se inscrie in adresa destinatarului localitatea urmata de numarul de casa; c) localitatea (municipiul, orasul, comuna, satul); d) sectorul (pentru Bucuresti); e) judetul; f) oficiul postal de distributie.

B Mandatele

Mandatele sunt trimiteri inregistrate prin care unitatile P.T.T.R. remit la destinatie sumele de bani incredintate de expeditori; sunt postale si telegrafice. Mandatele postale sunt interne si internationale, iar cele telegrafice sunt numai interne (loco si alte localitati). Mandatele postale interne sunt: - obisnuite; - de pensii; - de serviciu. 1. Indicatii speciale la mandate - sunt servicii suplimentare care se executa de catre unitatile postale la cererea expeditorului cu plata taxelor tarifare. Mandatele postale sau telegrafice se admit la prezentare cu urmatoarele indicatii speciale: a) La mandatele postale:- avion;- expres;- post-restant;- confirmare popstala de primire (A.R.);- confirmare telegrafica de predare (P.C.);

b) La mandatele telegrafice:- urgent;- fulger;- corespondenta;- post-restant;- confirmare postala de primire (P.C.P.);- confirmare telegrafica de predare (P.C.).

Mandatele postale cu indicatia "Par avion" se admit numai intre localitatile cu legatura directa prin avion. Mandatele postale cu indicatia speciala "Expres" si cele telegrafice cu indicatiile "urgent" si "fulger" se admit numai daca sunt adresate in localitati resedinta de judet, municipii si alte orase stabilite nominal prin lista de REGIA AUTONOMA POSTA ROMANA. Nu se admit la prezentare mandate postale cu indicatia "Expres" adresate la "Post-restant" si "Casuta postala" persoanelor care locuiesc in camine, spitale, internate, institutii de invatamant sau in incinta unei unitati in care factorul postal nu are acces. Mandatele telegrafice adresate "Post-restant" sau "Casuta postala" se admit la prezentare si cu indicatiile speciale "Urgent" sau "Fulger", dar numai pentru localitatile din mediul urban. Mandatele postale cu indicatia speciala "Confirmare postala de primire (A.R.) sunt insotite pana la destinatie de un formular intocmit de expeditor. Dupa achitarea mandatului, formularul se inapoiaza expeditorului. Pentru mandatele postale si telegrafice cu indicatia speciala "Confirmare de primire" (P.C.), dupa achitarea mandatului se intocmeste unaviz de serviciu pe numele expeditorului prin care confirma datele de achitare ale mandatului.

C. Obiecte de mesagerie

Din obiectele de mesagerie fac parte:

1. coletele;

2. scrisorile cu valoare declarata;

3. casetele si gentile colectoare;

4. sacii si pachetele cu presa.

1. Coletele sunt pachete ce contin diverse obiecte, cum ar fi: carti, imbracamite, alimente etc., cu exceptia substantelor inflamabile, explozive, corozive sau nocive. Greutatea coletului admisa maxima este de 15 kg. In cazul in care continutul care trebuie expediat nu se poate incadra in cele 15 kg admise se va proceda facandu-se mai multe colete, care sa nu depaseasca limita de 15 kg. Coletele se ambaleaza cu mare atentie, recomandandu-se folosirea cutiilor de carton cumparate de la mesageriile postale sau alte cutii bine ambalate si legate cu sfoara rezistenta. Pe pachet se mentioneaza cat mai clar adresa expeditorului si a destinatarului astfel incat sa reziste conditiilor de transport. Se mentioneaza de asemenea continutul pachetului. De exemplu: "Contine carti". Coletele sunt insotite de urmatorul act:

2. Scrisorile cu valoare declarata Acest fel de scrisori permit expedierea de plicuri sau ambalaje continand valori sub diferite forme: acte importante, manuscrise, fotografii, titluri de valoare emise de stat, bijuterii, ceasuri, stilouri etc. Greutatea maxima admisa pentru asemanea trimiteri este de 3 kg. Ele vor fi prezentate la Posta inchise si sigilate. Marimea valorii declarate se stabileste de expeditor. Pe plicul sau pachetul care contine obiecte de valoare se va mentiona: "Scrisoare cu valoare declarata de ... lei".

3. Casetele si gentile colectoare Se utilizeaza de catre institutiile financiare de specialitate (MINISTERUL FINANTELOR, BANCA NATIONALA a ROMANIEI etc.) pentru transportul de moneda metalica, bancnote, timbre, efecte postale etc. Agentii economici pot trimite incasarile proprii prin genti colectoare, fiind insa necesara aprobarea Postei. Atat plicurile cat si pachetele pot avea marcate pe ele mentiuni speciale, care presupun o taxare diferentiata in functie de serviciul suplimentar realizat. Aceste mentiuni speciale sunt:- Recomandat;- Expres;- Par avion;- Confirmare de primire;- Confirmare de predare telegrafica. Utilizarea acestor mentiuni se face cu respectarea normelor Postei, in functie de cerintele firmei expeditoare.

4. Sacii si pachetele cu presa Ambalajele postale de uz intern folosite pentru expedierea valorilor, documentelor si trimiterilor de posta si presa sunt formate din: a) genti din panza rezistenta, prevazute cu un sistem mecanic de inchidere, destinate expedierilor de numerar si alte valori. Sigilarea gentii se face potrivit normelor de lucru stzbilite prin instructiunea de mesagerii; b) casete din lemn cu sistem de inchidere si sigilare pentru expedierea de numerar, valori si alte documente; c) lazi metalice din tabla cu sistem de inchidere si sigilare pentru expedierea marfurilor filatelice, a documentelor de exploatare cu valoare; d) saci din panza de prelata pentru expedierea trimiterilor si valorilor de posta si presa.

D. Taxarea serviciilor postale

Pentru prestarile de servicii de posta si telecomunicatii se percep taxele tarifare stabilite potrivit legii. Gratuitatile sunt interzise.

E. Obiectele interzise la transmiterea prin POSTA ROMANA

Constituie contraventie la normele legale privind functionarea serviciilor de posta urmatoarele fapte: a) predarea spre expediere prin orice trimitere postala de:- obiecte care prin natura lor sau prin modul cum sunt ambalate, pericliteaza la manipulare sau transport viata sau sanatatea oamenilor, distrug, degradeaza sau deterioreaza instalatiile sau alte trimiteri postale;- arme, materii explozive, inflamabile, otravuri, acizi sau alte substante toxice;- morfina, cocaina, opium si orice alte stupefiante, cu exceptia cazurilor cand se prezinta o autorizatie speciala data de organele competente;- obiecte cu caracter obscen sau imoral;- animale vii.

b) introducerea in scrisori simple ori recomandate de bani, valori sau alte obiecte pretioase de orice natura;

c) introducerea in trimiterile postale cu tarif redus de alte trimiteri care se taxeaza la o categorie suoerioara;

d) introducerea in scrisori cu valoare declarata sau colete de comunicari scrise cu caracter de corespondenta;

e) introducerea in scrisori cu valoare declarate sau colete de moneda metalica sau de hartie, valuta, valori la purtator si bare din metale pretioase;

f) francare trimiterilor cu marci postale decupate din carti postale sau alte formulare cu marca postala imprimata, ori cu marci postale intrebuintate;

g) introducerea in obiectele de corespondenta de marci si accesorii filatelice.

F. Noi servicii organizate de POSTA ROMANA

Serviciu de posta rapida care asigura prelucrarea, transportarea si distribuirea trimiterilor de corespondenta si mesagerii intr-un timp optim. Acest timp nu poate depasi 24 de ore pentru trimiterile "loco" si 48 de ore pentru trimiterile "alte localitati". In tara ghiseele PRIORIPOSTsunt de regula la oficiile de tranzit ale resedintelor de judet (oficiul nr. 2 )iar in Bucuresti functioneaza doua ghisee PRIORIPOST:- Of. postal nr. 45;- Of. postal nr. 47. Tarifele practicate pentru acest serviciu se pot gasi la oficiile sus-mentionate.

Serviciu de publicitate prin intermediul tiparirii imaginilor sau mesajelor solicitate de client pe cartile postale sau plicurile editate de REGIA AUTONOMA POSTA ROMANA. Numarul exemplarelor confectionate se stabileste prin contract intre POSTA ROMANA si client. Serviciu de corespondenta care faciliteaza utilizatorului sau primirea raspunsului de la cei pe care doreste sa-i contacteze. Cresterea ratei raspunsurilor este determinata de faptul ca cel care foloseste serviciul POSTRASPUNS isi asuma responsabilitatea achitarii taxelor postale tuturor scrisorilor POSTRASPUNS intoarse pe adresa sa. Utilizarea serviciului impune respectarea unor conditii de format si continut:- format identic ca la corespondenta;- continut: in locul timbrului trebuie scris "Corespondenta Raspuns CR". Se taxeaza la destinatie. Plicurile si cartile postale de tip POSTRASPUNS pot fi confectionate de POSTA ROMANAsau de abonatul serviciului. Trimiterile POSTRASPUNS au timpi de circulatie similari corespondentei simple. Serviciu de publicitate prin intermediul aplicarii de stampile pe scrisorile prezentate sau ce urmeaza a fi distribuite intr-unul sau mai multe oficii postale. Confectionarea stampilei cu continutul publicitar intra in atributiile clientului beneficiar al acestui serviciu. Perioada de realizare a acestui serviciu se stabileste prin contract intre REGIA AUTONOMA POSTA ROMANAsi client

Copyright © Contact | Trimite referat