Referate economieMETODE SPECIALE DE OBTINERE A COTARII LA BURSA

Orice emisie de actiuni sau obligatiuni ce urmeaza sa fie cotate la bursa trebuie sa obtina în prealabil aprobarea departamentului pentru cotatii al bursei la care urmeaza sa se faca înscrierea pentru cotare. Exista doua metode speciale de aprobare a cotarii la bursa, avantajul acestor metode consta în costurile reduse, deoarece cheltuielile pentru subscriere nu mai apar. a) Marketingul ...
Continuare

Supravegherea si controlul negocierilor la bursa de valori

Se are în vedere controlul si supravegherea pietei bursiere în scopul ocrotirii intereselor investitorilor; se realizeaza prin impunerea de catre puterea de guvernamânt a unor norme de informare a publicului si a unor norme care sa stea la baza activitatii profesionale a agentiilor de brokeraj si a societatilor financiare. Sunt de remarcat urmatoarele atributii ale controlului ...
Continuare

Explicarea termenilor utilizati si colaterali acestora

1. Activele circulante sunt elemente patrimoniale care se utilizează pe o perioadă scurtă în activitatea întreprinderii şi, în general, participă la un singur circuit economic, modificându-şi în permananţă forma. 2. Activele imobilizate sunt activele unei întreprinderi destinate utilizării pe o perioadă îndelungată în activitatea ...
Continuare

PUBLICAREA RAPORTULUI ANUAL AL INTREPRINDERII

10.1 Raportul anual va fi disponibil, tuturor asociaţilor sau acţionarilor, precum şi altor persoane, la cerere; în termen de două zile de la primirea cererii, întreprinderea le va emite acestora o copie a raportului anual. Rapoartele anuale vor fi emise gratuit pentru asociaţi sau acţionari, iar pentru alte persoane decât aceştia preţul raportului ...
Continuare

APROBAREA SI DEPUNEREA SITUATIILOR FINANCIARE SI A RAPORTULUI ANUAL AL INTREPRINDERII

9.1 Cu minimum 15 zile înaintea adunării generale a asociaţilor sau acţionarilor la care se discută şi aprobă situaţiile financiare anuale întreprinderea are obligaţia: a) să trimită o copie a situaţiilor financiare anuale ale întreprinderii, aprobate de consiliul de administraţie, împreună cu raportul administratorilor ...
ContinuareAUDITUL

(Prevederi referitoare la auditarea situaţiilor financiare) 8.1 Conform pct. 8.2 de mai jos, situaţiile financiare anuale ale întreprinderii care fac obiectul acestor reglementări vor fi auditate de persoane autorizate, în conformitate cu legea naţională privind auditul financiar. 8.2 Auditorul va verifica dacă situaţiile financiare întocmite sunt în ...
Continuare

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

7.1 Consiliul de administraţie va elabora pentru fiecare exerciţiu financiar un raport care va conţine: a) o analiză fidelă a evoluţiei activităţii întreprinderii pe durata exerciţiului financiar şi a situaţiei sale la încheierea acestuia; b) valoarea dividendelor propuse, care a fost recomandată de consiliul de ...
Continuare

FORMA SI CONTINUTUL SITUATIILOR FINANCIARE ALE INTREPRINDERII

Aspecte generale 4.1 Potrivit prevederilor acestor reglementări: (a) Bilanţul trebuie să prezinte cel puţin posturile enumerate în formatul de bilanţ prezentat la pct. 4.10; (b) Contul de profit şi pierdere trebuie să prezinte cel puţin elementele enumerate în formatul de cont de profit şi pierdere prezentat la pct. 4.27; (c) ...
Continuare

Grupurile de interes economic

CAPITOLUL I Grupurile de interes economic SECŢIUNEA 1 Dispoziţii generale Art. 118. - (1) Grupul de interes economic - G.I.E. reprezintă o asociere între două sau mai multe persoane fizice sau juridice, constituită pe o perioadă determinată, în scopul înlesnirii sau dezvoltării activităţii economice a membrilor săi, ...
Continuare

ELEMENTE DE STIINTA ADMINISTRATIEI - REFLECTAREA METODELOR SI PRINCIPIILOR DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A ACTIVITATII ADMINISTRATIVE ITR-O INSTITUTIE PUBLICA

UNIVERSITATEA “A I CUZA” IASI FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA ADMINISTRATIE PUBLICA REFERAT LA ELEMENTE DE STIINTA ADMINISTRATIEI Student REFLECTAREA METODELOR SI PRINCIPIILOR DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A ACTIVITATII ADMINISTRATIVE ITR-O INSTITUTIE ...
Continuare

Inflatia – un flagel al economiei

Ce este inflaţia ? Inflaţia este un dezechilibru care afectează, în proporţii diferite, toate economiile naţionale, şi care poate fi sesizat prin două tendinţe majore, şi anume: creşterea generalizată a preţurilor şi scăderea puterii de cumpărare a banilor. Se consideră că inflaţia este o stare ...
Continuare

Exportul indirect

O firmă este prezentă în mod indirect pe piaţa internaţională atunci când există cel puţin un intermediar care se interpune între firmă şi piaţa internaţională. Aceşti intermediari pot fi: comercianţii independenţi, comisionarii la export şi agenţii. În cazul exportul indirect ...
Continuare

Definirea conceptuala si operationala a variabilelor considerate

Scopul cercetării Denumirea variabilei Definirea conceptuală Definirea operaţională Cunoaşterea obiceiurilor de cumpărare şi de utilizare ale consumatorilor români pentru detergenţii de rufe. Formula de prezentare a detergentului de rufe. Starea fizicochimică sub care se prezintă detergentul de rufe ce ...
Continuare

CONTRACT DE PRESTARI DE SERVICII

Nr. ........... din ................... I. PARTILE CONTRACTANTE S.C. MOLDO OLT SERV SRL, cu sediul in,Botosani,str Fratii Matei,nr 113, CUI. 23650223, Nr. Reg. Com. J07/240/03.04,2008, cont IBAN nr SV19653660700, deschis la BRD Botosani, sucursala Bucovina, reprezentata de Balteanu Ciprian-Petru, in calitate de PRESTATOR , si S.C ...
Continuare

CONTRACT DE DISTRIBUTIE

CONTRACT DE DISTRIBUTIE Nr............. / ............................... (SHEBA DISTRIBUTION) Nr............/.................................(...........................................) S.C. SHEBA DISTRIBUTION SRL, avand sediul in Bucuresti, str. Targu Neamt nr. 11, bl. M2B, 8/4, sc. B, et. 6, ap. 71, sector 6, cod unic R 14992022, ...
Continuare

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII NR.01 DIN 08.01.2008 I.PARTILE CONTRACTANTE Societatea comerciala NARDO PROCON S.R.L.,cu sediul in Ploiesti,str. 8 Martie nr.1A,inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul J29/2282/07.09.2007,cod fiscal nr.RO 22377746,titulara a contului ...
Continuare

7 pasi in vanzari

La fel de bine pot fi 6 sau 8, poate chiar 9, in functie de autorul care ii pune pe hartie. Specialistii folosesc aceasta structura, cu 7 pasi, in cursurile de vanzari si cred ca aceasta reprezinta elementul primordial in cariera oricarui profesinist din domeniu. Recomandat este ca evolutia fireasca a pasilor sa fie respectata. Stim insa la fel de bine ca si dumneavoastra ca fiecare vanzare are ...
Continuare

COMPORTAMENTUL CONSUMATORULUI

4.1 Consumatorul - trasaturi si factori de influenta 4.2 Procesul decizional de cumparare Obiectivele capitolului: Dupa ce veti parcurge acest capitol, veti fi capabil sa: - faceti distinctia între cumparatorul individual si cel organizational; - identificati caracteristicile comportamentului consumatorului si implicatiile lor asupra activitatii de marketing a firmei; - întelegeti ...
Continuare

ANALIZA ACTIVITATII BANCII BRD S.A

Etapa in care traim se caracterizeaza printr-un ritm alert al schimbarilor, al mutatiilor de tot felul si nu exista, deocamdata, nici un indiciu ca el va incetini. In aceasta etapa a tranzitiei la economia de piata apare necesitatea, ca fiecare agent economic sa se adapteze, sa se transforme pentru a putea functiona in conditii normale. Daca nevoia de adaptare la modificarile care au loc ...
Continuare

Analistii avertizeaza asupra costurilor ascunse ale creditelor in franci

Creditele in monede exotice au devenit unele dintre cele mai atractive pe piata autohtona, datorita dobanzilor mici si posibilitatii accesarii unor sume mai mari. Volumul creditelor acordate populatiei in moneda exotica a crescut accelerat anul trecut. Astfel, la sfarsitul lunii noiembrie 2007, creditele de consum acordate populatiei, in alte monede decat leu si euro constituiau 3,621 miliarde ...
Continuare

Referate economie