marketingLeadership si comunicare

întotdeauna într-un grup apare, mai devreme sau mai târziu, un lider. întregul grup înţelege să se lase îndrumat de acest unic individ. Ce poate fi deosebit la această persoană şi cum putem deveni noi înşine lideri ? O anecdotă spune că cineva din subordinea unui director important a făcut într-o zi o greşeală ce a costat compania nouă ...
Continuare

Analize educationale - Procese de grup

In practică, există situaţii în activitatea grupului în care răspunsurile nu sunt nici evidente, nici uşor de introdus în categorii absolute (de tipul „bine-rău", „corect-greşit"); de aici. dificultatea opţiunii unui anumit membru poate fi o sursă importantă pentru o decizie de conformare a opiniei sale la alegerile grupului (spre exemplu, ...
Continuare

Caracteristicile grupului de comunicare

Grupurile pot fi studiate pe un evantai tipologic extrem de extins, diversitate care este potenţată şi de variabilitatea intersecţiilor dintre aceste tipuri ale grupurilor. Referindu-ne la obiectul studiului nostru, grupurile mici, considerăm util inventarul oferit de către John Brilhart şi Gloria Galanes (Brilhart, Galanes, 1995). Astfel, în abordarea ...
Continuare

Negocierea si medierea conflictului

Tactici folosite în conflict Câteodată, într-un conflict, cei cu care interacţionâm folosesc un evantai cuprinzător de tactici, care ne pot manipula să ne dăm acordul pentru cel ce foloseşte astfel de modalităţi. Dale Carnegie foloseşte o metaforă foarte nimerită: „In fiecare vară", spune autorul, „mă duc la pescuit pe lacul ...
Continuare

Provocarea si rezolvarea conflictelor

In viaţa de zi cu zi suntem confruntaţi adesea cu multiple conflicte; de cele mai multe ori, este bine dacă reuşim să le prevenim ori, în caz câ acest lucru nu mai este posibil, măcar să le reducem intensitatea. Câteodată, nici acest lucru nu merge şi atunci suntem puşi în situaţia de a face eschive complicate şi de a face ...
ContinuareConflictul. Perspective de analiza

Comunicarea este un proces cu care ne confruntăm în fiecare zi, dar conflictul este şi el un „ingredient" cotidian al experienţei noastre de viaţă. Unii oameni par să ştie doar să provoace conflicte, alţii le şi rezolvă. Se cuvine însă să observăm că, aşa cum se exprimă unii autori (Rubin, Pruitt, Kim, 1994), ...
Continuare

Ascultarea eficienta

Dale Carnegie povesteşte că, odată, la un dineu oferit de un editor new-yorkez, a întâlnit un distins botanist. „Era prima oară când stăteam de vorbă cu un specialist în acest domeniu. L-am ascultat cu o stăruitoare atenţie în timp ce-mi vorbea de plantele grase, de haşiş, de climatul serei şi-mi dădea interesante detalii despre umilul ...
Continuare

Prezentarea eficienta

De vorbit, vorbim în fiecare zi; fiecare face acest lucru. însă unii dintre noi ştiu să comunice mai eficient decât alţii. De ce? De multe ori ne aflăm în situaţia de a începe o conversaţie cu o altă persoană şi nu ştim cum să o facem. Pentru foarte mulţi, începutul unei conversaţii cu cineva are o valoare însemnată ...
Continuare

Bariere in comunicare si aspecte privind eficienta comunicarii

In comunicare, existenţa barierelor poate să fie pusă în evidenţă din multiple unghiuri, pornind de la intersecţia fecundă a diversităţii de aspecte pe care le atinge acest fenomen atât de prezent în viaţa fiecăruia dintre noi. Astfel, înainte de toate, barierele în comunicare pot să aibă la bază anumite „mituri" privind ...
Continuare

Metacomunicarea

Metacomunicarea reprezintă apariţia unor implicaţii ale mesajului care nu pot fi direct atribuite înţelesului cuvintelor sau modului cum au fost ele spuse. Moore ne oferă în acest sens următorul exemplu: „Puteţi cere unui elev să vă viziteze după ore pentru a discuta despre un subiect apărut în timpul orelor de curs, când în realitate ...
Continuare

Comunicarea nonverbala

O persoană a intrat într-o cameră, a făcut câţiva paşi şi apoi a ieşit. Pentru un privitor atent, acel om a comunicat deja foarte multe despre sine. Comunicarea nonverbală are o mare doză de credibil, întrecând-o pe aceea a comunicării verbale; mai mult, conform lui Albert Mehrabian (apud De Vito, 1988, p. 140), putem face un astfel de calcul: ...
Continuare

Formele comunicarii

aaa1 Literatura de specialitate priveşte comunicarea în organizaţii din punctul de vedere al direcţiei pe care o dezvoltă fluxul de informaţie. Astfel, se poate distinge comunicarea verticală (în sus şi în jos) de comunicarea orizontală (laterală şi în serie). Comunicarea ascendentă se referă la mesajele care sunt trimise de la ...
Continuare

Feedback, canal si context in comunicare

Feedback-ul este o componentă deosebit de importantă a comunicării. T.K. Gamble şi M. Gamble definesc feedback-ul drept „toate mesajele verbale şi nonverbale pe care o persoană le transmite în mod conştient sau inconştient ca răspuns la comunicarea altei persoane" (Gamble, Gamble, 1993, p. 151). Longenecker spune că feedback-ul „este necesar ...
Continuare

Elemente componente ale comunicarii

Fiecăruia dintre noi i s-a întâmplat să se pregătească intens în calitate de emiţător al unui mesaj, să-şi îndeplinească foarte bine rolul, dar să nu fie înţeles aşa cum ar fi dorit de audienţă. în momentele de „după", analizându-ne, nu am găsit nimic să ne reproşăm: totuşi, ceva făcuse ca ...
Continuare

Competenta de comunicare

Principii şi funcţii ale comunicării In condiţiile dezvoltării termenului de comunicare, şi funcţiile comunicării pot să se întindă pe un palier extrem de larg; astfel, s-ar putea face apel, în determinarea acestor funcţii, la extinderea pe care am operat-o în teoriile comunicării, după care comunicarea se poate conjuga cu ...
Continuare

Programarea neuro-lingvistica (NLP)

Această abordare, iniţiată de către Richard Bandler şi John Grinder în anii '70 ai secolului trecut porneşte de la ideea că oamenii pot, prin studierea tiparelor gândirii, comportamentului şi limbajului, să-şi construiască un set de strategii prin care să-şi crească nivelul eficienţei personale, să-şi dezvolte ...
Continuare

Definitii, modele si teorii ale comunicarii

Când intenţionam să vorbim despre comunicare, fie şi doar din raţiuni tangenţiale la o altj temă propusă spre dezbatere, observăm aproape imediat un fenomen interesant: termenul de comunicare se prezintă sub forma unei aglomerări conceptuale cu multiple (şi deseori neaşteptate) ramificaţii, fiind văzut drept parte ...
Continuare

CONTINUTUL, PARTICULARITATILE SI STRUCTURA PIETEI TURISTICE

Conţinutul pieţei turistice  Cererea turistică  Consumul turistic  Oferta turistică  Producţia turistică Conţinutul pieţei turistice - particularităţi  Interferenţele între piaţa turistică şi pieţele de servicii respectiv bunuri materiale;  Complementaritatea ...
Continuare

MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA GENERATE DE DEZASTRE - TERORISMUL SI CELELALTE RISCURI ASIMETRICE, NONCLASICE ; STRATEGII, CAI SI MODALITATI DE ACTIUNE PENTRU PREVENIRE SI COMBATERE

1. TERORISMUL, FENOMEN CU DETERMINĂRI ŞI MANIFESTĂRI COMPLEXE ŞI PERICULOASE 2. NOILE PROVOCĂRI LA ADRESA SECURITĂŢII ŞI GLOBALE 3. STRATEGII, CĂI ŞI MODALITĂŢI DE ACŢIUNE PENTRU PREVENIRE ŞI COMBATERE I. TERORISMUL, FENOMEN CU DETERMINĂRI ŞI MANIFESTĂRI COMPLEXE ŞI ...
Continuare

Planul de afaceri

NECESITATEA PLANIFICĂRII Un business plan de succes e un document care conţine prospecte noi şi descrie potenţialul companiei. El reprezintă un set de proiecte specifice. Spre exemplu un plan poate fi în căutarea fondurilor pentru acoperirea cheltuielilor asociate cu dezvoltarea şi marketing-ul unui producs nou. Sau poate fi utilizat pentru asigurarea ...
Continuare

Materiale marketing