marketingPlan de afacere

Cuprins: DATE DE IDENTIFICARE 1. Numele firmei 2. Codul unic de înregistrare 3. Forma juridică de constituire 4. Activitatea principală a societăţii şi codul CAEN al activităţii principale 5. Natura capitalului social 6. Valoarea capitalului 7. Adresa, telefon/fax, e-mail 8. Persoană de contact 9. Conturi bancare deschise la 10. ...
Continuare

MARKETING - PROIECT

Cuprins: 1. Scurta prezentare a firmei si descrierea obiectului de activitate. 2. Analiza mediului intern si extern de marketing (analiza SWAT). 3. Obiectivele strategice pe urmatorii doi ani. 4. Planul de actiune pe urmatorii doi ani pe domeniile mixului de marketing. ...
Continuare

Satisfacerea clientului prin calitate, valoare si servicii

1. Satisfacerea nevoilor clienţilor Firmele trebuie să treacă de la o filosofie bazată pe produs şi pe vânzări la una bazată pe client şi pe marketing. în acest capitol se va prezenta modul în care companiile îşi pot câştiga clienţii şi depăşi concurenţii. Cheia succesului stă într-o mai bună satisfacere a ...
Continuare

Proiectarea manageriala a unei unitati sanitare

Proiectarea manageriala a unei unitati sanitare care sa raspunda la urmatoarele cerinte: 1. Definirea obiectului de activitate; 2. Organizarea activitatii de productie sau de servicii; 3. organizarea activitatii de aprovizionare; 4. Organizarea activitatii de desfacere si valorificare a serviciilor; 5. Dimensionarea resurselor umane; 6. Calculul investitiilor necesare in etapa ...
Continuare

Functia de decizie in management

Definitie si rol Decizia de management reprezinta procesul de alegere rationala a unei alternative de actiune, din mai multe posibile, in vederea realizarii unor obiective urmarite, prin a carei aplicare se influenteaza activitatea a cel putin unei persoane decat decidentul. Conceptual de decizie de management include cateva conditii definitorii: a) Existenta unor informatii ample si sigure ...
ContinuareRELATIILE PUBLICE. COMUNICAREA CU MASS-MEDIA, AUTORITATILE SI COMUNITATEA

Definire, obiective, zone de activitate Relaţiile publice reprezintă un fenomen caracteristic pentru secolul XX, dar rădăcinile acestei activităţi se întind până în cele mai vechi perioada istorice, părând a fi tot atât de vechi pe cât este comunicarea umană. Astfel, unele tehnici de comunicare, care astăzi, se integrează în ...
Continuare

COMUNICAREA CU CLIENTII, COMUNICAREA PRIN BRAND

Definire, obiective. Orientarea spre clienţi Primele încercări de construire a unor relaţii personalizate cu clienţii în afaceri vin din zona comunicării comerciale, mai nou a comunicării de marketing. Vânzătorii care-şi strigau marfa au fost, cu siguranţă, primii care au sesizat importanţa semnalizării, într-un anume fel, a ...
Continuare

COMUNICAREA INTERNA IN AFACERI

Comunicarea internă nu este lubrifiantul unei organizaţii - este sistemul nervos şi circulator al acesteia. Comunicarea internă: definire, obiective, tipuri Interesul vis-a-vis de noţiunea de comunicare internă este unul în creştere. Aceasta se datorează faptului că atât specialiştii în Management (mai ales cei în Managementul resurselor ...
Continuare

COMUNICARE SI REPUTATIE IN AFACERI

De ce se regurge la comunicarea în afaceri? 1. Pentru că nu putem trăi fără comunicare Nu există realitate fără comunicare. Un eveniment, o idee, un serviciu care nu sunt cunoscute nu există în societate. 2. Pentru a informa cu privire la activităţile organizaţiei A-ţi face cunoscute activităţile, deciziile, ...
Continuare

Comportamentul consumatorului – chestionar (crema antirid)

1. Scopul cercetării Scopul efectuării acestei cercetări selective îl constituie studiul imaginii produsului Silky Soft, cremă antirid în rândul consumatorilor. Se urmăreşte în principal să se stabilească modul în care este perceput produsul de către consumatori şi ce susre de informare au aceştia în legătură cu ...
Continuare

Chiosc interactiv

1. Definitie Un chiosc interactiv este un terminal special customizat din punct de vedere hardware si software pentru spatii publice outdoor sau indoor, care are rolul de a facilita comunicarea între utilizator si institutii publice si private, prin servicii de acces direct, devenind solutia interactivă pentru comert, publicitate, educatie, divertisment. Chioscurile interactive sunt ...
Continuare

ANALIZA SI REZULTATELE POLITICII DE PROMOVARE ALE S.C. Dr. Oetker. S.R.L.

Promovarea, ca unul din domeniile cele mai empirice ale acţiunii marketingului, se exprimă în “ansamblul de acţiuni şi mijloace de informare şi atragere a cumpărătorilor potenţiali către punctele de vânzare, în vederea satisfacerii nevoilor şi dorinţelor acestora şi implicit a creşterii eficienţei economice a ...
Continuare

ARTA DE A VINDE – referat

În opinia lui Zig Ziglar “TOATĂ LUMEA LUCREAZĂ ÎN VÂNZĂRI; TOŢI LUCRĂM ÎN DOMENIUL VÂNZĂRILOR; trebuie să înţelegem că toţi, indiferent de profesie suntem agenţi de vânzări.” Deoarece în final ne vindem forţa de muncă şi suntem direct interesaţi să o vindem cât mai convenabil atât pentru noi cât şi ...
Continuare

METODOLOGIA CERCETARII STIINTIFICE IN MANAGEMENT

LISTA DE SUBIECTE 1. Ştiinţa. Caracteristici şi tendinţe actuale ♦ Stiinta este un fenomen definitoriu,dominant al lumii contemporane.Apogeul stiintei contemporane il reprezinta descifrarea si relevarea precisa a legilor alcatuirii si dezvoltarii materiei,a diferitelor ei stari si modificari,precum si producerea eficienta de substante si bunuri care nu exista in ...
Continuare

Managementul conflictelor

Managementul conflictelor Conflictele sunt prezente inevitabil în toate domeniile activităţii umane supuse schimbării. În consecinţă, este normal să existe o mare diversitate de definiţii. Conflictele au o reputaţie proastă şi presupun, în mod tradiţional, la nivelul opiniei comune, o trimitere la ...
Continuare

PERSPECTIVA SOCIALA A MARKETINGULUI

Obiectivele capitolului: • Evidenţierea problemelor de etică ale marketingului • Definirea responsabilităţii sociale a marketingului • Înţelegerea schimbării vieţii socio-economice şi a consecinţelor acesteia Evoluţia mediului social-economic Ca ştiinţă de frontieră, implicată ...
Continuare

POLITICA DE PRET

Obiectivele capitolului: • Înţelegera naturii şi importanţei preţului • Definirea obiectivelor şi a opţiunilor bazate pe preţ • Explorarea factorilor care pot afecta deciziile cu privire la preţ • Cunoaşterea tipologiei preţurilor • Determinarea preţurilor în condiţii concurenţiale Factorii ...
Continuare

POLITICA DE PROMOVARE – COMUNICARE

Obiectivele capitolului: • Examinarea procesului de comunicare • Înţelegerea rolului promovării în mixul de marketing • Evidenţierea limitelor conceptelor de reclamă, publicitate, promovarea vânzărilor, relaţii cu publicul • Evaluarea formelor de promovare şi a mijloacelor folosite • Identificare avantajelor şi riscurilor metodelor de ...
Continuare

POLITICA DE DISTRIBUTIE

Obiectivele capitolului: • Definirea distribuţiei – plasare a produselor în timp şi spaţiu • Inţelegerea conceptului de canal de marketing / distribuţie • Evidenţierea rolurilor jucate de membrii canalului de distribuţie • Conştientizarea importanţei logisticii (distribuţia fizică) Conţinutul şi ...
Continuare

CONCEPTUL SI POLITICA DE PRODUS

Obiectivele capitolului: • Definirea conceptului de produs în arealul marketingului • Clasificarea produselor • Identificarea etapelor ciclului de viaţă al produsului • Definirea opţiunilor marketerilor vis-ŕ-vis de stadiile de evoluţie a produselor • Descoperirea alternativelor de politică referitoare la produs • Identificarea conceptelor auxiliare ...
Continuare

Materiale marketing