marketingMANAGEMENTUL STRATEGIC SI OPERATIONAL AL MARKETINGULUI

Obiectivele capitolului: • Înţelegerea demersului strategic în planificarea activităţii de piaţă • Evidenţierea alternativelor strategice • Formarea unei imagini asupra planului de marketing – instrument al managementului • Definirea mixului de marketing – fundament al strategiei Conţinutul şi rolul strategiei de ...
Continuare

COMPORTAMENTUL DE CUMPARARE AL CONSUMATORILOR

Obiectivele capitolului: • Definirea consumului şi a importanţei sale în fenomenul de marketing • Identificarea nevoilor ca elemente determinante ale consumului • Înţelegerea factorilor de influenţă a comportamentului consumatorului • Separarea etapelor procesului de cumpărare • Înţelegerea specificului comportamentului ...
Continuare

CERCETAREA DE MARKETING

Obiectivele capitolului: • Înţelegerea importanţei cercetării de marketing pentru deciziile managementului • Definirea obiectivelor realizării unui sistem informaţional de marketing • Cunoaşterea metodelor şi tehnicilor fundamnetale utilizate în cerecetarea de marketing • Dezvoltarea abilităţii de concepere a unui plan de ...
Continuare

PIATA IN OPTICA DE MARKETING

Obiectivele capitolului: • Înţelegerea schimbului ca bază a fenomenelor de piaţă • Definirea procesului de formare a cererii • Recunoaşterea diverselor tipuri de piaţă • Dimensionarea pieţelor • Identificarea factorilor de influenţă ai pieţei • Conştientizarea fenomenului de segmentare şi a implicaţiilor ...
Continuare

MEDIUL DE MARKETING AL ORGANIZATIEI

4) Obiectivele capitolului: • Definirea conceptului de mediu al marketingului • Înţelegerea influenţelor pe care le poate avea mediul supra organizaţiei • Separarea noţiunilor de micromediu şi macromediu de marketing • Identificarea opţiunilor pe care le are organizaţia 4) Conceptul de mediu al marketingului şi ...
ContinuareMARKETINGUL SI IMPORTANTA SA IN ECONOMIE

Obiectivele capitolului: • Definirea conceptului de marketing • Importanţa studierii marketingului ca ştiinţă şi artă a acţiunilor de piaţă • Cunoaşterea evoluţiei marketingului şi a diverselor orientări consolidate pe parcursul istoriei sale • Conştientizarea importanţei ATITUDINII DE ...
Continuare

LUCRARE DE LICENTA - STRATEGII SI POLITICI DE MARKETING IN CADRUL AGENTIEI “MARSHAL TURISM”

CUPRINS CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A AGENŢIEI “MARSHAL TURISM” 1.1 Evoluţia societăţii ........................................................................................pag 5 1.2 Organizarea şi funcţionarea agenţiei “Marshal Turism”.......................pag 8 1.3 Piaţa de ...
Continuare

Abordarea produsului din perspectiva marketingului

Generic, în viziunea de marketing, produsul, ca rezultantă a activităţii unui producător, este expresia răspunsului acestuia la cererea consumatorului. El trebuie privit ca un sistem al elementelor ce declanşează cererea pe piaţă şi se prezintă sub forma: unui bun material simplu sau complex ce rezultă dintr-un proces de ...
Continuare

Tendinte noi in marketingul mix

În ultimele decenii, se constată o mai mare preocupare din partea specialiştilor, pentru cunoaşterea tendinţelor noi ce apar în marketingul mix, tendinţe ce oferă întreprinderilor posibilitatea reorientării din timp a politicii de marketing. Iacob Cătoriu şi V. Balaure (Iacob Cătoriu şi V. Balaure, “Mutaţii în economia mondială ...
Continuare

Elaborarea mixului de marketing

În conceperea mixului de marketing se au în vedere: natura şi numărul variabilelor utilizate la un moment dat, modul de dozare a acestora pentru atingerea scopului propus, relaţiile ce apar între organizaţie şi macromediu, reacţia întârziată a acţiunilor de marketing, solicitările pieţii, posibilităţile organizaţiei etc. astfel ...
Continuare

Strategia de piata – nucleu al politicii de marketing

Strategia globală de marketing încorporează într-un tot unitar direcţiile strategice referitoare la piaţă, produs, preţ, distribuţie şi promovare. 6.5.1. Locul şi rolul strategiei de piaţă Strategia de piaţă sintetizează atitudinea întreprinderii faţă de piaţă, posibilităţile ei de ...
Continuare

Procesul de elaborare a strategiilor de marketing

Oricât de precise şi realiste ar fi obiectivele stabilite într-o întreprindere, dacă nu se aleg căi şi mijloace adecvate de realizare, adică nu se adoptă o strategie corespunzătoare, scopurile propuse nu se pot atinge. De aceea are foarte mare importanţă în activitatea de marketing elaborarea strategiilor care îi asigură obţinerea ...
Continuare

Raportul politica – strategie – tactica de marketing

Politica de marketing reflectă concepţia organizaţiei cu privire la evoluţia activităţii sale, opţiunile ei de ansamblu, principiile şi normele ce o călăuzesc, precum şi acţiunile concrete prin care se asigură valorificarea potenţialului său corespunzător cerinţelor pieţii. Se exprimă printr-un ansamblu ...
Continuare

Procesul adoptarii deciziei de cumparare

Pentru producătorul de bunuri şi servicii, comportamentului consumatorului prezintă mare interes în măsura în care acesta se hotărăşte să-i cumpere rezultatele activităţii sale. Modul în care consumatorul abordează luarea deciziei de cumpărare şi metodele utilizate trebuie să-i preocupe în mod deosebit pe operatorii de ...
Continuare

Factorii care determina comportamentul consumatorului

Maniera în care consumatorii abordează deciziile de cumpărare cunoaşte o mare diversitate, întrucât reacţiile acestora sunt determinate în foarte mare măsură de problemele mediului ambiant în care îşi trăiesc viaţa. Complexitatea deosebită a comportamentului consumatorului se explică şi prin multitudinea factorilor care ...
Continuare

Conceptul de comportament al consumatorului

Comportamentul de cumpărare al consumatorului, ca domeniu recent de cercetare al marketingului, se referă la comportamentul consumatorilor finali, care cumpără bunuri şi servicii pentru consum personal – persoane individuale şi gospodării - prin care îşi satisfac cerinţele curente sau îşi indică rolul în societate. Există şi ...
Continuare

Importanta cunoasterii comportamentului consumatorului

In ultimele decenii, una din problemele esenţiale ale firmelor producătoare o constituie cunoaşterea manierei în care vor răspunde consumatorii la diverşi stimuli pe care le vor folosi ele în vederea atingerii ţelului lor final – profitul cât mai mare. Studierea comportamentului consumatorului a devenit o preocupare a specialiştilor în marketing, întrucât ei ...
Continuare

DIAGNOZA ACTIVITATII S.C. “CONTUR INVEST” S.A.

2.1. Prezentarea S.C. “CONTUR INVEST” S.A. Înfiinţare S.C. “CONTUR INVEST” S.A. s-a înfiinţat la data de 11 decembrie 2001. La data de 1 ianuarie 2002 a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu numărul de înmatriculare J40/10152/11.12.2001, având codul fiscal numărul R14341288. Obiect de activitate S.C. “CONTUR INVEST” S.A. este ...
Continuare

Marketingul – la cumpana dintre milenii

În ultimii ani firmele se adresează unei pieţe tot mai complexe , în cadrul căreia trebuie să facă faţă unor concurenţi puternici ce abordează piaţa cu strategii inovatoare, bine definite şi mereu actualizate. În acest context, relaţia cumpărător – client – consumator este determinantă. Cumpărătorul ...
Continuare

Compartimentul de marketing in firmele romanesti

Într-o cercetare realizată într-un eşantion reprezentativ de 240 de firme din România, în care s-a urmărit evidenţierea stării marketingului, s-a desprins concluzia că 135 de firme, reprezentând 56,25% din eşantion, au constituit compartiment de marketing iar 105 firme, reprezentând 43,75%, nu au un compartiment de marketing . S-a constatat că ...
Continuare

Materiale marketing