INSTRUMENTAREA CONTABILA PRIVIND CALCULUL SI CONTABILIZAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR DATORATE DE O SOCIETATE COMERCIALA BUGETULUI DE STAT, SI GESTIUNEA COSTULUI FISCAL AL FIRMEI - referat

referat, proiect, rezumat, caracterizare, lucrare de nota 10 despre: INSTRUMENTAREA CONTABILA PRIVIND CALCULUL SI CONTABILIZAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR DATORATE DE O SOCIETATE COMERCIALA BUGETULUI DE STAT, SI GESTIUNEA COSTULUI FISCAL AL FIRMEI Lucrare diploma

INSTRUMENTAREA CONTABILA PRIVIND CALCULUL SI CONTABILIZAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR DATORATE DE O SOCIETATE COMERCIALA BUGETULUI DE STAT, SI GESTIUNEA COSTULUI FISCAL AL FIRMEI

Contabilitate si informatica de gestiune

CAP I. CONSIDERATII INTRODUCTIVE

CAP II. BAZA DE STUDIU PRIVIND REGLEMENTAREA, CALCULUL SI CONTABILIZAREA UNOR IMPOZITE SI TAXE DATORATE BUGETULUI DE STAT

CAP III. DELIMITARI SI STRUCTURI PRIVIIND DATORIILE FISCALE

CAP IV. REGLEMENTAREA , CALCULUL SI CONTABILIZAREA IMPOZITELOR DIRECTE

CAP V. REGLEMENTAREA , CALCULUL SI CONTABILIZAREA IMPOZITELOR INDIRECTE

1.1. NECESITATEA IMPOZITELOR SI A TAXELOR.


Satisfacerea nevoilor colective ale oricarei societati impune realizarea unor venituri publice. În consecinta , statul procedeaza la repartitia sarcinilor publice între membrii societati, instrumentul financiar si juridic fiind obligatia fiscala sub forma taxelor si impozitelor. Notiunea care defineste cel mai bine aria de cuprindere a domeniului impozitelor si a taxelor este cea de sistem fiscal. Sistemul fiscal trebuie conceput si înteles ca un tot unitar care cuprinde trei elemente interdependente:
a) legislatia fiscala – care reglementeaza, instituie impozitele si taxele,
b) mecanismul fiscal – care constituie o suma de modele, procedee, tehnici prin care se realizeaza actiunea de urmarire si percepere. Din mecanismul fiscal fac parte si suporti informationali,
c) Aparatul fiscal – care, bazându-se pe legislatia fiscala pune în miscare sistemul fiscal in scopul realizarii obiectivului final: urmarirea si perceperea impozitelor si taxelor.
Printre trasaturile sistemului fiscal se gaseste:
- statul îsi procura prin intermediul sau resursele necesare finantarii actiunilor sale,
- universalitatea acestuia : impozitul trebuie platit de catre toate persoanele care realizeaza venituri,
- asezarea trebuie sa se faca dupa criterii unitare pentru toti detinatorii aceluiasi obiect impozabil fara discriminare de natura sociala sau obiectiva,
- echitatea conform principiului justitiei sociale fara discriminarii de ordin etnic religios sau politic.
Impozitul reprezinta o contributie baneasca obligatorie si un titlu nerambursabil datorat conform legii, bugetului de stat de catre persoane fizice si juridice pentru veniturile pe care le obtin si bunurile pe care le poseda.
Analizând elementele definitiei impozitului putem constata urmatoarele:
a) impozitul este o contributie baneasca în sensul persoanele fizice sau juridice sunt datoare sa participe dupa anumite criterii la formarea fondurilor de dezvoltare ale societatii,
b) este o contributie obligatorie , toate persoanele fizice sau juridice care beneficiaza de venituri sa participe la formarea acestor fonduri,
c) impozitele sunt prelevari cu titlu nerambursabil,
d) impozitele sunt datorate conform dispozitiilor legale,
e) sunt datorate de catre persoane fizice si juridice,
f) impozitul se datoreaza pentru veniturile realizate si bunurile detinute.
Referindu-se la rolul impozitelor, un economist francez pot fi folosite pentru a încuraja sau descuraja o anumita activitate economica. Fara sa înceteze a fi un mijloc de acoperire a cheltuielilor publice, venitul fiscal a devenit un mijloc de interventie in domeniul economic si social.
Pe plan social, rolul impozitelor se concretizeaza prin faptul ca prin intermediul lor, statul procedeaza la redistribuirea unei parti importante din produsul intern brut între clase si paturi sociale, între persoane fizice si juridice.


1.2. REFORMA FISCALA ÎN ROMÂNIA

Modernizarea si dezvoltarea oricarui stat modern nu se poate face fara un sistem fiscal performant si care poate fi suportat de catre contribuabili. Sistemele fiscale au aparut si au evoluat în functie de interesele si nevoile diferitilor „stapâni”. De regula, organizarea fiscului a fost putin agreata chiar de la început. Starea de prosperitate a unui stat contemporan este dependenta în mare masura de istoria propriului sistem fiscal de felul cum acesta a fost conceput si-a functionat. În România se poate vorbi despre un progres perceptibil la intervale relativ mici de timp o data cu intrarea Tarilor Române în orbita sistemului capitalist, intrare înlesnita mult de prevederile Regulamentului Organic. Regulamentului Organic a constituit un progres evident fata de haosul care domnea în trecut, deoarece el a asezat statul român pe temelii mai solide , introducând rânduiala in finantele acestuia.


1. Reforma fiscala a lui Nicolae Titulescu din 1921

Prima masura fiscala importanta a constituit-o cea din 1921, propusa de Nicolae Titulescu , ministrul finantelor , masura instrumentata prin Legea din 1 august 1921 ( Legea privind impozitul progresiv pe avere si îmbogatirea în timpul razboiului ) care avea la baza ideea progresista la acea vreme si anume impozitul cedular ( care se calculeaza în functie de provenienta venitului ) completat cu unul global pe venit progresiv , pe lux , cifra de afaceri si anexe, precum si scutiri pentru minimum de existenta.
Veniturile supuse impozitului direct, prin legea din 1 august 1921 erau împartite în 7 categorii, denumite cedule :
a. veniturile proprietatilor funciare necladite ( cota 15% );
b. veniturile proprietatilor funciare cladite( cota 15% );
c. veniturile proprietatilor agricole( cota 12% );
d. veniturile proprietatilor întreprinderilor industriale si comerciale( cota 10% si 12%);
e. veniturile din profesiuni si ocupatii necomerciale ( cota 10% );
f. salarii, indemnizatii, pensii, si rente viagere ( cota 6%);
g. veniturile valorilor mobiliare , creantelor, depozitelor, garantiilor ( cota 15%) .

2.Reforma fiscala a lui Vintila Bratianu din 1923.

O noua reforma fiscala a fost propusa în 1923 de Vintila Bratianu care urma sa consolideze unificarea sistemului fiscal românesc. Este vorba despre legea privind unificarea contributiilor directe si pentru înfiintarea impozitului pe venitul global. Prin noua lege impozitele cedulare sunt înlocuite cu 6 impozite directe, reale, denumite de lege si elementare. Astfel s-a renuntat la impozitul asupra veniturile proprietatilor agricole si la impozitul extraordinar asupra capitalului, fiind mentinute celelalte 6 impozite din 1921, dar cu cote mai mici pentru unele dintre acestea.
Cele 6 impozite care se aplica sunt:
a. impozitul pe veniturile proprietatilor;
b. impozitul pe veniturile proprietatilor cladite;
c. impozitul pe veniturile valorilor mobiliare;
d. impozitul pe veniturile industriale si comerciale;
e. impozitul pe salariu;
f. impozitul pe veniturile din profesiuni si ocupatiuni ne impuse la celelalte impozite.

În perioada comunista (1945-1989) a tarii noastre se desprind trei caracteristici de baza ale fiscalitatii:
1. Urmarirea lichidarii ramasitelor orânduirii precedente, cea capitalista si cu ajutorul impozitelor si taxelor aplicate paturii micilor meseriasi si comercianti si a liber-profesionistilor care mai ramasesera în activitate dupa actul nationalizarii din 1948.
2. Impozitarea a lovit numai veniturile aferente care nu apartineau statului ( cooperativele de toate felurile, organizatiile obstesti, ucenicii meseriasi, e. t. c.), iar în ceea ce priveste impozitul pe salariile angajatilor, începând cu 1997, prin plata acestuia de catre întreprinderi si însusirea de catre salariati a salariului net, s-a încercat acreditare ideii false, ca acestia nu ar mai fi platit acest impozit.
3. Sistemul fiscal nu a jucat un rol activ în cadrul politicii fiscale si, la rândul ei, nici în angrenajul sistemului economic centralizat planificat.
Nivelul de trai cvasi-general scazut al populatiei, care a fost nevoita sa suporte mari investitii în proiecte neviabile, demonstreaza ca în realitate, populatia activa a fost supusa în perioada analizata, la o „impozitare” de o factura cu totul originala pentru a doua jumatate de secol XX.


1.3 TRASATURILE NOULUI SISTEM FISCAL DIN ROMÂNIA


Reglementarile legale adoptate în România dupa Revolutia din decembrie 1989 permit a se distinge câteva trasaturi (caracteristici) ale noului sistem fiscal avut în vedere la realizarea reformei fiscale:

1.În primul rând, se observa ca reforma fiscala ce se realizeaza în România are în vedere, în general, conditiile sociale si economice specifice etapei actuale de dezvoltare. Sistemul fiscal este conceput pentru a corespunde cerintelor impuse de reforma economica si sociala aflata în plina desfasurare. Nu este posibil a se copia un sistem fiscal specific unei anumite tari, deoarece conditiile sunt esential diferite. Tarile dezvoltate au realizat sisteme fiscale performante ca si economiile lor de altfel în perioade îndelungate parcurgând evenimente pozitive si negative. Un exemplu în acest sens îl constituie Uniunea Europeana în cadrul careia se militeaza intens, înca de la constituirea ei pentru unificarea sistemelor fiscale nationale.
Toate încercarile nu s-a reusit decât o armonizare a sistemului fiscal, piedica în calea alinierii reprezentând-o conditiile diferite din cadrul tarilor membre.

2. Prin reforma fiscala se urmareste a se construi un sistem fiscal coerent, echitabil si eficient. Vorbim de „construirea” unui sistem fiscal deoarece regimul comunist nu ave nevoie de asa ceva, urmarind un singur lucru, preluarea de la agentii economici, care erau preponderent unitatii de stat, tot venitul net care depasea necesitatile minime – si aceasta planificate centralizat – ale întreprinderilor de stat. Este cunoscut ca imediat dupa Revolutia din 1989, a fost initiat cadrul legislativ al privatizarii, prin adoptarea unor masuri de stimulare a activitatilor economice, pe baza liberei initiative si atragerea capitalului strain.
De asemenea, în domeniul agricol a fost creat cadrul legislativ pentru extinderea si încurajarea sectorului privat. În aceste conditii apare necesara organizarea unui sistem fiscal coerent si eficient, care sa asigure obtinerea pe cale fiscala nu prin metode administrative, a veniturilor îndeplinirii drepturilor fundamentale ale cetatenilor în toate domeniile, mai ales în domeniul infrastructurii.

3. Prin reforma fiscala se tinde la îmbunatatirea structurii impozitelor prin cresterea ponderii impozitelor directe, în principal, prin sporirea rolului impozitelor pe venit. În acelasi timp se are în vedere ca ponderea impozitelor indirecte sa scada, deoarece ele nu se stabilesc direct si nominativ asupra co
ntribuabililor.
®Astfel a fost instituit impozitul pe salarii aplicat de la 1 aprilie 1991, care are în vedere ca, în conditiile trecerii la economia de piata este necesar ca impozitul pe salarii sa asigure o impunere, flexibila si care , totodata , sa tina seama de puterea contributiva a fiecarui salariat;
®Îmbunatatirea structurii impozitelor s-a realizat si prin reglementarea impozitului pe profit, care a fost în continua perfectionare:
Legea 12/1991;
O.G. 70/1994
Legea 73/1996
O.G. 70/1994 republicata;
®Reforma fiscala urmareste, în acelasi timp, perfectionarea rolului impozitelor indirecte. În cadrul acestora impozitul pe circulatia marfurilor detinea o pondere importanta. Dupa cum este cunoscut, începând cu 1 iulie 1993, impozitul pe circulatia marfurilor a fost demontat si a fost înlocuit cu Taxa pe Valoarea Adaugata.
4. Structura impozitelor s-a încercat a se demonstra astfel încât sa faciliteze folosirea politicii fiscale în legatura cu obiectivele stabilizarii cresterii. În vederea schimbarii agentiilor care fac investitii se reduce impozitul pe profit aferent profitului re-investit cu caracter productiv sau pentru protejarea mediului înconjurator.
5. în cadrul reformei fiscale se tinde ca noul sistem fiscal sa permita o administrare eficienta si ne arbitrara si sa fie pe întelesul contribuabilului. La introducerea impozitului pe salarii s-a avut în vedere randamentul lor – în principiu – ridicat , ambele au caracter universal, fiind datorate de toate persoanele fizice sau agenti economici. Prin modul în care sunt concepute noile reglementari legale având ca obiect impozite si taxe, ele sunt accesibile pentru contribuabili ne fiind necesare cunostinte de specialitate pentru a fi întelese.
6. Costul administrarii si al sistemului de constrângere este relativ redus. Aceasta întrucât, spre exemplu, impozitul pe salarii se calculeaza, retine si varsa de catre patron, iar impozitul pe profit si taxa pe valoare adaugata trebuie sa se calculeze si sa se verse în termen legal de catre însisi subiectii impunerii.
În consecinta, aparatul fiscal este chemat numai sa verifice modul de determinare corecta si completa a bazei impozabile, a cuantumului impozitului si a majorarilor de întârziere precum si sa aplice sau sa propuna sanctiuni legale în caz de evaziune fiscala sau frauda fiscala.


1.4 ANALIZA RAPORTULUI: CONTABILITATE – FISCALITATE


Contabilitatea prin geneza a aparut din necesitatea de a raspunde în plan informational si decizional la problematica gestiunii valorilor economice separate patrimonial. Din totdeauna, entitatile patrimoniale au reprezentat spatiul de reprezentare si actiune al contabilitatii.
În mod concret se delimiteaza ca patrimoniu, deci câmp de actiune al contabilitatii, regiile autonome, societatile comerciale, institutiile publice, unitatile cooperatiste, asociatiile si celelalte persoanele fizice si juridice care desfasoara activitati comerciale.
Conform acestor structuri, întreprindea reprezinta sfera de actiune în limitele careia contabilitatea ia forme complete de supraveghere si control a resurselor, cheltuielilor si rezultatelor. Astfel, activitatea de productie a bunurilor, de circulatie a marfurilor, titlurilor de valoare si a instrumentelor de plata, de prestari de servicii în transportul si asigurari, precum si alte activitati accesorii activitatii de comert, se realizeaza în forma cea mai completa.
Ca urmare a celor aratate mai sus, contabilitatea reprezinta un instrument de cunoastere si gestiune a situatiei patrimoniale, a situatiei financiare si a rezultatului obtinut.
În conditiile în care întreprinderea este integrata organic în economia de piata, contabilitatea trebuie sa se orienteze si spre mediul economic – social reprezentat de protagonistii sociali consumatori de informatii ca produs al contabilitatii.
Contabilitatea trebuie sa asigure informatii pentru investitorii de capital, fiscalitatea ca reprezentat al statului, bancheri, furnizori – ca parteneri de afaceri ai întreprinderii, organelor de sinteza informationala ale guvernului si salariatii întreprinderii.
În raport cu acesti utilizatori, contabilitatea trebuie sa se înscrie pe coordonata neutralitatii si adevarului, furnizând o informatie fidela asupra situatiei patrimoniale si financiare, precum si asupra rezultatului. Toate interesele informationale ale protagonistilor sociali trebuie ordonate în mod egal, fara discriminari.
Bazata pe norme si principii generale de evaluare si calcul economic si pe o terminologie precisa si identica pentru toti utilizatorii de informatii, contabilitatea trebuie sa fie neutra, dar si compatibila ca sistem de comunicare. Pentru a argumenta aceste afirmatii enumeram câteva reguli si principii generale care prezinta importanta pentru raporturile contabilitatii cu fiscalitatea:
a. afectarea veniturilor si a cheltuielilor la exercitiului în care s-au angajat;
b. evaluarea activelor la intrare în functie de costul istoric care are o determinare obiectiva si poate fi verificabil;
c. evaluarea anuala, la inventarierea patrimoniului, la valoarea de utilitate (actuala) a tuturor activelor si datoriilor;
d. contabilizarea pierderilor latente, a datoriilor probabile si a deprecierilor de valoare (datorate uzurii morale si fizice, degradarii, dezasortarii stocurilor, neîncasarii creantelor, clientilor dubiosi si rau platnici, e. t. c.) la închiderea fiecarui exercitiu fara a tine cont de eventualele plusvalori latente (din prudenta) si active probabile;
e. distinctia dintre „costurile perioadei” si „costul produsului”, deoarece cheltuielile angajate necunoscute de costul produsului nu pot fi nici imobilizate, nici stocate, nici repartizate asupra rezultatului (cheltuieli generale de administratie si cheltuieli de desfacere).
Despre relatiile dintre contabilitate si fiscalitate s-a scris mult, în general, pentru a sublinia subordonarea primeia fata de a doua. Sistemul fiscal a avut o influenta fiscala asupra principiilor contabile. Dreptul fiscal a intervenit în domeniul contabil pentru a fixa reguli de evaluare sau metode de prezentare aconturilor anuale. Aceasta interventie are cel putin doua explicatii:
Prima ar fi aceea ca absenta unei reguli contabile specifice, norma fiscala se impunea ca norma practica;
A doua explicatie consta în necesitatea de a asigura acoperirea cheltuielilor publice prin impozit ceea ce conducea, în mod normal, fiscalitatea la preocuparea de a fixa regulile determinarii bazelor de impozitare. În Franta, legea din 30 aprilie 1983 a dus la nasterea unui veritabil drept contabil. În România însa dupa 1989 , legea contabilitatii a fost adoptata în 1991 , iar planul general de conturi a fost aprobat în 1993. normalizatorii contabili au creat un nou sistem contabil inspirat dupa modelul francez , si racordat la cerintele normalizarii europene si internationale. Teoretic, nu se mai vorbeste decât foarte putin de anexarea sau de poluarea contabilitatii de catre fiscalitate. Fiecare din cele doua discipline are domeniul sau interventie, autonomia sa. Datorita autonomiei celor doua drepturi , în principiu, natura documentelor de întocmit este cea care conditioneaza regula de drept ce trebuie aplicata.
Exista numeroase puncte de divergenta între dreptul fiscal si dreptul contabil. Agentii economici sunt nevoiti uneori sa recurga la arbitraje delicate între obligatia de a prezenta conturile si dorinta de a optimiza costul fiscal al activitatii lor. Alegerea unei solutii din acest punct de vedere poate aduce la aparitia unor erori în plan fiscal, ce pot atrage dupa ele penalizari. Se pot evita aceste erori, prin mentiunile facute în anexa, care consta în atragerea atentiei organelor fiscale asupra pozitiei detinute de întreprindere, adica asupra alegerilor pe care ea le-a efectuat atunci când i s-a oferit mai multe solutii, datorita divergentei analizelor fiscale si a celor contabile.
Bilantul contabil si contul de profit si pierdere sunt însotite de anexe, care indica pozitia detinuta d întreprindere si motivele care au condus la adoptarea unor astfel de solutii. Întâlnim aici informatii asupra regulilor si metodelor folosite, a modurilor de evaluare aplicate, mai ales când exista optiuni între mai multe metode, indicarea si justificarea derogarilor de la principiile generale.
Optiunea , ale carei consecinta sunt adesea greu de evaluat, nu este neutra din punct de vedere fiscal.
Rezultatul final poate fi privit din doua unghiuri:

· rezultat contabil
· rezultat fiscal.


Astfel, în domeniul deficitelor fiscale, posibilitatile legale sunt numeroase, în timp ce un deficit contabil este o contraperformanta pe care întreprinderea trebuie sa o corecteze cât mai repede posibil daca ea vrea sa-si asigure perenitatea. Un deficit fiscal , datorita posibilitatilor de reportare asupra beneficiilor ulterioare, poate constitui un atu care este convenabil de a fi folosit cât mai bine în functie de posibilitatile oferite de legislatie. Deficitul nu poate fi transmis unei alte societati decât în cazuri si conditii specifice cum ar fi fuziunea.
Beneficiul fiscal nu corespunde decât rareori cu beneficiul contabil. De fapt legea fiscala a fixat reguli diferite fata de cele ale planului contabil general , privitoare la deductibilitatea unor cheltuieli, cât si la conditiile de impozitare a anumitor venituri. Se cuvine deci sa aplicam aceste reguli fiscale pentru determinarea bazei impozabile. Pentru aceasta se ia ca punct de plecare rezultat contabil caruia i se aplica niste corecturi. Anumite sume trebuie sa fie adaugate rezultat contabil, acestea putând fi denumite generic REINTEGRARI, alte sume trebuie diminuate din rezultat contabil, acestea fiind DEDUCERILE.

Copyright © Contact | Trimite referat