Combaterea si prevenirea evaziunii fiscale

referat, proiect, rezumat, caracterizare, lucrare de nota 10 despre: Evaziunea fiscala

Lucrare de diploma: Evaziunea fiscala

Combaterea si prevenirea evaziunii fiscale

Evaziunea fiscala – generalitati
Evaziunea fiscala in Romania-cadru general
Evaziunea si frauda fiscala in cazul Taxei pe Valoarea Adaugata TVA
Combaterea si prevenirea evaziunii fiscale
Concluzii
Prevenirea evaziunii fiscale


Fenomenul inflationist este unul complex si necesita multa munca pentru a putea fi combatut.
Populatia trebuie educata si informata in legatura cu obligatiile lor (declaratiile de venit) dar si in legatura cu pedepsele si sanctiunile aplicate celor ce incalca legea.
Masuri de limitare a evaziunii fiscale:
- sistematizarea cadrului legislativ din economie;
- eliminarea actelor normative ce pot favoriza evaziunea fiscala;
- legislatia fiscala trebuie sa determine un comportament economic normal;
- restructurarea aparatului Ministerului Finantelor pentru a se evita suprapunerile, paralelismele activitatii de control fiscal;
- existenta unei publicatii a Ministerului Finantelor ce ar putea facilita interpretarea unitara a cadrului legislativ;
- trecerea pe primul loc a controlului prin exceptie (sondaj) si pe unul secund a celui permanent;
- stabilirea unui raport aproximativ optim intre salariu si stimulentele pentru cointeresarea aparatului fiscal;
- implementarea unui sistem informatic ce va furniza datele necesare analizei si combaterii evaziunii;
- o pregatire permanenta a personalului aparatului ministerului finantelor;
- implicarea mai directa a Ministerului Finantelor Publice si a Ministerului Industriilor si Resurselor in organizarea si buna functionare a sistemului de control financiar intern (preventiv, ulterior,de gestiune etc.);
- verificarea prin sondaj a circuitului diferitelor marfuri la comercializarea carora apare evaziunea;
- constituirea unei evidente cantitative si valorice pe principalii cumparatori/importatori de diferite marfuri la comercializarea carora apare evaziunea fiscala.

Deci trebuie o analiza profunda si sistemica a fenomenului inflationist pentru a se ajunge la elaborarea instrumetelor necesare combaterii lui.
Evaziunea fiscala frauduloasa e un fenomen antisocial care trebuie combatut cu toata energia, deoarece lipseste societatea de importante surse de venituri necesare pentru finantarea unor activitati sociale, economice si altele.
Eradicarea acesteia presupune un complex de masuri:
- elaborarea de reglementari clare cu privire la tinerea contabilitatii, intocmirea documentelor justificative, inregistrarea fenomenelor, incheierea bilantului contabil, determinarea beneficiului impozabil si calculul impozitului;
- incriminarea faptelor ce favorizeaza evaziunea fiscala si sanctionarea acestora pe masura gravitatii lor;
- reglementarile legale trebuiesc facute cunoscute contribuabililor;
- organizarea unui aparat fiscal numeros, ce poate cuprinde intreaga masa de contribuabili, si bine pregatit pentru a descoperi cele mai abile forme de evaziune dar si bine retribuit pentru a minimaliza posibilitatile de corupere a acestora.
Dupa parerea mea, un factor deosebit de important generator de evaziune este nivelul cotelor impozitelor si taxelor. Reforma fiscala va trebui sa vizeze nu numai veniturile persoanelor fizice, dar si pe cel al persoanelor juridice. Obiectivele pot fi de doua feluri: fie reducerea cotelor de impunere, fie largirea bazei de impunere, fie limitarea diferitelor incitatii (aceste obiective pot fi aplicate toate, sau pe rand doar primele doua ori doar primul, in functie de politica tarii).
Nivelul cotelor nu e concludent deoarece sarcina finala este influentata nu numai de marimea cotelor de impozitare, dar si de facilitati acordate sub forma de deduceri de cheltuieli din venitul impozabil sau de reduceri ale impozitului datorat sub forma de credite fiscale. Important este ca nivelul la care se ajunge sa asigure echilibrul intre doleantele contribuabililor, necesitatile bugetare ale statului astfel incat sa nu mai fie incurajata evaziunea fiscala.

Cotele impozitului pe profit datorat de cateva societati OCDE si romanesti:

Nr.crt. Tara Cota
1 Elvetia 11,83-33,6
2 Olanda 35
3 Marea Britanie 35
4 SUA 36,8
5 Romania 38
6 Canada 40,77
7 Franta 39,42
8 Italia 47,37
9 Turcia 49,2
10 Danemarca 50
11 Portugalia 50,8
12 Grecia 49
13 Japonia 56,44-43,37
14 Germania 61,72-36

Se observa ca Romania ocupa locul patru si totusi situatia sa nu este nici pe departe atat de buna ca a Germaniei care percepe impozite de pana la 61,2% (36% este cota perceputa asupra beneficiarului distribuit).
In cazul dublei impuneri, pentru a se stopa efectele pagubitoare pentru state, conventia model a OCDE sugereaza statelor contractante sa faca schimburi de informatii.

Infractiuni si pedepse

Neprezentarea in fata organelor de control prevazute de lege a documentelor justificative si actelor de evidenta contabila necesare pentru stabilirea obligatiilor fata de stat se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda de la 200000 la 1000000 Lei.
Conform Ordonantei 70/1997 constituie infractiuni ce vor fi pedepsite urmatoarele fapte:
- nefurnizarea persoanei imputernicite legal a informatiilor, justificarilor sau explicatiilor solicitate de aceasta, neprezentarea contribuabililor sau reprezentantilor lor legali la sediul unitatii fiscale la data, ora si locul fixate, sunt pedepsite cu amenzi intre 100000 si 1000000 Lei;
- refuzul contribuabilului de a permite accesul in sediul sau de afaceri sau in alte locuri unde exista bunuri impozabile se pedepseste cu amenzi intre 100000 si 1000000 de Lei;
- nefurnizarea organelor fiscale in termenul stabilit de ele a informatiilor si datelor solicitate precum si netinerea evidentelor contabile, se pedepseste cu amenzi intre 1000000 si 10000000 Lei;
- intocmirea incompleta sau necorespunzatoare de documente primare sau de evidenta contabila, sau acceptarea unor astfel de documente pentru a impiedica verificarile fiscale ce vor descoperi evaziunea fiscala se vor pedepsi cu inchisoare de la 2 la 8 ani si interzicerea unor drepturi;
- sustragerea de la plata unor impozite si taxe datorate statului sau nedeclararea unor venituri impozabile, ascunderea sursei ori obiectului impozabil ori taxabil se vor pedepsi cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi;
- neevidentierea prin acte conabile sau alte documente legale in intregime sau in parte a unor venituri realizate sau evidentierea unor cheltuieli ce nu au la baza operatiuni reale ce sunt efectuate pentru a diminua ori a nu plati de loc impozitul, taxa ori contributia catre stat se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani si interzicerea unor drepturi ori cu amenda de la 1000000 la 10000000 lei;
- organizarea ori conducerea de evidente contabile duble ori albirea memoriilor aparatelor de taxat, de marcaj sau a altor mijloace de verificare a datelor in scopul diminuarii veniturilor supuse impozitelor, taxelor si contributiilor se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi;
- de asemenea se pedepseste distrugerea actelor contabile, a altor documente, a memoriilor aparatelor de taxat sau marcaj;
- declararea de catre contribuabili ori imputernicitii acestora a unui sediu fictiv sau schimbarea sediului fara indeplinirea obligatiunilor prevazute de lege cu scopul sustragerii de la controlul fiscal se pedepsesc cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi.

Contraventii si sanctiuni

Sunt de asemenea contraventii si faptele urmatoare, dar doar in cazul in care nu au fost savarsite in astfel de conditii, potrivit legii penale, sa fie infractiuni:
- nedeclararea in termenele prevazute de lege a veniturilor si bunurilor impozabile; neintocmirea la termen, conform prevederilor legale a documentelor primare si contabile privind veniturile lor precum si sustragerea de la plata impozitelor taxelor si contributiilor datorate statului pentru activitatile neautorizate se pedepsesc cu amenzi intre 100000 si 300000 Lei pentru persoana fizica si intre 100000 si 2000000 Lei pentru persoana juridica;
- pentru calcularea eronata a impozitelor , taxelor si contributiilor cu scopul micsorariilor,persoanafizica va fiamendata cu amenda de la 100000 la 300000iar cea juridica cu amenda de la 300000 la 2000000 Lei;
- pentru neaducereala indeplinire la termen a dispozitiilor date prin actul de control incheiat de organele financiar-fiscaleamenda este dela 100000 la 300000 pentru persoane fizice si de la 600000 la 2000000 pentru cele juridice;
- neprezentarea la cererea organuluide control a documentelor justificative si contabilereferitoare la cum au fost indeplinite obligatiile fiscale; refuzul de a prezenta organului decontrol bunurile impozitarii pentru stabilirea veridicitatii declaratiei de impunere precum si nedeclararea filialelor si conturile in banca organului de control financiar in termen de 5 zile de la primirea autorizatiei vor fi pedeosite cu amenda de la 100000 la 300000 pentru persoane fizice si de la 200000 la 1000000 lei pentru persoane juridice;
- neretinerea ori nevarsarea la termenele legale a impozitelor, taxelor si contributiilor care se realizeaza prin stopaj la sursa si neonorarea in mod nejustificat , de catre banci sau institutii financiare la care contribuabilii au deschis conturide disponibilitati banesti ,a titlurilor de creanta fiscala emise de organele competente , in vederea urmaririi silite a impozitelor , taxelor si contributiilor neachitate la termen inclusiv a majorarilor de intarziere vor fi pedepsite cu amenzi de la 100000 la 500000 Lei pentru persoane fizice si de la 300000 la 3000000 Lei pentru persoane juridice;
- nedepunerea actelor, situatiilor sau altor documente referitoare la activitatea efectuata de o unitate, acte cerute de organele financiar-fiscale in vederea cunoasterii realitatii financiar-contabile din acea unitatesau utilizarea in alte conditii decat cele prevazute de lege a documentelor cu regim special se va pedepsi cu amenzi intre 100000 si 300000 Lei pentru persoane fizice respectiv intre 600000 si 2000000 Lei pentru persoane juridice;
- daca impozitele au fost diminuate, contribuabilul va fi obligat sa plateasca pe langa impozitele neachitate o suma egala cu diferentele de impozite stabilite de catre organul de control. Daca se va constata, o noua contraventie in acelasi an se vor plati pe langa diferentele de impozitare stabilite potrivit legii, o suma egala cu dublul diferentelor constatate;
- daca in urma unei contraventii nu se poate stabilii suma de plata, aceasta se va estma folosindu-se orice documene despre activitatea unitatii in perioada desfasurata sau chiar compararea cu cazuri similare.
Constatarea contraventiilor se face de catre organe de control financiar-fiscal ale Ministerului Finantelor ori de catre Garda Financiara.

Copyright © Contact | Trimite referat