economieBalanta de plati si pozitia investitionala internationala a Romaniei

Balanta de plati si pozitia investitionala internationala a Romaniei In anul 2005, balanta de plati a Romaniei a consemnat adancirea soldului negativ al contului curent cu 35,1 la suta fata de cel inregistrat in anul precedent, pana la nivelul de 6 891 milioane euro. Ponderea deficitului contului curent in PIB a fost de 8,7 la suta, compara ...
Continuare

Caracteristicile si rolul pietei monetare

Caracteristicile si rolul pietei monetare Piata monetara nationala cuprinde ansamblul relatiilor ce iau nastere intre persoane fizice sau juridice, privind cumpararea si vanzarea de valute, precum si institutiile (banci, burse) si reglementarile care faciliteaza aceste tranzactii. Prin notiunea de piata monetara internationala se inteleg ...
Continuare

Scopul strategiei si angajamentul Guvernului privind reforma administratiei publice

Scopul strategiei si angajamentul Guvernului privind reforma administratiei publice             Existenta unei administratii eficiente si democratice reprezinta unul dintre cele mai importante criterii care definesc modernitatea unei tari. In acest moment, Romania nu dispune de o astfel de administratie.             De aceea, o prior ...
Continuare

Principalele caracteristici ale tranzactiilor la termen

Principalele caracteristici ale tranzactiilor la termen Unul din principalele criterii de diferentiere a tranzactiilor comerciale il constituie momentul executarii contractului. In majoritatea cazurilor, livrarea si plata (marfii sau serviciilor) au loc, cel putin din punct de vedere teoretic, imediat dupa incheierea contractului, situatie ...
Continuare

CALCULUL TAXEI DE AUTORIZARE A CONCENTRARILOR ECONOMICE

CALCULUL TAXEI DE AUTORIZARE A CONCENTRARILOR ECONOMICE Taxa de autorizare a concentrarilor economice este pre­vazuta la art. 32 din Legea concurentei si se plateste de catre agentul sau agentii economici care au efectuat proce­dura notificarii concentrarilor economice si au obtinut au­torizarea operatiunii de concentrari economice. Ar ...
ContinuareEfecte mass-media

Efecte mass-media Problematica efectelor mass-mediei ocupa un loc central in studiile asupra comunicarii. In cazul demersului de fata, abor­darea acestei problematici va fi axata exclusiv pe tema cercetarii, in consecinta nu va fi descrisa fiecare teorie despre efectele comunicarii in parte, ...
Continuare

Continutul si trasaturile echilibrului financiar-monetar

Continutul si trasaturile echilibrului financiar-monetar Avand in vedere faptul ca o cerinta fundamentala a asigurarii si mentinerii functionarii oricarei economii nationale o reprezinta existenta unui echilibru general intre fluxurile de incasari si plati, apare pe deplin justificata necesitatea gasirii mijloacelor si modalit ...
Continuare

ANALIZA PIETEI PARFUMURILOR

  ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE COMERT ANALIZA PIETEI PARFUMURILOR I. PRODUSUL             De regula, in cadrul celor patru componente ale mixului, accentul cade pe politica de produs care este si principalul mijloc de comunicare a intreprinderii cu piata.       ...
Continuare

Analiza rezultatelor intreprinderii

Analiza rezultatelor intreprinderii             Se realizeaza pe baza elementelor cuprinse in contul de profit si pierdere, grupate pe doua mari categorii (venituri si cheltuieli). Atat cheltuielile, cat si veniturile sunt clasificate in: -         cheltuieli si venituri de exploatare -& ...
Continuare

Pasivele circulante

Pasivele circulante   Rentabilitatea pasivelor circulante este influentata de reducerea costurilor de procurare a resurselor si de cresterea preponderentei surselor atrase. Pentru a raspunde nevoii de diminuare a riscului, gestiunea activelor circulante urmareste: ·        eliminarea rupturii ...
Continuare


Referate economie


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | + 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |