economie informatiile de care ai nevoieUniversitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara - Bucuresti - Consumul si investitiile

Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara - Bucuresti   Departamentul de Studii pentru Invatamant la Distanta Mocanu Anatolie Costin   Anul I    ECONOMIE POLITICA   Consumul si investitiile   Veniturl national, c ...
Continuare

CONTABILITATE - CONTABILITATEA OPERATIILOR PRIVIND INTRARilE DE ACTIVE IMOBllIZATE

CONTABILITATEA OPERATIILOR PRIVIND INTRARilE DE ACTIVE IMOBllIZATE - La nlvelul unei intreprlnderi societare intrarea imobilizàrllor necorporale ~ corporale se poate reallza prln aporturile in natur6 a/e proprietanïor, achizi/ionate cu titlu oneros, construc/1a ~i produc/1a propn'e, ob/inute cu titlu gratuit prin dona/ie sau plusunla ...
Continuare

CONTABILITATE - CONTABILITATEA ANALITICA A STOCURILOR

CONTABILITATEA ANALITICA A STOCURILOR -Tn principlu contabilitatea analitica a stocurilor se organizeaza pe felurl (sortimente) de bunurl materiale stocate sau pe grupe de stocuri ~i locurl de depozitare (gestluni create). Exceptie face contabilitatea analitica a marfurilor ~i ambalajelor aflate In unitatile de desfacere cu amanuntul, care se tin ...
Continuare

CONTABILITATE - CONTABILITATEA DIFERENTELOR DIN REEVALUARE

CONTABILITATEA DIFERENTELOR DIN REEVALUARE -Diferentele dn reevaluare reprezinta plusurile de valori economice create prin reevaluarea ac1ivelor, de regula, a celor imobiflZate, Ele intervin numai in cazul in care cresterea de valoare fata de valorea contabila anterioara este apreciata ca sigura si durabila. Qdotà constituite , dlferentele ...
Continuare

CONTABILITATE - CONTABILITATEA OPERATIILOR PRIVIND AMORTIZARILE - obiect al amortizarii

CONTABILITATEA OPERATIILOR PRIVIND AMORTIZARILE. De//mltari Amortizarea reprezintà alocarea Crepartitia) valorii amortizabile a unei imobilizàri pe durata sa de utilizare previzionatà. Fatà de aceastà interpretare generalà. exista numeroase conceptil prlvlnd amortizarea. Pentru contabilitate prezint&agrav ...
Continuare


CONTABILITATE - CONTABILITATEA OPERATIILOR PRIVIND IESIRILE

CONTABILITATEA OPERATIILOR PRIVIND IESIRILE - Operatiile privind ie~irea imobilizarilor necorporale ~i corporale se individualizeaza sub forma scoaterii din functiune. prin vanzare la licitatie sou cesionare ~i datorita unor operatli exceptionale (lipsuri la Inventar, degradarl. etc.) 8.1. le~iri prin scoafere din func/iune. Scoaterea din functiu ...
Continuare

Proiect Disertatie - ASPECTE PRACTICE PRIVIND AUDITUL SISTEMELOR CALITATII

  1. INTRODUCERE  In contextul preocuparilor actuale de implementare a unor sisteme ale calitatii, potrivit standardelor din familia ISO, auditul este considerat un instrument esential pentru realizarea obiectivelor intreprinderii, in acest domeniu. Scopul principal al auditului calitatii este de a evalua actiunile corective necesare ...
Continuare

Proiect - piata fortei de munca - analiza global (pe tari)

      BELGIA Politicile active ale pietei muncii reflecta complexitatile ce decurg din organizarea politica a tarii si experimentarea unui mare numar de politici. Reducerea contributiilor la asigurarile sociale constituie un mijloc important de mentinere si creare de locuri de munca. Impartirea locurilor de munca ...
Continuare


referatele tale de nota 10

Materiale economie


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | + 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |