European Ombudsman referatreferat, proiect, rezumat, caracterizare, lucrare de nota 10 despre:

Institutia Ombudsmanului European

European Ombudsman

Istoric si generalitati
Institutia Ombudsmanului European
Modul de solutionare al anchetelor
Numirea si revocarea Ombudsmanului European
Organizarea Institutiei Ombudsmanului European
Principalele preocupari ale Ombudsmanului European
Modalitati de actiune a Ombudsmanului European
Realizarile Ombudsmanului European pana in prezent

Institutia Ombudsmanului European a fost infiintata prin Tratatul de la Maastricht in 1992. In 1995 Parlamentul European a ales primul Ombudsman European, in persoana domnului Jacob Söderman, care a fost avocat al poporului si ministru al justitiei in Finlanda. In octombrie 1999 Parlamentul European l-a reales pe domnul Söderman pentru un mandat de cinci ani.


In prezent, Ombudsmanul European este P. Nikiforos Diamandouros, Acesta a fost avocatul poporului national al Greciei si a fost ales deParlamentul Europei si detine postul incepand cu 1 aprilie 2003.

Ombudsmanul European isi indeplineste indatoririle in conformitate cu competentele conferite institutiilor si organismelor comunitare prin Tratate.
Ombudsmanul European nu poate interveni in cazuri deferite tribunalelor si nu poate pune sub semnul intrebarii fundamentarea hotararilor pronuntate de un tribunal.56094jkol012
In cadrul instituit de Tratatele mentionate anterior si de conditiile prevazute in acestea, Ombudsmanul European ajuta la descoperirea cazurilor de proasta administrare din activitatea institutiilor si organismelor comunitare, cu exceptia Curtii de Justitie si a Tribunalului de Prima Instanta atunci cand actioneaza in calitate juridica, si face recomandari in vederea stoparii acestora. Nici o actiune a unei alte autoritati sau persoane nu poate face obiectul unei plangeri adresate Ombudsmanului European.
Ombudsmanul European investigheaza plangerile privind administrarea incorecta in institutiile si organele Uniunii Europene. Institutiile includ, de exemplu, Comisia Europeana, Consiliul Uniunii Europene si Parlamentul European. Agentia Europeana a Mediului si Agentia Europeana pentru Siguranta si Sanatatea la Locul de Munca constituie exemple de organe ale Comunitatii pe care acesta le poate investiga. Doar Curtea de Justitie si Tribunalul de Prima Instanta activand in rolul lor juridic nu cad sub incidenta acestei jurisdictii.
De obicei Ombudsmanul European conduce cercetarile in baza reclamatiilor, dar poate demara cercetari si din proprie initiativa.
Ombudsmanul investigheaza cazurile de administrare neproductiva sau incorecta. Multe din plangerile adresate Ombudsmanului European privesc intarzieri administrative, lipsa de transparenta sau refuzul la accesul la informatii. Cateva se refera la relatiile de munca dintre institutiile europene si agentiile acestora, angajarea de personal si desfasurarea concursurilor. Altele sunt legate de relatiile contractuale dintre institutiile europene si firmele private de exemplu cazuri de terminare neasteptata a contractelor.56094jkol012
Intrucat Ombudsmanul European, care poate actiona si din proprie initiativa, trebuie sa aiba acces la toate elementele necesare pentru indeplinirea indatoririlor sale; in acest scop, institutiile si organismele comunitare sunt obligate sa ii furnizeze Ombudsmanului European, la cererea acestuia, orice informatii pe care acesta li le solicita, cu exceptia cazurilor in care exista motive suficient de temeinice pentru pastrarea secretului, si fara a aduce atingere obligatiei Ombudsmanului European de a nu divulga astfel de informatii.
Autoritatile statelor membre sunt obligate sa ii furnizeze Ombudsmanului European toate informatiile necesare, cu exceptia cazurilor in care informatiile respective sunt acoperite de dispozitii legale sau de reglementare privind pastrarea secretului sau de dispozitii care impiedica comunicarea lor.
Daca Ombudsmanul constata ca asistenta solicitata nu este oferita cu solicitudine, acesta informeaza Parlamentul European, care adopta masurile corespunzatoare;
Ombudsmanul European si personalul acestuia sunt obligati sa trateze in conditii de confidentialitate orice informatie pe care o dobandesc in indeplinirea indatoririlor lor. Cu toate acestea, Ombudsmanul European are obligatia sa informeze autoritatile competente cu privire la faptele pe care le considera ca ar putea intra sub incidenta dreptului penal si care i-au parvenit pe parcursul anchetelor sale;
Parlamentul European trebuie sa numeasca Ombudsmanul European la inceputul mandatului sau si pe durata acestuia, alegandu-l dintre persoane care sunt cetateni ai Uniunii si care prezinta toate garantiile necesare privind independenta si competenta. Ombudsmanul European trebuie sa isi indeplineasca indatoririle pastrandu-si independenta totala si trebuie sa se angajeze solemn in fata Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene ca va actiona in acest mod in indeplinirea indatoririlor sale;

Orice cetatean al Uniunii Europene, orice persoana fizica sau juridica avand sediul intr-un stat membru al Uniunii poate sa depuna o plangere prin posta, fax sau prin e-mail la Ombudsmanul European.
Orice cetatean al Uniunii si orice persoana fizica sau juridica avand sediul social intr-un stat membru al Uniunii poate transmite in mod direct sau prin intermediul unui membru al Parlamentului European, Ombudsmanului European o plangereprivind un caz de proasta administrare in activitatea institutiilor sau a organismelor comunitare, cu exceptia Curtii de Justitie si a Tribunalului de Prima Instanta atunci cand actioneaza in calitate juridica.
Ombudsmanul European informeaza institutia sau organismul in cauza imediat ce ii este adresata plangerea. Plangerea trebuie sa permita identificarea persoanei care o depune si a obiectului plangerii; persoana care depune plangerea poate solicita ca aceasta sa ramana confidentiala.
Plangerile se depun in maximum de doi ani de la data la care faptele pe care se bazeaza intra in atentia persoanei care o depune si trebuie sa fie precedate de demersurile administrative adecvate pe langa institutiile si organismele in cauza.
Ombudsmanul European poate sfatui persoana care depune cererea sa o adreseze altei autoritati.
Plangerile adresate Ombudsmanului European nu afecteaza termenele de apel din cadrul procedurilor administrative sau juridice.
Ombudsmanul European informeaza cat mai curand posibil persoana care depune plangerea asupra actiunii pe care a intreprins-o cu privire la aceasta.

Ombudsmanul European are vaste puteri de investigare. Institutiile si organismele Comunitatii sunt obligate sa-i furnizeze informatiile solicitate sau sa-i permita accesul la dosarele in cauza. De asemenea, statele membre sunt obligate sa-i furnizeze informatiile care pot ajuta la clarificarea cazurilor de proasta administrare a activitatilor institutiilor sau organismelor Comunitatii Europene.
Ombudsmanul European nu poate investiga plangeri impotriva autoritatilor nationale, regionale sau locale, chiar daca plangerile privesc chestiuni legate de Uniunea Europeana. Exemple de asemenea autoritati sunt departamentele guvernamentale, agentiile statului si consiliile locale. Ombudsmanul nu constituie un organ de apel pentru deciziile luate de tribunale sau de ombudsmani nationali. Ombudsmanul European nu poate investiga plangerile impotriva unor activitati sau persoane private.
Este necesar doar ca Ombudsmanul sa informeze institutia in cauza in privinta unei reclamatii pentru ca aceasta sa rezolve problema. Daca cazul nu este rezolvat satisfacator pe parcursul investigatiilor, Ombudsmanul va incerca sa gaseasca o solutie amiabila care rezolva situatia de administrare incorecta si satisface plangerea. Daca incercarea de conciliere da gres, Ombudsmanul poate face recomandari de rezolvare a cazului. Daca institutia nu accepta recomandarile acestuia, el poate inainta un raport special catre Parlamentul European.

Daca, din cauza procedurilor juridice aflate in desfasurare sau finalizate privind faptele avansate, Ombudsmanul European trebuie sa declare ca o plangere nu poate fi acceptata sau sa opreasca prelucrarea acesteia, rezultatul oricaror anchete desfasurate pana in momentul respectiv sunt clasate fara a se mai intreprinde alte actiuni.
Ombudsmanului European nu i se poate adresa nici o plangere privind relatia dintre institutiile si organismele comunitare si functionarii acestora si alti angajati decat daca toate celelalte posibilitati de depunere de cereri si plangeri administrative interne, in special procedurile prevazute in art. 90 alin. (1) si (2) din Statutul personalului au fost epuizate de persoana in cauza, iar termenul pentru raspunsul autoritatilor abordate in acest mod a expirat.
Daca Ombudsmanul nu poate investiga plangerea – de exemplu daca aceasta priveste administratii nationale, regionale sau locale sau daca nu este vorba despre administrare incorecta— el va depune toate eforturile sa va indice un alt organ care v-ar putea ajuta. Acesta ar putea fi un Ombudsman national sau regional sau un comitet care solutioneaza petitii.
In cazul in care, in decursul investigatiilor, plangerea nu este solutionata in mod satisfacator, Ombudsmanul poate incerca sa gaseasca o rezolvare amiabila care pune capat cazului si satisface reclamantul. Daca aceasta incercare de reconciliere nu da rezultate, Ombudsmanul poate face recomandari pentru solutionarea cazului. Daca institutia nu accepta recomandarile sale, Ombudsmanul European poate prezenta un raport special Parlamentului European in ceea ce priveste cazul.


Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani