European Ombudsman referatreferat, proiect, rezumat, caracterizare, lucrare de nota 10 despre:

Organizarea Institutiei Ombudsmanului European

European Ombudsman

Istoric si generalitati

 

Ombudsmanul European este asistat de un secretariat pentru care numeste un functionar principal.
Functionarii si angajatii secretariatului Ombudsmanului European sunt supusi reglementarilor aplicabile functionarilor si altor angajati ai Comunitatilor Europene. Numarul acestora este stabilit in fiecare an in cadrul procedurii bugetare.
Angajatii Comunitatilor Europene si ai statelor membre numiti in secretariatul Ombudsmanului European sunt transferati in interes de serviciu si li se garanteaza repunerea automata in functie in institutia din care provin.
In problemele privind personalul sau, Ombudsmanul European are acelasi statut ca si institutiile in sensul art. 1 din Statutul Functionarilor Comunitatilor Europene.


Sediul Ombudsmanului European este sediul Parlamentului European.


Principiile directoare privind numarul membrilor personalului

angajat de Ombudsmanul European si statutul de personal angajat temporar sau pe baza de contract al celor care desfasoara anchete sunt stabilite intr-o declaratie comuna a celor trei institutii.56094jkol012


Parlamentul European include in bugetul sau personalul si dotarile materiale necesare primului Ombudsman European pentru indeplinirea indatoririlor sale incepand imediat dupa numirea acestuia.