HARŢUIRA SEXUALA (art. 203ą C. pen.) referat
1. Conţinutul constitutiv:
"Harţuirea unei persoane prin ameninţare sau constrângere, în scopul de a obţine satisfacţii de natura sexuala, de catre o persoana care abuzeaza de autoritatea sau influenţa pe care i-o confera funcţia îndeplinita la locul de munca se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda."
2. Condiţii preexistente:
2A. Obiectul infracţiunii:
- obiectul juridic generic - este identic ca la celelalte infracţiuni contra persoanei;
- obiectul juridic special - este format din totalitatea relaţiilor sociale privitoare la viaţa sexuala, care ocrotesc persoana împotriva oricaror fapte de a presta servici sexuale sub imperiul unor acte din partea unor persoane care au o anume autoritate faţa de victima.
2B. Subiecţii infracţiunii :
- subiectul activ - este calificat - şef(a) sau persoana care are o anumita autoritete faţa de victima.

- subiectul pasiv - orice persoana - barbat sau femeie.


3. Conţinutul constitutiv:
3A. Latura obiectiva:
- elementul material - se realizeaza printr-o acţiune de harţuire prin constrângere sau ameninţare în scopul de a obţine avantaje sexuale. Toate aceste lucruri trebuie sa se savârşeasca la locul de munca a persoanelor implicate.
- urmarea imediata - consta în atingerea valorilor sociale ocrotite de lege şi anume libertatea persoanei de a-şi alege singura partenerul.
3B. Latura subiectiva:
- forma de vinovaţie - intenţia directa calificata prin scop.

4. Forme. Sancţiuni.
FORME:
1. actele preparatorii - sunt posibile dar nu se pedepsesc;
2. tentativa - nu se pedepseşte;
3. fapt consumat - fapta se consuma atunci când s-a savârşit elementul material al infracţiunii;
4. fapt epuizat - se realizeaza în momentul în care activitatea infracţionala a luat sfârşit.
SANCŢIUNI: închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuCauta referat
Scriitori romani