Referate economie - referatele de care ai nevoieReferate economie


Rolul falimentului pentru o economie

Falimentul. Etapele Falimentului O operatiune realizata de o persoana fizica sau juridica care are drept scop stingerea totala sau partiala a unei datoriiAplicarea acestei proceduri are loc in momentul in care, in mod cert, redresarea unei societati comerciale nu mai este posibila, singura solutie de achitare a datoriilor sale comerciale fiind lichidarea in intregime a ac ...
Continuare

Modalitati si instrumente de plata caracteristice economiei actuale

In cadrul economiei actuale, operaţiunile de plăţi reprezintă elementul primordial al tuturor pieţelor, liantul mecanismului concurenţial general. Desfăşurarea fluxurilor de plăţi se poate face prin mai multe modalităţi. Ansamblul modalităţilor tehnice de efectuare a plăţilor în cadrul unei economii naţion ...
Continuare

Conceptul de profit

De-a lungul timpului s-au conturat mai multe puncte de vedere cu privire la profit. Mercantiliştii (Cantillon, Colbert) au considerat că profitul este rezultatul activităţii de comerţ exterior. Economiştii fiziocraţi (Turgot, Quesnay) au respins concepţia mercantilistă şi au căutat să demonstreze că pro ...
Continuare

Dezvoltarea si perfectionarea serviciilor in economia moderna

1.1.PREZENTARE SINTETICĂ 1.1.1 Conţinutul şi caracteristicile serviciilor A.Componentele serviciilor Raţiunea de a fi al unui serviciu rezidă în avantajul pe care-l creează unor categorii de utilizatori ai bunurilor sau de a facilita accesul la perfecţionări tehnice, sau pentru satisfacerea trebuinţelor personale de confort şi între&# ...
Continuare

Educatia economica

Necesitatea educatiei economice In condiţiile societăţii contemporane, ale economiei de piaţă îndeosebi, educaţia economică devine o componentă imperios necesară culturii generale, formării personalităţii t ...
Continuare

Obiectul probatiunii

A) Notiunea de obiect al probatiunii Prin obiect al probatiunii se inteiege ansamblul faptelor si imprejurarilor de fapt ce trebuie dovedite în vederea solutionarii cauzei penale. In obiectul probatiunii se includ numai faptele si împrejurarile de fapt: normele juridice nu trebuie dovedite, întrucat se prezuma ca ele sunt cunoscute de catre organele judiciare si participanti la procesul ...
Continuare

referatele tale de nota 10

Referate economie
Coduri - Postale, caen, cor


Copyright © Contact | Trimite referat