PERVERSIUNEA SEXUALA (art. 201 C. pen.) referat
1. Conţinutul constitutiv:
"Actele de perversiune sexuala savârşite în public sau daca au produs scandal public se pedepsesc cu închisoarea de la 1 la 5 ani.
Actele de perversiune sexuala cu o persoana care nu a împlinit vârsta de 15 ani se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.
Cu aceeaşi pedeapsa se sancţioneaza şi actele de perversiune sexuala cu o persoana între 15 şi 18 ani, daca fapta este savârşita de tutore sau curator ori de catre supraveghetor, îngrijitor, medic curant, profesor sau educator, folosindu-se de calitatea sa, ori daca faptuitorul a abuzat de încrederea victimei sau de autoritatea ori influenţa sa asupra acesteia.
Daca actele de perversiune sexuala cu o persoana care nu a împlinit varsta de 18 ani au fost determinate de oferirea sau darea de bani ori alte foloase de catre faptuitor, direct sau indirect victimei, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi.
Daca faptele prevazute în alin. 2, 3 şi 3ą au fost savârşite în scopul producerii de materiale pornografice, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi, iar daca pentru realizarea acestui scop s-a folosit constrângerea, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 18 ani şi interzicerea unor drepturi.
Actele de perversiune sexuala cu o persoana aflata în imposibilitatea de a se apara ori de a-şi exprima voinţa sau prin constrângere se pedepsesc cu închisoare de 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.
Daca fapta prevazuta în alin. 1-4 are ca urmare vatamarea grava a integritaţii corporale sau a sanataţii, pedeapsa este închisoarea de 5 la 18 ani şi interzicerea unor drepturi, iar daca are ca urmare moartea sau sinuciderea victumei, pedeapsa este închisoarea de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi."

2. Condiţii preexistente:
2A. Obiectul infracţiunii:
- obiectul juridic generic - este identic ca la celelalte infracţiuni contra persoanei;
- obiectul juridic special - este format din totalitatea relaţiilor sociale privitoare la viaţa sexuala a persoanei, care trebuie sa se desfaşoare în condiţii de moralitate şi decenţa.
- obiectul material - corpul persoanei asupra careia se savârşesc actele de perversiune sexula.
2B. Subiecţii infracţiunii:
- subiectul activ - orice persoana fizica - barbat sau femeie. Prin savârşirea actelor de perversiune sexuala, subiectul activ urmareşte o satisfacere contra firii, anormala a apetitului sexual.
- subiectul pasiv - exista numai la modalitaţile agravate.

3. Conţinutul constitutiv:

3A. Latura obiectiva:
- elementul material - consta într-o acţiune de savârşire de acte de perversiune sexuala, în sensul unor fapte nefireşti legate de satisfacerea apetitului sexual. Acestea trebuie savârşite în public sau sa produca scandal public adica ele trebuie sa ajunga în orice mod la cunoştinţa altor persoane.

- urmarea imediata - consta în producerea scandalului public sau în lezarea libertaţii sexuale a persoanei.
3B. Latura subiectiva:
- forma de vinovaţie - intenţia directa şi praeterintenţie în formele agravate.

4. Forme. Modalitaţi. Sancţiuni.
FORME:
1. actele preparatorii - sunt posibile dar nu se pedepsesc;
2. tentativa - se pedepseşte cfm. art. 204 C. pen.;
3. fapt consumat - fapta se consuma atunci când s-au produs actele de perversiune sexuala în public sau în condiţii care tulbura liniştea publica.
MODALITAŢI: Fapta este susceptibila de modalitaţile normative agravate:
a. actele de perversiune sexuala cu o persoana care nu a împlinit vârsta de 15 ani se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi;
b. cu aceeaşi pedeapsa se sancţioneaza şi actele de perversiune sexuala cu o persoana între 15 şi 18 ani, daca fapta este savârşita de tutore sau curator ori de catre supraveghetor, îngrijitor, medic curant, profesor sau educator, folosindu-se de calitatea sa, ori daca faptuitorul a abuzat de încrederea victimei sau de autoritatea ori influenţa sa asupra acesteia;
c. daca actele de perversiune sexuala cu o persoana care nu a împlinit varsta de 18 ani au fost determinate de oferirea sau darea de bani ori alte foloase de catre faptuitor, direct sau indirect victimei, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi;
d. daca faptele prevazute în alin. 2, 3 şi 3ą au fost savârşite în scopul producerii de materiale pornografice, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 de ani şi interzicerea unor drepturi, iar daca pentru realizarea acestui scop s-a folosit constrângerea, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 18 ani şi interzicerea unor drepturi;
e. actele de perversiune sexuala cu o persoana în imposibilitate de a se apara ori de a-şi sxprima voinţa sau prin constrângere se pedepsesc cu închisoare de 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi;
f. daca fapta prevazuta în alin. 1-4 are ca urmare vatamarea grava a integritaţii corporale sau a sanataţii, pedeapsa este închisoarea de 5 la 18 ani şi interzicerea unor drepturi, iar daca are ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi.
SANCŢIUNI:
- închisoare de la 1 la 5 ani - în forma tip şi
- închisoare de la 3 la 10 ani, de la 3 la 12 ani, de la 5 la 15 ani, de la 5 la 18 ani, de la 3 la 10 ani, de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi -în forma agravata.Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuCauta referat
Scriitori romani