dreptTEORIA GENERALA A DREPTULUI SI LOCUL SAU IN SISTEMUL STIINTELOR JURIDICE

Studiul conceptelor, categoriilor şi principiilor de bază ale dreptului este realizat de teoria generală a dreptului în cadrul căreia sunt elaborate concepte ca cel al dreptului, normei juridice, izvorul de drept, sistemul dreptului, raporturi juridice, răspundere juridică . Fundamentarea acestor concepte se realizează plecând de la informatiile furnizate ...
Continuare

LOCUL STIINTELOR JURIDICE IN SISTEMUL STIINTELOR UMANISTE

Ştiinţa este un ansamblu de cunostiinte despre natură, societate şi gândire obtinut prin metode adecvate şi exprimat în concepte, categorii, principii şi notiuni. Stiinta reprezintă un important factor de dezvoltare a productiei de bunuri şi un izvor continuu de idei şi reflectări ale realitătii obiective. Potrivit criteriului ...
Continuare

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO)

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) isi are originile in Conventia Europeana a Drepturilor Omului din 1950, semnata la Roma, pe 4 noiembrie si intrata in vigoare in septembrie 1953. Conventia a reprezentat primul efort colectiv in directia impunerii si respectarii drepturilor afirmate de Conventia Universala. In prima faza Curtea lucra in tandem cu Comisia Europeana, dar, pe masura ...
Continuare

LIPSA PLINGERII PENALE SI RETRAGEREA ACESTEIA

UNIVERSITATEA „MIHAIL KOGĂLNICEANU” – IAŞI FACULTATEA DE DREPT MASTER – ŞTIINŢE PENALE ŞI CRIMINALISTICĂ PROBLEME SPECIALE DE DREPT PENAL GENERAL TITULAR DE DISCIPLINĂ: PROF. UNIV. DR. ....................................... LIPSA PLÎNGERII PENALE ŞI RETRAGEREA ACESTEIA (REFERAT – SESIUNEA FEBRUARIE ...
Continuare

Izvoarele dreptului

Notiunea de izvor de drept = rerprezinta forma de exprimare a dreptului, adica modalitate de intruire si recunoastere de catre puterea de stat a normelor juridice. In doctrina se cunosc ma i multe tipuri de izvoare : - Izvoare materiale (reale) - Izvoare formale - Izvoare scrise (actul normativ) - Izvoare nescrise (obiceiuri) - Izvoare oficiale (legea) - Izvoare neoficiale Izvoare ...
ContinuareIntroducere in drept constitutional

Studierea dar mai ales intelegerea inst. Si struct. Contemporane presupune anumite clasificari si delimitari ale termenilor cu care se opereaza. De aceea, se impun a fi date cateva explicatii privind societate,statul,dreptul politica si morala. 1. Societatea umana este un complex de oameni, grupuri, clase, tari, realitati economice si politice. De asemenea soc. Umana se deosebeste de soc. ...
Continuare

DPI curs

Curs 1 DPI tinde sa devina o subramura de dr distinct. Se exprima in doctrina romana si franceza oponia potrivit careai DPI ar cuprinde referirile la problemele de combatere a genocidului, crimelor de razboi, crimelor impotriva umanitatii, agresiunea ( competent Curtii Pen Internationale), acordurile generale privind reprimarea unor acte infractionale cu impact la nivel international ( traffic ...
Continuare

Drept constitutional

Curs 2. NOTIUNI GENERALE Prima catedra de dr constitutional apare in Italia la Ferrera in 1797 fiind incredintata lui Giuseppe Luzo. Este urmata de alte 2 catedre de dr constitutional la Bologna si Fabia. In Franta prima catedra de dr constitutional apara la Paris in 1834 fiind incredintata lui Pelegrino Rossi. In Germania, Austria si Rusia aceasta disciplina era cunoscuta sub denumirea de ...
Continuare

ACT CONSTITUTIV AL BRD – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.

ACT CONSTITUTIV AL BRD – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. 1. DENUMIREA, SEDIUL, DURATA ŞI EMBLEMA BRD – Groupe Société Générale SA este societate pe acţiuni admisă la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi funcţionează ca persoană juridică română, în conformitate cu legislaţia privind societăţile comerciale, cu ...
Continuare

PROGARAMA ANALITICA - TEORIA GENERALA A DREPTULUI

UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA FACULTATEA DREPT CATEDRA “DREPT PUBLIC” PROGARAMA ANALITICĂ LA DISCIPLINA: TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI AUTOR: Doctor în drept, conf. univ. BALTAG DUMITRU _________ NUMĂRUL TOTAL DE ORE: 180 ore NUMĂRUL ORELOR DE CONTACT: 90 ore ORE DE CURS: PRELEGERI 46 ore SEMINARII: 44 ore CREDITE ECTS: 6 ...
Continuare

PARTILE LITIGIULUI, OBIECTUL ACTIUNII SI INSTANTELE DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

2.1. SECŢIUNE I 2.1.1.CARACTERUL CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV INSTITUIT PRIN LEGEA NR.29/1990 Contenciosul administrativ în România de după Revoluţia din Decembrie 1989 are ca bază legală Constituţia şi Legea nr.29/1990. Fundamentul juridic al instituţiei contenciosului administrativ îl costituie art.21 şi art. 48 din Constituţie şi ...
Continuare

CATEGORII DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

1.2.1 CONTENCIOSUL ADMKINISTRATIV DE ANULARE „Contenciosul administrativ de anulare este acela în acre instanţa de contencios administrativ este competentă să asnuleze sau să modifice un act administrativ de autoritate adoptat ori emis cu nerespentarea legii sau să oblige serviciul public administrativ să rezolve o cerere referitoare la un drept recunoscut de lege. ...
Continuare

EVOLUTIA ISTORICA A CONTENCIOSULUI ADNMINISTRATIV IN ROMANIA

Contenciosul administrativ român are rădăcini adânc înfipte în istoria ţării noastre. El are o evoluţie istorică deosebită, determinată fiind de modificările ce au avut loc de-a lungul timpului în istoria ţării. Contenciosul administrativ a fost instituit pentru prima dată în ţara noastră prin Legea pentru ...
Continuare

CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV – NOTIUNEA SI ROLUL ACETEI INTITUTII JURIDICE IN APARAREA DREPTURILOR FUNDAMENTALE ALE OMULUI SI CETATEANULUI

Pentru a defini noţiunea de este necesară precizarea etimologică a cuvântului . Se ştie că acest cuvânt, vine din cuvântul francez care la rândul său se trage din latinescul contentiosul –certăreţ, adjectivul substantivului adică dispută, conflict,confruntatre. ‘etimologic vorbind contenciosul administrativ nu ar fi, prin urmare, altceva decât ...
Continuare

Drepturile copilului

-Dreptul la viata. -Dreptul la un nume, o cetatenie, ofamilie. -Dreptul de a fi egali indiferent de rasa ,sex,limba, religie ,opinie. -Dreptul de a se exprima liber. -Dreptul de a i se asigura libertatea de gandire,constiinta si religie. -Dreptul la libertatea de asociere si reuniune pasnica. -Dreptul la informare . -Drepul de a beneficia de serviciile institutiilor de ingrijire ...
Continuare

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului

EMITENT: ADUNAREA GENERALA A ORGANIZATIEI NATIUNILOR UNITE Preambul Considerând că recunoaşterea demnităţii inerente tuturor membrilor familiei umane şi a drepturilor lor egale şi inalienabile constituie fundamentul libertăţii, dreptăţii şi păcii în lume, Considerând că ignorarea şi dispreţuirea ...
Continuare

TRAFICUL DE INFLUENŢA (art. 257 C. pen.)

1. Conţinutul legal: “Primirea ori pretinderea de bani sau alte foloase ori acceptarea de promisiuni, de daruri, direct sau indirect, pentru sine ori pentru altul, savârşita de catre o persoana care are influenţa sau lasa sa se creada ca are influenţa asupra unui funcţionar pentru a-l determina sa faca ori sa nu faca un act ce intra în atribuţiile sale de serviciu, ...
Continuare

PRIMIREA DE FOLOASE NECUVENITE (art. 256 C. pen.)

1. Conţinutul legal: “Primirea de catre un funcţionar direct sau indirect, de bani ori alte foloase, dupa ce a îndeplinit un act în virtutea funcţiei sale şi la care era obligat în temeiul acesteia, sa pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Banii, valorile sau orice alte bunuri primite se confisca, iar daca acestea nu se gasesc, condamnatul este obligat la ...
Continuare

DAREA DE MITA (art. 255 C. pen.)

1. Conţinutul legal: “Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, în modurile şi scopurile aratate în art. 254, se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Fapta prevazuta în alin. precedent nu constituie infracţiune atunci când mituitorul a fost constrâns prin orice mijloace de catre cel care a luat mita. Mituitorul nu se pedepseşte daca denunţa ...
Continuare

LUAREA DE MITA (art. 254 C. pen.)

1. Conţinutul legal: “Fapta funcţionarului care, direct sau indirect, pretinde ori primeşte bani sau alte foloase care nu i se cuvin, ori accepta promisiunea unor astfel de foloase sau nu o respinge, în scopul de a îndeplini, a nu îndeplini, ori a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri, se ...
Continuare

Referate drept