dreptEFECTELE CONTRACTULUI DE CONSIGNATIE

Sectiunea I – Obligatiile consignantului Consignantul are următoarele obligatii : a) consignantul are obligatia să predea consignatarului bunurile mobile care urmează să fie vândute. Consignatarul îsi poate îndeplini însărcinarea numai dacă bunurile care trebuie vândute tertilor sunt puse la dispozitia sa. De aceea, în temeiul contractului de ...
Continuare

CONDITIILE DE VALIDITATE ALE CONTRACTULUI DE CONSIGNATIE

Sectiunea I – CONDITIILE DE FOND ALE CONTRACTULUI DE CONSIGNATIE Contractul de consignaţie este valabil încheiat dacă îndeplineşte condiţiile cerute oricărei convenţii: consimţărnântul, capacitatea, obiectul şi cauza (art. 948 C. Civ.). 1.1. Capacitatea părtilor contractante Îndeplinirea condiţiilor cerute de ...
Continuare

CONSIDERATII GENERALE PRIVIND CONTRACTUL DE CONSIGNATIE

Sectiunea I – NOTIUNEA CONTRACTULUI DE CONSIGNATIE 1.1. Notiunea si reglementarea contactului de consignatie Codul comercial nu conţine nici o reglementare referitoare la „contractul de consignaţie”. S-a elaborat o reglementare detaliată prin Legea nr. 178 din 30 iulie 1934, „pentru contractul de consignaţie”, publicată în „Monitorul Oficial” nr. 173/1934 ...
Continuare

DREPT CIVIL - LICENTA 2010 IULIE

1. Ce fel de conditie este capacitatea de a incheia actul juridic civil ? a. de fond; b. de forma; c. speciala 2. Ce este eroarea, ca viciu de consimtamant ? a. inducerea in eroare a unei persoane, cu ajutorul unor mijloace viclene sau dolosive, pentru a o determina sa incheie un act juridic; b. falsa reprezentare a realitatii la incheierea unui act juridic; c. disproportia vadita ...
Continuare

Documentarea procesuala a declaratiilor martorului

Declaraţiile martorului sunt consemnate în scris. Deşi s-ar părea că materializarea declaraţiilor martorilor ridică mai puţine probleme faţă de celelalte activităţi, trebuie de reţinut că valoarea probei testimoniale depinde, în ultimă analiză, de modul în care ceea ce prezintă martorii este selectat şi ...
ContinuareAudierea martorilor cu folosirea mijloacelor tehnice

În lupta împotriva fenomenului infracţional care ia forme tot mai complexe şi sofisticate s-a simţit nevoia întroducerii în rîndul mijloacelor de probă, consacrate pe plan internaţional şi a altor procedee probatorii cum ar fi înregistrările audio şi video. La audierea martorilor pot fi aplicate, la cererea acestora sau din oficiu, de ...
Continuare

Audierea martorului minor si celui cu handicap

Legea procesual penală în vigoare nu stabileşte vîrsta minimă potrivit căreia minorii pot fi ascultaţi ca martori. Minorii sub 14 ani nu poartă răspundere penală pentru mărturii minciunoase, însă înainte de a fi ascultaţi asupra problemelor de fond a cauzei, într-o formă accesibilă vor fi avizaţi asupra ...
Continuare

Modul de audiere a martorilor

De regulă, ascultarea martorilor parcurge în trei etape, şi anume: a) verificarea identităţii şi ascultarea cu privire la datele personale; b) relatarea liberă sau spontană ori ascultarea ori ascultarea povestirii martorilor; c) adresarea de întrebări şi ascultarea răspunsurilor sau ascultarea dirijată. În cadrul primei ...
Continuare

Pregatirea catre audierea martorilor

Atât finalizarea urmăririi penale, cât şi atingerea obiectivelor sale principale, respectiv aflarea adevărului, stabilirea vinovăţiei şi a răspunderilor, nu se pot împlini fără contribuţia unui personaj important al scenariului judiciar ¬¬– martorul . proba cu martori , cunoscută în literatura de specialitate şi practica ...
Continuare

Notiunea si insemnatatea declaratiilor martorilor, psihologia formarii declaratiilor

În conformitate cu prevederile art. 90 CPP al Republicii Moldova, calitatea de martor este atribuită persoanelor care posedă informaţii probante de natură să contribuie la justa soluţionare a unei cauze penale. Prin urmare, în calitate de martor poate fi chemată orice persoană fizică, care, eventual cunoaşte fapte sau împrejurări de fapt, ...
Continuare

Drepturile copilului in Romania

Interesul pentru drepturile copilului a apărut în a doua jumătate a Secolului al XIX-lea, când a luat naştere prima mişcare preocupată de aspecte referitoare la DEZVOLTAREA copilului, care pleda pentru PROTECŢIA copilului împotriva neglijării, exploatării şi a violenţei. Spre sfârşitul anilor ‘60, s-a pus ...
Continuare

Definitia dreptului

Dreptul este sistemul normelor stabilite sau recunoscute de stat, in scopul reglementari relatiilor sociale conform vointei de stat, a caror respectare obligatorie este garantata de forta coercitiva a statului. Dreptul ca sistem al normelor creaza raporturi sau relatii juridice. Dreptul ca expresie a vointei de stat reprezinta un obiectiv important al multor curente juridice si este privit ca ...
Continuare

Drepturile femeilor

Cuprins Introducere..........................................................................2 1. Drepturile omului şi implicit şi drepturile femeii...........2 2. Istoria evoluţiei drepturilor femeii..................................3 3. Încălcări ale drepturilor femeii exemple.........................6 4. Mişcările ...
Continuare

Actiunea normei juridice asupra spatiului

Profesori: Daghie Viorel Frunză Eliza şi Anul I, Grupa 2 Daghie Dragoş 2009-2010 Cuprins 1.Definiţia normei juridice. 2. Trăsăturile normei ...
Continuare

INTRODUCERE IN STUDIUL DREPTULUI COMERCIAL

Capitolul I. NOŢIUNEA DE DREPT COMERCIAL Dreptul comercial este definit in legislatiile comeciale interne si internationale sub diferite forme dar fondul a ramas acelasi. Denumirea de drept comercial sugereaza ideea ca dreptul comercial constituie un ansamblu de norme juridice care reglementeaza comertul. Noţiunea de comert este folosită în mai multe sensuri: Din ...
Continuare

RASPUNDEREA JURIDICA

Unul dintre principiile fundamentale ale dreptului este acela al responsabilităţii. Responsabilitatea socială are diferite forme de manifestare: - responsabilitate - morală; - religioasă; - politică; - juridică . Pentru ca funcţionarea răspunderii ...
Continuare

CLASIFICAREA SUBIECTELOR RAPORTURILOR JURIDICE

Subiectele raporturilor juridice se clasifică în: 1. - subiecte individuale 2. - subiecte colective 1. Persoana, subiect de drept Persoana – apare în raporturile juridice ca subiectul cu raza de participare cea mai largă. Cetăţenii statului, pot, în principiu, să participe la toate raporturile juridice, bucurându-se, în acest sens, de capacitatea juridică ...
Continuare

RAPORTUL JURIDIC

Raporturile juridice sunt înainte de toate raporturi sociale, în care oameni intră în vederea îndestulării trebuinţelor lor variate, raporturi de cooperare şi coexistenţă. Premisele raportului juridic Pentru existenţa şi desfăşurarea unui raport juridic este nevoie de prezenţa unor condiţii şi anume: - norma juridică ...
Continuare

Tehnica sistematizarii actelor normative

Actele normative în ansamblul lor formează un sistem dinamic, cu o structură complexă. Sistemul legislaţiei cuprinde totalitatea actelor normative, acte normative aflate într-o stare de reală şi acută interferenţă. Varietatea actelor normative impune necesitatea sistematizării lor. Sistematizarea actelor normative este determinată de ...
Continuare

Tehnica elaborarii actelor normative

Părţile constitutive ale actului normativ Un act normativ este compus, de regulă din următoarele părţi: - expunerea de motive; - titlul actului normativ; - preambulul şi formula introductivă; - dispoziţii sau principii generale; - dispoziţii de conţinut; - dispoziţii finale şi tranzitorii. Expunerea de motive ...
Continuare

Materiale drept