Referate drept - referatele de care ai nevoieABUZUL DE ÎNCREDERE (art. 213 C. pen.)

1. Conţinutul legal: "Însuşirea unui bun mobil al altuia, deţinut cu orice titlu, sau dispunerea de acest bun pe nedrept ori refuzul de a-l restitui, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 4 ani sau cu amendǎ. Dacǎ bunul este proprietate privatǎ, cu excepţia cazului cǎnd acesta este în întrgime sau în parte al statului, acţiunea penalǎ ...
Continuare

PIRATERIA (art. 212 C. pen.)

1. Conţinutul legal: "Jefuirea prin acte de violenţǎ sǎvârşite în scopuri personale, de echipajul sau pasagerii unei nave împotriva persoanelor sau bunurilor care se gǎsesc pe acea navǎ ori împotriva altei nave, dacǎ navele se aflǎ în marea liberǎ sau într-un loc care nu ecte supus jurisdicţiei nici unui stat, se pedepseşte cu închisoar ...
Continuare

PEDEPSIREA UNOR FURTURI LA PL. PREALABILǍ (art. 210 C. pen.)

1. Conţinutul legal: "Furul sǎvârşit între soţi ori între rude apropiate, sau de cǎtre un minor în paguba tutorelui sǎu, ori de cǎtre cel care locuieşte împreunǎ cu persoana vǎtǎmatǎ sau este gǎzduit de aceasta, se urmǎreşte numai la plângerea prealabilǎ a persoanei vǎtǎmate. Împǎcarea pǎrţilo ...
Continuare

FURTUL CALIFICAT (art. 209 C. pen.)

1. Conţinutul legal: "Furtul sǎvârşit în urmǎtoarele împrejurǎri: a. de douǎ sau mai multe persoane împreunǎ; b. de o persoanǎ având asupra sa o armǎ sau o substanţǎ narcotică; c. de cǎtre o persoanǎ mascatǎ, deghizatǎ sau travestită; d.asupra unei persoane aflate în imposibilitatea de a-şi exprima voin& ...
Continuare

FURTUL (art. 208 C. pen.)

1. Conţinutul legal: "Luarea unui bun mobil din posesia sau detenţia altuia, fǎrǎ consimţǎmântul acestuia, în scopul de a şi-l însuşi pe nedrept, se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 12 ani. Se considerǎ bunuri mobile şi orice energie care are o valoare economicǎ, precum şi înscrisurile. Fapta constituie furt chiar dacǎ bun ...
ContinuareHǍRŢUIRA SEXUALǍ (art. 203ą C. pen.)

1. Conţinutul constitutiv: "Hǎrţuirea unei persoane prin ameninţare sau constrângere, în scopul de a obţine satisfacţii de naturǎ sexualǎ, de cǎtre o persoanǎ care abuzeazǎ de autoritatea sau influenţa pe care i-o conferǎ funcţia îndeplinitǎ la locul de muncǎ se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau ...
Continuare

INCESTUL (art. 203 C. pen.)

1. Conţinutul constitutiv: "Raportul sexual între rude în linie directǎ sau între fraţi şi surori se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani." 2. Condiţii preexistente: 2A. Obiectul infracţiunii: - obiectul juridic generic - este identic ca la celelalte infracţiuni contra persoane; - obiectul juridic special - este format din totalitatea rela ...
Continuare

CORUPŢIA SEXUALǍ (art. 202 C. pen.)

1. Conţinutul constitutiv: "Actele cu caracter obscen sǎvârşite asupra unui minor sau în prezenţa unui minor se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Când aclele prevǎzute în alin.1 se sǎvârşesc în cadrul familiei, pedeapsa este închisoarea de la 1 la 7 ani. Dacǎ faptele sǎvârşite în alin. 1 şi 2 au fost sǎvârşite în s ...
Continuare

PERVERSIUNEA SEXUALǍ (art. 201 C. pen.)

1. Conţinutul constitutiv: "Actele de perversiune sexualǎ sǎvârşite în public sau dacǎ au produs scandal public se pedepsesc cu închisoarea de la 1 la 5 ani. Actele de perversiune sexualǎ cu o persoanǎ care nu a împlinit vârsta de 15 ani se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi. Cu aceeaşi pedeapsǎ se sanc ...
Continuare

SEDUCŢIA (art. 199 C. pen.)

1. Conţinutul constitutiv: "Fapta aceluia care, prin promisiuni de cǎsǎtorie, determinǎ o persoanǎ de sex feminin mai micǎ de 18 ani de a avea cu el raport sexual, se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani. Împǎcarea pǎrţilor înlǎturǎ rǎspunderea penalǎ." 2. Condiţii preexistente: 2A. Obiectul infracţiunii: ...
Continuare

ACTUL SEXUAL CU UN MINOR (art. 198 C. pen.)

1. Conţinutul constitutiv: "Actul sexual, de orice naturǎ, cu o presoanǎ de sex diferit sau de acelaşi sex, care nu a împlinit vârsta de 15 ani se pedepdeşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi. Cu aceeaşi pedeapsǎ se sancţiuneazǎ actul esxual, de orice naturǎ, cu o persoanǎ de sex diferit sau de acelaşi ...
Continuare

VIOLUL (art. 197 C. pen.) - INFRACŢIUNI PRIVITOARE LA VIAŢA SEXUALǍ

1. Conţinutul constitutiv: "Actul sexual, de orice naturǎ, cu o persoanǎ de sex diferit sau de acelaşi sex, prin constrângerea acesteia sau profitând de imposibiliratea ei de a se apǎra ori de a-şi exprima voinţa, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi. Pedeapsa este închisoarea de la 5 la 18 ani şi interzic ...
Continuare

DIVULGAREA SECRETULUI PROFESIONAL (art. 196 C. pen.)

1. Conţinutul legal: "Divulgarea, fǎrǎ drept, a unor date, de cǎtre acela cǎruia i-au fost încredinţate, sau de care a luat cunoştinţǎ în virtutea profesiei ori funcţiei, dacǎ fapta este de naturǎ a aduce prejudicii unei persoane, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendǎ. Acţiunea penalǎ se p ...
Continuare

VIOLAREA SECRETULUI CORESPONDENŢEI (art. 195 C. pen.)

1. Conţinutul legal: "Deschiderea unei corespondenţe adresate altuia ori interceptarea unei convorbiri sau comunicǎri efectuate prin telefon, telegraf sau prin alte mijloace de transmitere la distanţǎ, fǎrǎ drept, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Cu aceeaşi pedeapsǎ se sancţioneazǎ sustragerea, distrugerea sau re# ...
Continuare

ŞANTAJUL (art. 194 C. pen.)

1. Conţinutul legal: "Constrângerea unei persoane, prin violenţǎ sau ameninţare, sǎ dea, sǎ facǎ, sǎ nu facǎ sau sǎ sufere ceva, dacǎ fapta este comisǎ spre a dobândi în mod injust un folos, pentru sine sau penrtu altul, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Când constrângerea constǎ în ameninţarea cu darea ...
Continuare

AMENINŢAREA (art. 193 C. pen.)

1. Conţinutul legal: "Fapta de a ameninţa o persoanǎ cu sǎvârşirea unei infracţiuni sau a unei fapte pǎgubitoare îndreptate împotriva ei, a soţului ori a unei rude apropiate, dacǎ este de naturǎ sǎ alarmeze, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendǎ, fǎrǎ ca pedeapsa aplicatǎ sǎ poatǎ d ...
Continuare

VIOLAREA DE DOMICILIU (art. 192 C. pen.)

1. Conţinutul legal: "Pǎtrunderea fǎrǎ drept, în orice mod, într-o locuinţǎ, încǎpere, dependinţǎ sau loc împrejmuit ţinând de acestea, fǎrǎ consimţǎmântul persoanei care le foloseşte, sau refuzul de a le pǎrǎsi la cererea acesteia, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 4 ani. În cazul în care fapa ...
Continuare

SUPUNEREA LA MUNCǍ FORŢATǍ SAU OBLIGATORIE (art.191C.pen)

1. Conţinutul legal: "Fapta de a supune o persoanǎ, în alte cazuri decât cele prevǎzute de dispoziţiile legale, la prestarea unei munci contra voinţei sale sau la o muncǎ obligatorie, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani." 2. Condiţii preexistente: 2A. Obiectul infracţiunii: - obiectul juridic generic - este identic ca la celelalte ...
Continuare

SCLAVIA (art. 190C. pen.)

1. Conţinutul legal: "Punerea sau ţinerea unei persoane în stare de sclavie, precum şi traficul de sclavi, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi. Tentativa se pedepseşte." 2. Condiţii preexistente: 2A. Obiectul infracţiunii: - obiectul juridic generic - este identic ca la celelalte infracţiuni contra pers ...
Continuare

INFRACŢIUNI CONTRA LIBERTǍŢII PERSOANEI

LIPSIREA DE LIBERTATE ÎN MOD ILEGAL (art. 189 C. pen.) 1. Conţinutul constitutiv: "Lipsirea de libertate a unei persoane în mod ilegal se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani. În cazul în care fapta este sǎvârşitǎ prin simularea de calitǎţi oficiale, prin rǎpire, de o persoanǎ înarmatǎ, de douǎ sau mai multe persoane împreunǎ s ...
Continuare


referatele tale de nota 10

Referate drept

Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani