Referate Meniu
Astronomie
Biologie
Chimie
Desen
Diverse
Drept
Economie
Engleza
Filozofie
Fizica
Franceza
Geografie
Germana
Informatica
Istorie
Italiana
Marketing
Matematica
Medicina
Muzica
Psihologie
Romana
Romana1
Spaniola


 


referat, proiect, rezumat, caracterizare, lucrare de nota 10 despre:

Modul de solutionare al anchetelor

European Ombudsman

Din proprie initiativa sau in urma unei plangeri, Ombudsmanul European realizeaza toate anchetele pe care le considera justificate pentru a clarifica orice suspiciune de proasta administrare din activitatile institutiilor si organismelor comunitare. Ombudsmanul European informeaza cu privire la o astfel de actiune institutia sau organismul in cauza, care ii poate prezenta orice observatii utile.


Institutiile si organismele comunitare sunt obligate sa ii furnizeze Ombudsmanului European orice informatii pe care acesta le solicita si sa ii permita accesul la dosarele in cauza. Institutiile si organismele comunitare pot refuza acest lucru numai din motive suficient de temeinice de pastrare a secretului.
Acestea permit accesul la documente provenind dintr-un stat membru si clasate ca secrete conform dispozitiilor legale sau de reglementare numai cu acordul prealabil al statului membru respectiv si numai
Acestea permit accesul la alte documente provenind dintr-un stat membru dupa informarea statului membru in cauza. In ambele cazuri, Ombudsmanul European nu poate divulga continutul unor astfel de documente.
Functionarii si ceilalti angajati ai institutiilor si organismelor comunitare trebuie sa depuna marturie la cererea Ombudsmanului European; acestia vorbesc in numele si conform instructiunilor administratiilor lor si sunt supusi in continuare respectarii datoriei de pastrare a secretului profesional.56094jkol012
Autoritatile statelor membre sunt obligate sa ii furnizeze Ombudsmanului European, oricand acesta solicita, prin intermediul Reprezentantilor permanenti ai statelor membre pe langa Comunitatile Europene, orice informatii care l-ar putea ajuta sa clarifice cazurile de proasta administrare din cadrul institutiilor sau organismelor comunitare, cu exceptia cazurilor in care astfel de informatii sunt acoperite de dispozitii legale sau de reglementare privind secretul sau de dispozitii care impiedica comunicarea acestora.
Totusi, in cazul din urma, statul membru in cauza poate permite furnizarea acestor informatii Ombudsmanului European, cu conditia ca acesta sa se angajeze sa nu le divulge.
Daca asistenta ceruta nu este oferita cu solicitudine, Ombudsmanul European informeaza Parlamentul European, care ia masuri adecvate.56094jkol012


In masura in care este posibil, Ombudsmanul European incearca sa gaseasca impreuna cu institutia sau organismul in cauza o solutie pentru eliminarea cazului de proasta administrare si pentru satisfacerea plangerii.
Daca Ombudsmanul European constata ca a existat un caz de proasta administrare, acesta informeaza institutia sau organismul in cauza, prezentand, daca este cazul, un proiect de recomandare. Institutia sau organismul informate in acest mod trimit Ombudsmanului European un aviz detaliat in termen de trei luni.
Ombudsmanul European trimite apoi un raport Parlamentului European si institutiei sau organismului in cauza. El poate formula recomandari in raport. Persoana care a depus plangerea este informata de Ombudsmanul European cu privire la rezultatul anchetelor, la avizul institutiei sau al organismului in cauza si cu privire la orice recomandari formulate de Ombudsmanul European.
La sfarsitul fiecarei sesiuni anuale, Ombudsmanul European prezinta Parlamentului European un raport privind rezultatul anchetelor sale.


Ombudsmanul European si personalului acestuia pentru care se aplica art. 214 din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, art. 47 alin. (2) din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene a Carbunelui si Otelului si art. 194 din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene a Energiei Electrice li se impune sa nu divulge informatiile sau documentele pe care le obtin pe parcursul anchetelor lor. Acestora li se impune, de asemenea, sa trateze in conditii de confidentialitate orice informatii care ar putea dauna persoanei care a depus cererea sau oricarei persoane implicate.
Daca, pe parcursul anchetelor, ia la cunostinta existenta unor acte pe care le considera de natura penala, Ombudsmanul European informeaza imediat autoritatile nationale competente prin intermediul Reprezentantilor permanenti ai statelor membre pe langa Comunitatile Europene si, daca este cazul, institutia comunitara sub autoritatea careia se afla functionarul sau angajatul in cauza, care poate aplica art. 18 alin. (2) din Protocolul privind Privilegiile si Imunitatile Comunitatilor Europene. De asemenea, Ombudsmanul European poate informa institutia sau organismul comunitar in cauza cu privire la faptele care pun in discutie comportamentul unui membru al personalului acestora din punct de vedere disciplinar.
In masura in care acest lucru contribuie la o mai mare eficienta anchetelor sale si la o mai buna salvgardare a drepturilor si a intereselor persoanelor care ii adreseaza plangeri, Ombudsmanul European poate coopera cu autoritatile de acelasi tip din unele state membre, cu conditia sa respecte legile nationale aplicabile. Ombudsmanul European nu poate solicita in acest mod consultarea unor documente la care nu are acces.

Istoric si generalitati
Institutia Ombudsmanului European
Modul de solutionare al anchetelor
Numirea si revocarea Ombudsmanului European
Organizarea Institutiei Ombudsmanului European
Principalele preocupari ale Ombudsmanului European
Modalitati de actiune a Ombudsmanului European
Realizarile Ombudsmanului European pana in prezent